Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vodárenská společnost nás tlačí do podpisu smlouvy. Přes naše pozemky sloužící k rodinné rekreaci chce vést gravitační splaškovou kanalizaci. Jde o větší projekt přes několik obcí, u nás konkrétně se jedná o vybudování cca 60 metrů potrubí přes celou šíři zahrady a dvou šachet.

Největší obavy máme z toho, že ve smlouvě zcela chybí jakékoliv ujednání o vlastním průběhu stavby, především časový harmonogram realizace na našich pozemcích. Společnost jako budoucí oprávněný dává pouze neoficiální obecné informace, mlží, do smlouvy nechce dát nic, co by je k něčemu v průběhu stavby zavazovalo, nechce poskytnout projektovou dokumentaci. V jejich režii je i stanovení výše úplaty za služebnost, která je podle nás na dnešní poměry směšně nízká. Celková délka kanalizace by měla procházet přes tři parcely - vše je trvalý travní porost. Ceny za m2 se ve smlouvě ale násobně liší, o metodiku výpočtu žádáme opakovaně a marně. Nechceme bránit stavbě kanalizace, ale z dosavadního přístupu máme nepříjemný pocit a obavy, že po podpisu smlouvy už se nedomůžeme vůbec ničeho. Když nic jiného, snažili bychom se alespoň podpis smlouvy podmínit námi určenou částkou za zřízení služebnosti. Myslíte, že bychom s tím mohli uspět? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Lze Vám jednoznačně doporučit ve vyjednávacím úsilí nepolevovat. Vaše obavy považuji za reálné – cokoli nebude ve smlouvě výslovně upraveno, toho se budete po zahájení stavební činnosti jen velmi těžko domáhat.
Nevidím žádný důvod, proč by Vám vodárenská společnost neměla sdělit, jakým způsobem dospěla k nabízené výši úplaty za zřízení služebnosti. Máte samozřejmě právo, aby tato úplata odpovídala v daném místě a čase obvyklé ceně. V této souvislosti se můžete obrátit na místní realitní kanceláře a informovat se zde, za jakou úplatu jsou v současné době v této lokalitě zřizovány obdobné služebnosti (tedy služebnosti inženýrských sítí).
Alespoň rámcové časové vymezení stavební činnosti by měla smlouva obsahovat. Je jasné, že vodárenská společnost může čelit překážkám/obtížím, které zahájení stavební činnosti oddálí, popř. délku stavební činnosti změní – pro tento případ je možné ve smlouvě například sjednat, že nezahájí-li/neukončí-li vodárenská společnost stavební práce do určitého (konkrétně uvedeného či stanoveného) data, bude nutné uzavřít ke smlouvě dodatek (v němž se vymezí další časový rámec výstavby, popř. nějaká mimořádná úplata pro Vás – jako kompenzace nepřiměřeného zasahování do výkonu Vašeho vlastnického práva).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.