Počet stránek ve webu: 41.917

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydleli jsme v domě, který matka darovala synovi. Ve smlouvě je břemeno dožití a zákaz zcizení. Přítel si vzal půjčku, ještě než to bylo jeho, bylo to její. Říkala, že je hrozně ráda, že to tam budeme opravovat, že by měl tatínek radost (ten už zemřel). Nainvestovali jsme do darované nemovitosti spoustu peněz. Potom se matka začala projevovat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přes 60 let (nyní 12/2022) je zakopaná přípojka elektriky k chatě přes sousedovu zahradu s jeho souhlasem. Po jeho úmrtí byla dcera nucena nemovitost prodat. Nový majitel chce, abych kabel odstranil a nehodlá přistoupit na žádnou dohodu. Zůstal bych bez elektřiny. Musím kabel odstranit? Zahrada je neudržovaná a zarostlá nálety různých rostlin a křovin.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mne, co znamená zápis v katastru nemovitostí.   "Věcné břemeno zřizování a provozování vedení."  Zástavní právo smluvní.   Závazek neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého.   Závazek nezajistit zástavní právo ve výhodnějším pořadí nový dluh.   Jedná se o nějaký dluh?? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vodárenská společnost nás tlačí do podpisu smlouvy. Přes naše pozemky sloužící k rodinné rekreaci chce vést gravitační splaškovou kanalizaci. Jde o větší projekt přes několik obcí, u nás konkrétně se jedná o vybudování cca 60 metrů potrubí přes celou šíři zahrady a dvou šachet.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně problémů s výkonem mého práva věcného břemene ke studni na sousedním pozemku. Soused, který pozemek vlastní (relativně nedávná koupě) bohužel začal blokovat můj přístup ke studni. Studnu jsme před 3 měsíci (07/2022) nechali profesionálně vyčistit, s doporučením na údržbu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec v závěti napsal, že já podědím jeho byt, ale musím zřídit bezplatné právo doživotního užívání (věcné břemeno) k bytu pro jeho manželku (není to moje matka). Chtěla jsem se písemnou smlouvou dohodnout s paní manželkou na právech a povinnostech, tedy vymezit obsah užívání, notářka toto odmítla a v usnesení napsala pouze, že zřizuju věcné břemeno na doživotí, bezplatně.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel vlastní 1/ 2 nemovitosti (nebydlíme tam) a rodiče mu chtějí darovat druhou 1/2, ale chtějí služebnost k celému domu. Je to velký dům, který se dá rozdělit. Mohlo by se tedy uvést, že rodiče budou mít služebnost pouze na 2. patro a spoluužívání na vstup, garáž, sklep a půdu? Jedná se nám o to, že pokud bychom v domě potřebovali bydlet (v 1. patře) a oni měli služebnost na celý dům, tak vlastně nemůžeme. Co znamená výlučné a nevýlučné užívání nemovitosti?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na nemovitosti, kterou zdědili manželovy děti po jeho úmrtí, mám ustanoveno doživotně věcné břemeno užívání. Jedná se o nemovitost v obci XXX. Jakou zhruba částku mohu požadovat za odstoupení od věcného břemene. Prosím, adresní údaje nezveřejnovat. Děkuji Ingrid.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme pojistkovou skříň na sloupu elektrického vedení, který stojí u okraje cesty na obecním pozemku. Elektroměrová skříň bude v oplocení na našem pozemku. K propojení budeme potřebovat vést 1,5 m kabelu pod zemí v obecním pozemku. Je k tomu potřeba věcné břemeno od obce a nějaký souhlas /vyjádření od stavebního úřadu/?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Paní A /nebo její právní předchůdci/ vlastnila rod. dům a několik přilehlých parcel, včetně parcely P přinejmenším od 30. let minulého století. Během této doby vedla přes parcelu P cesta, která sloužila pro přístup k výše uvedenému rod. domku z veřejné komunikace. Veřejná komunikace končí na okraji parcely P.