Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Co mohu dělat, když jsem se stal vlastníkem bytu a chaty darováním od rodičů, kde oni mají věcná břemena užívání. Problém nastal 03/2018-03/2019, kdy je mi zakazováno přijet do bytu kde matka žije a já tam mám trvalé bydliště. Navíc platím 2/3 všeho. Bydlím tedy na chatě se svojí přítelkyní, kde také vše platím. Navíc umožňuji pobyt, když neohlášeně přijedou se rekreovat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím s manželem u mých rodičů ve dvoupatrovém domě. Já a manžel jsme si vzali na opravu tohoto domu hypotéku. Dům mají zatím ve společném
vlastnictví rodiče, ale chtěli by ho přepsat na nás. Kvůli hypotéce však v katastru nemovitostí nemůžeme uvést rodiče jako věcné břemeno. Čím lze věcné břemeno nahradit? Na internetu jsem se dočetla o smlouvě o doživotním užívání, to je samozřejmost.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S mojí matkou se vůbec nestykáme víc jak 6 let (2012-2018), zjistila jsem že se odstěhovala neznámo kam. Matka má věcné břemeno - doživotní užívání na mojí chatě se zahradou.
Moje nemovitost bude asi vykoupena kvůli těžbě OKD, nebude možné užívat a zanikne i VB. Kam se obrátit abych zjistila kde bydlí nebo jestli vůbec ještě žije, bude ji totiž 70 let. Nebo si OKD zjistí samo? Děkuji, Ludmila

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2007 byla nemovitost darovací smlouvou převedena na mne a rodiče mají zřízeno věcné břemeno. Matka snad celý rok tvrdě usiluje, abych převedla dům na moji dceru s tím nesouhlasím a skutečně jsou to neustálé výhružky soudem apod. Žiju zde 49 let nikdy jsem neřešila spotřebu elektrické energie, ale v tomto napjatém prostředí, již nechci dotovat rodičů vyšší spotřebu (mají několikanásobný počet spotřebičů, pořádají večírky apod.).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s následujícím dotazem, který se týká věcných břemen zřizovaných pro inženýrské sítě (vodovodní a kanalizační přípojka). Přes cizí pozemky nám vedou naše inženýrské sítě, na které máme zřízená věcná břemena (v katastru nemovitostí). Nyní nám stávající vlastník pozemku (přes který vedeme naše inženýrské sítě a máme na tomto pozemku věcné břemeno spočívající v právu vést, udržovat a opravovat inženýrské sítě) oznámil, že tento pozemek bude prodávat. Z čehož mi plynou dva zásadní dotazy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

"Sousedé" mají přístup do své nemovitosti zepředu z hlavní ulice, kde je však vybudovaný obchod. Zároveň mají věcné břemeno chůze a jízdy a to zepředu vraty mého domu přes můj průjezd z hlavní ulice na dvůr. Ze zadní strany mého pozemku, vstupují vraty na zahradu a poté na dvůr. Dále přecházejí na svůj pozemek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kupujeme rodinný dům a zřizujeme v něm 2 věcná břemena (služebnosti) na dožití dvou osob. V domě se nachází 3 bytové jednotky. Z toho 2 bytové jednotky budou zatíženy věcným břemenem (služebností), každá bytová jednotka na 1 osobu za účelem dožití v domě. Máme obavy, že původní majitelé (na které bude věcné břemeno zřízeno) plánují byty ponechat k užívání příbuzným ze své rodiny.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem nejmladší ze 3 sourozenců a dostal jsem darem od táty rodinný dům. Z rodinného domu musím vyplatit dvě sestry a tátovi jsem zřídil věcné břemeno neboli služebnost dožití, doživotního užívání nemovitosti. Kvůli vodě ve zdech jsme rekonstruovali kuchyň, koupelnu a pak jsme zřídili technickou místnost a tepelné čerpadlo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obec mi bez mého vědomí přes můj pozemek udělala část silnice. Udělali 04/2017 a 05/2018 u domu postavila lampu a to vše bez upozornění. Zajímá mě, zda to musí někam zapsat, je to přece nějaký druh věcného břemene. A zda mám nárok na odškodné a ještě mi na pozemku chtějí zhotovit chodník.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 1875 vlastní naše rodina nemovitost - domek + 2 ha louky a lesa. V minulosti větší statek rozdělen mezi potomky. Přístupová cesta k naši nemovitosti zůstala u jiného potomka. Toto jsme zjistili až 1995. Do té doby jsme měli zato, že cesta je veřejná. Břemeno cesty vlastník odmítá, že jezdit můžeme, břemeno, že nepodepíše.