Počet stránek ve webu: 40.661

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz ohledně věcného břemene: já a moje žena jsme před lety dostali darem od rodičů rodinný dům. Darovací smlouva obsahuje mimo jiné věcné břemeno vztahující se na obývané prostory v domě a na zahradě mým otcem a mou matkou. Matka zemřela. Následně si otec po letech našel přítelkyni.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel vlastní chatu. K ní vede příjezdová cesta přes cizí pozemek (v katastru uvedeno jako ostatní plocha), na němž má bezpochybně (dáno smlouvou) můj partner věcné břemeno průchodu a průjezdu. Potřebuji vědět, zda a na koho všeho se toto břemeno vztahuje. Poznamenávám, že jej využíváme uměřeně jen pro příjezd a odjezd, občas projdeme s odpadem, vyvenčit psa apod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mám zájem koupit byt, kde je věcné břemeno osoby. Ta ho tam má doživotně, dostala ho v darovací smlouvě. Dle znaleckého posudku osoba v bytě dosud nebydlí. Mám několik otázek...

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Vlastníme se sestrou přes 10 hektarů orné půdy zděděnė po rodičich v roce 2011. Půda je v rodinném vlastnictvíí od roku 1948. Půdu už pár let pronajímáme Zemědělskému Družstvu, které ji obhospodařuje. Na pozemku stojí sloupy vysokého napětí, tedy VN a my jsme se sestrou obě obdržely od ČEZ Distribuce, a. s. Smlouvu o Budocí Smlouvě o Zřízeni Věcného Břemene a Dohodu o Umístění Stavby.

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.00 (1 hlas)

Chtěla bych se zeptat jestli mohu požadovat odstranění kabelu nízkého napětí, tedy NN, který vede přes můj pozemek. Zásobuje část obce, není na něj zřízeno a zapsáno VB v katastru a není ani zakreslen a zaměřen v podkladech ČEZu (došlo tudíž k jeho překopnutí). Vybudován byl za dřívější doby za jiného vlastníka. Děkuji. Simona

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lze převést věcné břemeno (služebnost, doživotní užívání) na novou nemovitost z důvodu že ta původní nemovitost zanikne, bude zbourána, abych nemusel vyplácet finanční náhradu za zrušení VB.   Děkuji, Olga

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.00 (1 hlas)

Vlastním rodinný dům, ke kterému byla zřízena vodovodní přípojka ještě v době kdy nebyla povinnost zamalovat ji do mapy katastru nemovitostí. Vodovodní přípojka vede v obecním pozemku (obecní cesta), kterou obec pronajala soukromé osobě. Na vlastní náklady jsme nechali vykopat sondy, přípojku našli a nechali zamalovat do katastru nemovitostí. Je potřeba ještě zřizovat věcné břemeno na vodovodní přípojku? Obec si počítá cca 200 Kč za běžný metr věcného břemene, což dělá cca 15000 Kč. Děkuji, Vilém

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

S manželem jsme rozvedení, ale žijeme spolu dál v jeho bytě. Bývalý manžel má sepsanou závěť, ve které je, že byt zdědí jeho děti a nechají mě tam dožít (věcné břemeno). Teď jsem se ale dozvěděla že má dluhy a tak nevím co bude v případě že zemře a děti odmítnou jeho dluhy a tím vlastně i dědictví (byt) co v tomto případě bude se mnou? Děkuji, Eva

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřeboval by poradit ve věci ohledně mého věcného břemena. 2014, na žádost matky, my s bratrem se vzdali dědictví po zemřelým otci, v její prospěch s tím, že na celou nemovitost a pozemek, kterou matka vlastní (bez vymezení a určení konkrétní části) bylo zřízeno věcné břemeno doživotního užívání pro mě a bratra. Dům je velký (8 bytů a 2 nebytové prostory).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1996 jsem dostala od od svého otce darovací smlouvou pozemky, které otec dostal zpět formou restituce. Tyto pozemky jako jeho dcera vlastním od roku 1996. 02/2019 jsem větší část pozemků prodala, můj dotaz zní: musím z těchto získaných financí platit daň? Děkuji, Mirek