Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (5 hlasů)

Zajímalo by mne, co znamená zápis v katastru nemovitostí.   "Věcné břemeno zřizování a provozování vedení."  Zástavní právo smluvní.   Závazek neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého.   Závazek nezajistit zástavní právo ve výhodnějším pořadí nový dluh.   Jedná se o nějaký dluh?? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Postupně se stručně vyjádřím k Vámi uváděným zápisům:
1/ Věcné břemeno zřizování a provozování vedení:
Tento zápis svědčí o tom, že předmětná nemovitá věc je zatížena věcným břemenem (dle současné terminologie se jedná o služebnost) umožňujícím na nemovité věci zřídit a následně provozovat nějaký typ vedení (nejčastěji se jedná o vedení energetické). Tato skutečnost předmětnou nemovitou věc znehodnocuje, jelikož omezuje (a někdy zcela znemožňuje) stavební využití nemovité věci – pozemku (především z důvodu nutnosti respektovat ochranná pásma energetického vedení).
2/ Zástavní právo smluvní:
Tento zápis upozorňuje, že předmětná nemovitá věc je zástavou, tzn. že byla použita pro zajištění nějakého dluhu – v případě neuhrazení tohoto dluhu bude moci věřitel (zástavní věřitel) tuto nemovitou věc prodat (dražebně) a uspokojit svou pohledávku z výtěžku prodeje (§ 1309/1 občanského zákoníku). Zástavní právo smluvní bývá nejčastěji zřizováno k zajištění dluhu z hypotéky či jiného úvěru.
3/ Závazek neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého:
Tento závazek bývá do katastru nemovitostí zpravidla zapisován spolu se zástavním právem smluvním. Vlastník nemovité věci se v tomto případě zavázal, že neumožní záměnu starého zástavního práva za zástavní právo nové, čímž je posíleno postavení zástavního věřitele. Tento závazek vychází z § 1388 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Zaváže-li se vlastník při zřízení zástavního práva nebo později, že neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého, a bude-li to ve veřejném seznamu zapsáno, nelze staré zástavní právo v nové přeměnit. “
4/ Závazek nezajistit zástavní právo ve výhodnějším pořadí nový dluh:
Jedná se o další typ závazku, který bývá do katastru nemovitostí zapisován spolu se zástavním právem smluvním a který posiluje postavení zástavního věřitele. V tomto případě je vycházeno z § 1384 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Zaváže-li se vlastník při zřízení zástavního práva nebo později, že zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí nezajistí nový dluh, a bude-li to ve veřejném seznamu zapsáno, nelze uvolněným zástavním právem zajistit nový dluh, dokud trvá zástavní právo pro věřitele, v jehož prospěch se vlastník zavázal. “
Chcete-li se o zatížení předmětné nemovité věci dozvědět více (například v jakém rozsahu a v čí prospěch je zřízeno věcné břemeno, jaký dluh je zajištěn zástavním právem smluvním), lze Vám doporučit navštívit místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu a nahlédnout zde do sbírky listin vážící se k předmětné nemovité věci. Tam by měly být uloženy všechny relevantní listiny.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.