Počet stránek ve webu: 39.429

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s následujícím dotazem, který se týká věcných břemen zřizovaných pro inženýrské sítě (vodovodní a kanalizační přípojka). Přes cizí pozemky nám vedou naše inženýrské sítě, na které máme zřízená věcná břemena (v katastru nemovitostí). Nyní nám stávající vlastník pozemku (přes který vedeme naše inženýrské sítě a máme na tomto pozemku věcné břemeno spočívající v právu vést, udržovat a opravovat inženýrské sítě) oznámil, že tento pozemek bude prodávat. Z čehož mi plynou dva zásadní dotazy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

"Sousedé" mají přístup do své nemovitosti zepředu z hlavní ulice, kde je však vybudovaný obchod. Zároveň mají věcné břemeno chůze a jízdy a to zepředu vraty mého domu přes můj průjezd z hlavní ulice na dvůr. Ze zadní strany mého pozemku, vstupují vraty na zahradu a poté na dvůr. Dále přecházejí na svůj pozemek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kupujeme rodinný dům a zřizujeme v něm 2 věcná břemena (služebnosti) na dožití dvou osob. V domě se nachází 3 bytové jednotky. Z toho 2 bytové jednotky budou zatíženy věcným břemenem (služebností), každá bytová jednotka na 1 osobu za účelem dožití v domě. Máme obavy, že původní majitelé (na které bude věcné břemeno zřízeno) plánují byty ponechat k užívání příbuzným ze své rodiny.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem nejmladší ze 3 sourozenců a dostal jsem darem od táty rodinný dům. Z rodinného domu musím vyplatit dvě sestry a tátovi jsem zřídil věcné břemeno neboli služebnost dožití, doživotního užívání nemovitosti. Kvůli vodě ve zdech jsme rekonstruovali kuchyň, koupelnu a pak jsme zřídili technickou místnost a tepelné čerpadlo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obec mi bez mého vědomí přes můj pozemek udělala část silnice. Udělali 04/2017 a 05/2018 u domu postavila lampu a to vše bez upozornění. Zajímá mě, zda to musí někam zapsat, je to přece nějaký druh věcného břemene. A zda mám nárok na odškodné a ještě mi na pozemku chtějí zhotovit chodník.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 1875 vlastní naše rodina nemovitost - domek + 2 ha louky a lesa. V minulosti větší statek rozdělen mezi potomky. Přístupová cesta k naši nemovitosti zůstala u jiného potomka. Toto jsme zjistili až 1995. Do té doby jsme měli zato, že cesta je veřejná. Břemeno cesty vlastník odmítá, že jezdit můžeme, břemeno, že nepodepíše.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ohledně nemovitosti: Bydlíme s manželem u jeho rodičů v domě a ještě tady bydlí rodiče manželovy maminky. Z nemovitosti jsem s manželem vyplatila bratra maminky manžela (strýce), který vlastnil 1/4. Dům má tři patra každé patro je samostatné pro život každé z rodin. Maminka manžela vlastní 1/2 domu, její manžel 1/4 a my s manželem jako SJM zbytek 1/4.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před třemi lety (2015) přepsali rodiče rodinný dům s jednou bytovou jednotkou a provizorními pokoji na půdě s věcným břemenem dožití s tím, že se mají podílet na údržbě domu. Nic víc konkrétního ve smlouvě není. Po čase otec matku vyhodil z domu pozamykal se v bytové jednotce a tvrdí, že to je jeho a my ať jsme na půdě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel je majitelem pozemku - zahrady, která sousedí s dalším pozemkem - také zahradou. Tyto dva pozemky doposud nebyly odděleny plotem. Nyní by manžel chtěl svůj pozemek oplotit. Majitelka vedlejšího pozemku však přišla s požadavkem, aby mohla mít umožněný přístup ke svému pozemku přes manželův pozemek - nyní tam však žádná cesta, stezka apod. není (pouze travnatá plocha).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused má přes můj pozemek věcné břemeno z roku 1992: Vlastníci stavby na pozemku č. mají právo chůze a jízdy všemi druhy motorových vozidel pro sebe, členy své domácnosti a zákazníky a dodavatele provozoven na těchto parcelách se nacházejících a to v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu.