Počet stránek ve webu: 39.429

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme s manželem u jeho rodičů v domě a ještě tady bydlí rodiče manželovy maminky. Z nemovitosti jsem s manželem vyplatila bratra maminky manžela (strýce), který vlastnil 1/4. Dům má tři patra každe patro je samostatné pro život každé z rodin. Maminka manžela vlastní 1/2 domu jeji manžel 1/4 a my s manželem jako SJM zbytek 1/4.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V 90. letech byla v obci Poláky založena v bývalém sadu chatová osada s jedinou přístupovou cestou v délce asi 200 m, kterou vlastnila obec. Všechno ostatní jsou jen travnaté pozemky, které si chataři na svých pozemcích upravili jako přístupové cesty k chatám.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem spoluvlastníkem 1/3 pozemku v podhorské oblasti společně s bratrem a strýcem. Jedná se neplodnou půdu s náletovým lesem o výměře okolo 1000 m2 a zastavěná plocha a nádvoří o výměře 326 m2. Původně zde stála stodola. Strýc je majitelem příjezdové cesty k pozemku. Strýc chce od nás darování 1/3 na jeho vlastnictví, za to, že nám dá věcné břemeno na přístupovou cestu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastníme lesní pozemek, ke kterému je přístup pouze z obecního pozemku (trvalý travní porost). Zastupitelstvem nám bylo schváleno zřízení věcného břemene na jehož základě jsme si nechali vypracovat geometrický plán přístupu. Obecní úřad nám předložil smlouvu o věcném břemenu (služebnosti stezky a cesty).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme v ulici vodovodní přípojku budovanou 1950, která byla budována přes zahrady 6-ti sousedících pozemků. Každý pozemek má svou vodovodní šachtu s přípojku k domu. Vodárna oficiálně registruje a fakturuje pouze 1. z řady. Zbytek pozemků (domů) má své neoficiální osobní vodoměry, podle kterých se jednotlivým sousedům spotřeba rozpočítává.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Lze při darování bytu, domu nebo pozemku zajistit, aby obdarovaný nemohl do konce života dárce darovanou nemovitost prodat, nebo zatížit (např. bankovní zárukou)? Lze to vyřešit jednoduše v návrhu vkladu do KN, jako další břemeno: k věcnému břemenu služebnosti doživotního užívacího práva ještě (reálné)? břemeno zákazu zcizení a zatížení? Děkuji, Petr.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po smrti otce jsem se s bratrem stala majitelkou 1/2 domu, matka tam má věcné břemeno doživotního užívání. Osobně v domě trvalě nebydlím. Došlo k určitým neshodám a já jsem požádala matku o to, aby mi nechala udělat klíč od domu, abych mohla kdykoliv přijet. To mi matka odepřela se slovy, že mám smůlu, protože domácnost je její.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním RD v řadové zástavbě. Se sousedem máme společný domovní odpad, který se za sousedovou sklepní zdí spojuje do společné odpadní roury. Řadová stavba pro 6 rodin je z roku 1955. Nyní byl společný odpad obnoven pomocí PVC trubek. Soused mi sdělil, že podle nového stavebního zákona má každý povinnost se sám postarat o své odpady a kanalizaci a mohl by mě od jeho svodu odpojit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním byt s věcným břemenem (doživotní užívání nemovitosti rodičem - matkou). Matka od 9/2016 do 10/2017 5x nezaplatila nájem. Domnívám se, že má povinnost nájem a služby platit (bydlí v bytě sama, já bydlím jinde). Důchod má dostatečně vysoký na to, aby svoje závazky hradila.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v rodinném domě společně s rodiči a bratrem. Dům je můj, rodiče mi ho v 2010 darovali, bratr dostal polnosti, cca 23 ha. Bratr je alkoholik, který nám dělá ze života peklo. Práci v současnosti nemá, krade nám peníze, vykrádá mi dům, řve, vyhrožuje a rozbíjí mi věci v domě. Rodiče jsou staří, matka 78 a otec 83, bojí se ho.