Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byl mi manželem darován dům, který jemu darovali rodiče s tím, že mají v domě právo doživotního bezplatného bydlení a užívání bytové jednotky v přízemí domu s právem bezplatného užívání veškerého domovního příslušenství a staveb uvedených v darovací smlouvě. Též darovací smlouva, uzavřená mezi manželem a jeho rodiči, obsahuje větu: "veškeré opravy a údržbu bude hradit vlastník nemovitosti."

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodiče koupili kdysi byt 2+1 s tím, že v něm otcova maminka dožije. Na tom bytě je v kupní smlouvě babičce zapsáno věcné břemeno (služebnost) - doživotní užívání. Majitelkou bytu jsem já, její vnučka. 2019 bude babičce 81 let a vždy to byla žena, co měla ráda muže.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rádi bychom koupili nemovitost, která je zatížená historickým časově neomezeným reálným břemenem "výstavbou a udržováním zdi" z roku 1927. Banka si stanovila jako podmínku čerpání hypotéky vymazání tohoto věcného břemene z katastru nemovitostí ČR, tedy KNČR, nicméně VB zatěžující naší nemovitost je ve prospěch dalších dvou parcel vlastněných jinými vlastníky se zástavními právy pro jejich banky.

1 1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Jsme vlastníci nemovité věci (pozemku), na němž nelze řádně hospodařit nebo jej jinak užívat jelikož není dostatečně spojen s veřejnou cestou. Jediná přístupová cesta vede přes sousední parcelu, s jehož majitelem však není možná rozumná domluva. V současnosti na své parcele vytvořil zátaras z pařezů a hranic dřeva a totálně tak znemožnil přístup na náš pozemek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz ohledně věcného břemene: já a moje žena jsme před lety dostali darem od rodičů rodinný dům. Darovací smlouva obsahuje mimo jiné věcné břemeno vztahující se na obývané prostory v domě a na zahradě mým otcem a mou matkou. Matka zemřela. Následně si otec po letech našel přítelkyni.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel vlastní chatu. K ní vede příjezdová cesta přes cizí pozemek (v katastru uvedeno jako ostatní plocha), na němž má bezpochybně (dáno smlouvou) můj partner věcné břemeno průchodu a průjezdu. Potřebuji vědět, zda a na koho všeho se toto břemeno vztahuje. Poznamenávám, že jej využíváme uměřeně jen pro příjezd a odjezd, občas projdeme s odpadem, vyvenčit psa apod.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mám zájem koupit byt, kde je věcné břemeno osoby. Ta ho tam má doživotně, dostala ho v darovací smlouvě. Dle znaleckého posudku osoba v bytě dosud nebydlí. Mám několik otázek...

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastníme se sestrou přes 10 hektarů orné půdy zděděnė po rodičich v roce 2011. Půda je v rodinném vlastnictvíí od roku 1948. Půdu už pár let pronajímáme Zemědělskému Družstvu, které ji obhospodařuje. Na pozemku stojí sloupy vysokého napětí, tedy VN a my jsme se sestrou obě obdržely od ČEZ Distribuce, a. s. Smlouvu o Budocí Smlouvě o Zřízeni Věcného Břemene a Dohodu o Umístění Stavby.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat jestli mohu požadovat odstranění kabelu nízkého napětí, tedy NN, který vede přes můj pozemek. Zásobuje část obce, není na něj zřízeno a zapsáno VB v katastru a není ani zakreslen a zaměřen v podkladech ČEZu (došlo tudíž k jeho překopnutí). Vybudován byl za dřívější doby za jiného vlastníka. Děkuji. Simona

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lze převést věcné břemeno (služebnost, doživotní užívání) na novou nemovitost z důvodu že ta původní nemovitost zanikne, bude zbourána, abych nemusel vyplácet finanční náhradu za zrušení VB.   Děkuji, Olga