Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o informaci ohledně žaloby na zřízení věcného břemene vydržením. Máme chaty v katastru obce Statenice. Již více než 50 let jezdíme k chatám po obecní cestě v katastru obce Horoměřice. Vždy to byla polní cesta, kterou jsme udržovali ve sjízdném stavu na vlastní náklady. Podél cesty bylo z jedné strany pole a z druhé strany hrušňový sad.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mohu zakázat vstup (návštěvu) mého rodinného domu (pozemku), jehož jsem jediným vlastníkem, jiným osobám, které zde nebydlí (např. soused), ačkoliv by si rodiče bydlící v téže domě takovou návštěvu přáli? Pro doplnění dodávám, že rodiče mají v RD zřízeno věcné břemeno užívání.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Maminka má věcné břemeno v řadovém domku, jehož majitelem je moje sestra. Ta ho chce pronajímat, protože je maminka v Domově pro seniory. Ale bez jejího vědomí, nezeptala se jí na to. Maminka s tím nesouhlasí, protože tam jezdíme já s manželem, abychom ji mohli v Domově navštěvovat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebuji poradit na co mám právo, když potřebuji rozdělit vchod a sklepy z důvodu špatných vztahů v rodině a potřebě více místa k vůli více lidem v mé domácnosti. Ve smlouvě mám služebnost užívání pro mé rodiče a vyjmenované co je jejich výhradní užívání a co je společné.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné, aby jste mi definovali pojem návštěva? Strýc má přítelkyni, která bydlí v mém domě. Můj strýc má v darovací smlouvě dáno, že u mě bude žít bezplatně, jen si bude platit energie a to tak činí. Ve smlouvě ale o tom, že i jeho přítelkyně tam má bydlet bezplatně nic není. Tak jsem řekl, že mi jeho přítelkyně bude platit nájem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Můj dotaz se týká možnosti odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí s energetickou společností a od smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene. Můj přítel, kterému byla diagnostikována Alzheimerova choroba a uznán invalidní důchod 3. stupně, předběžně slíbil odprodej části pozemku k vybudování trafostanice.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem majitelka rodinného domku v obci, okres Klatovy, jedná se o dědictví po rodičích. K tomuto domku vybudoval 1966 můj otec na vlastní náklady vodovod z tehdy obecní studny (v té době nebyl v obci veřejný vodovod). Vodovod vede přes cizí pozemek (pozemková parcela č. 17/1), který v té době byl ve vlastnictví Jednotného zemědělského družstva JZD.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Je mi 22 let, jsem student politologie a chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat v případě, že otec nereaguje na mé výzvy předat mi mé věci, které jsou v mém vlastnickém právu? Jedná se o dva byty, automobil, tři garáže. Velkou překážkou je, že otec drží všechny mé dokumenty, které dokazují mé vlastnické právo etc.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Koupili jsme starší dům (cca 1920), u kterého přes prakticky celý pozemek vede vysoké napětí do 35 kV. V katastru nemovitostí ČR není žádné věcné břemeno zapsáno a v kupní smlouvě bylo od majitele čestné prohlášení, že nemovitost a pozemky, které jsou předmětem prodeje nejsou zatíženy věcným břemenem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V Katastru nemovitostí je zapsán můj bratr jako vlastník nemovitosti (RD) a pozemku (zahrada). V tomto RD nyní žijí naši společní rodiče (věk 80). V KN je zapsáno jako omezení vlastnického práva věcné břemeno bytu a věcné břemeno užívání ve prospěch našich rodičů. Nyní bratr bude velice malou část pozemku prodávat obci z důvodu výstavby chodníků, ale při této příležitosti chce zrušit výše uvedená omezení vlastnického práva.