Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2019 jsem dostal darem od prarodičů garáž, s tím že tam bylo zřízeno bezúplatné doživotní věcné břemeno. Dostal jsem se do dluhů a musel jsem jít do insolvence, s tím že jsem garáž prodala. Teď nový majitel si chodí do garáže jak chce, dává si tam věci a opírá je o věci, které nejsou jeho a prarodičům neřekne nic.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám přístup k pozemku přes sousedovu uzavřenou komunikaci a zřízené věcné břemeno chůze a jízdy. Jsem povinen podílet se na údržbě této sousedovy komunikace např. odstraňováním sněhu, zametáním případně opravy?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na chatě na svém pozemku jsme vlastníci studny, ke které mají právo užívání, respektive věcné břemeno s právem obslužnosti, i sousedi z vedlejší chaty sousedícího pozemku. Ještě minulý rok 2022 (minulé zúčtovací období) jsme se o náklady na elektřinu v rámci spotřeby vody a využívání studny dělili napůl, studna byla ještě tehdy připojená na společnou elektrickou přípojku (i pozemky včetně studny byly dříve společným majetkem obou rodin).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2010 jsme koupili pozemek s věcným břemenem jízdy a chůze, které dobrovolně zřídil prapůvodní majitel v roce 1994 s konkrétním uvedením jména prapůvodní majitelky k sousedícímu pozemku s právem jízdy a chůze na její sousedící pozemek. Ve smlouvě je i zmínka, že toto právo bude přecházet na další majitele, což nám připadá nesmyslné při dobrovolném souhlasu za úplatu i do budoucna.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Několik let zpět jsme koupili rodinný dům (dům je nedokončená stavba z nějakého roku 1976). Dům s pozemkem zdědila dcera původního majitele a nám ho následně prodala. Jenže předtím, ještě část pozemku prodala sousedům. Bohužel právě k tomuto pozemku byla přivedena přípojka elektřiny a dál do domu vede nějaký kabel přes již sousedův pozemek (věcné břemeno neexistuje a že vede kabel přes cizí pozemek jsme zjistili až po koupi).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodiče 50 let užívají jako přístupovou cestu pozemek druhého podílového spoluvlastníka a teprve před 7 lety (2016) se dozvěděli, že pozemek není součástí stavebního pozemku chaty, ale vlastní ho druhý spoluvlastník. S nim se dohodli, že zřídí věcné břemeno cesty, ale dosud k tomu nedošlo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec se rozhodl v darovací smlouvě darovat svému synovi (mně) více nemovitostí. Jedna nemovitost (orná půda) je však zatížena věcným břemenem (optickým kabelem zakopaným v zemi). Tento kabel vlastní firma. Veškerou dokumentaci (umístění a trasa kabelu pod pozemkem, adresa firmy) můj otec vlastní. Moje otázka: Musí se tato skutečnost (že je nemovitost zatížena tímto věcným břemenem) uvést v darovací smlouvě?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Strýc žije v rodinném domku. Ten daroval svému vnukovi. Má zřízené věcné břemeno dožití. V současnosti mu je 92 let a má vážné zdravotní problémy. Dochází za ním zdravotníci na převazy a pomáhají s osobní hygienou. Již minulou zimu 2022 mu vnuk vypínal elektřinu a zasílal různé nepodložené výzvy k zaplacení. Bohužel nikdy mu nedal skutečné podložené vyúčtování, jen částku, která činí měsíčně 12.400 Kč, což dle mého měření neodpovídá realitě skutečné spotřeby.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupila jsem zahradu od pána a sama z dobré vůle mu nechala na zahradě zřídit břemeno doživotního užívání. To břemeno je úplatné. Pán mi má platit 500 Kč ročně. Pán mi to neplatí. Zahradu mám přes dva roky a nikdy nezaplatil. Jde mi o to, zda na základě toho, že nedodržuje úplatu břemene lze břemeno zrušit?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Maminka je vlastník velkého pozemku a v něm vlastní 100m čtverečních její sestřenice a takto je to zapsáno i v katastru. Problém je v tom, že oni nemají k pozemku žádný přístup. Využívali přístup po pozemku, který je v katastru uveden jako ostatní plocha, ne cesta. Tento přístup využívají již minimálně 30 let, ale v katastru na něj nemají žádné oprávnění, tedy žádné věcné břemeno.