Počet stránek ve webu: 41.537

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec v závěti napsal, že já podědím jeho byt, ale musím zřídit bezplatné právo doživotního užívání (věcné břemeno) k bytu pro jeho manželku (není to moje matka). Chtěla jsem se písemnou smlouvou dohodnout s paní manželkou na právech a povinnostech, tedy vymezit obsah užívání, notářka toto odmítla a v usnesení napsala pouze, že zřizuju věcné břemeno na doživotí, bezplatně.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel vlastní 1/ 2 nemovitosti (nebydlíme tam) a rodiče mu chtějí darovat druhou 1/2, ale chtějí služebnost k celému domu. Je to velký dům, který se dá rozdělit. Mohlo by se tedy uvést, že rodiče budou mít služebnost pouze na 2. patro a spoluužívání na vstup, garáž, sklep a půdu? Jedná se nám o to, že pokud bychom v domě potřebovali bydlet (v 1. patře) a oni měli služebnost na celý dům, tak vlastně nemůžeme. Co znamená výlučné a nevýlučné užívání nemovitosti?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na nemovitosti, kterou zdědili manželovy děti po jeho úmrtí, mám ustanoveno doživotně věcné břemeno užívání. Jedná se o nemovitost v obci XXX. Jakou zhruba částku mohu požadovat za odstoupení od věcného břemene. Prosím, adresní údaje nezveřejnovat. Děkuji Ingrid.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme pojistkovou skříň na sloupu elektrického vedení, který stojí u okraje cesty na obecním pozemku. Elektroměrová skříň bude v oplocení na našem pozemku. K propojení budeme potřebovat vést 1,5 m kabelu pod zemí v obecním pozemku. Je k tomu potřeba věcné břemeno od obce a nějaký souhlas /vyjádření od stavebního úřadu/?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Paní A /nebo její právní předchůdci/ vlastnila rod. dům a několik přilehlých parcel, včetně parcely P přinejmenším od 30. let minulého století. Během této doby vedla přes parcelu P cesta, která sloužila pro přístup k výše uvedenému rod. domku z veřejné komunikace. Veřejná komunikace končí na okraji parcely P.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zdědila jsem po otci byt, jako věcné břemeno mám otcovu ženu, které je 84 let. Otcova žena se z bytu odstěhovala poblíž ke svým dětem do domu s pečovatelskou službou. Když se odstěhovala, nechala odstranit elektroměr a plynoměr. Do bytu se vrátit nechce, jen si nárokuje užívat být kdykoli přijede například na vyšetření k lékaři.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Majitelka pozemku (chatová osada) za obcí XXX, kterou je od 12.4.2022 nám nabídla odkoupení pozemku pod chatou zapsanou na KN v XXX, kterou vlastním 8 let a zbývající pozemek pronájem na 3 roky. Cena je přemrštěná a nechce s ní nikdo souhlasit. Může nám zamezit v přístupu do chat a můžeme se nějak bránit. Pozemky jsou v záplavové zóně a dříve ho využívalo JZD a pak zahrádkáři.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat na dotaz z oblasti vlastnického práva. Máme v rodině chalupu (obec XXX st. parcela 256), kterou aktuálně vlastní babička. Řeší se, že bych ji odkoupil. Chalupa je stará 35 let. Je tam však nedořešená příjezdová cesta. Z obecní asfaltové cesty je vjezd na "polňačku" ve vlastnictví obce (v katastru XXX parcelní číslo 1809 ostatní komunikace) cca 150 m, dalších cca 70m pokračuje tato polní cesta přes parcelu 399/17 ve vlastnictví soukromého majitele.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme stavební pozemek. Dotazovali jsme se na katastrálním úřadu, zda není zatížen nějakým břemenem. Bylo nám řečeno, že se na pozemku nenachází žádné věcné břemeno. Poněvadž bývalý majitel pozemek neudržoval a nekontroloval, udělaly si z něj okolní rekreační objekty skladiště starých ořezaných větví.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

K našemu pozemku je vedena přístupová cesta, která je ve vlastnictví souseda. V tuto chvíli jednáme se sousedem o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty. Problém je v tom, že soused není jediným vlastníkem cesty, ale vlastní ji ze 2/3, zbylá 1/3 patří třetí osobě.