Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Několik let zpět jsme koupili rodinný dům (dům je nedokončená stavba z nějakého roku 1976). Dům s pozemkem zdědila dcera původního majitele a nám ho následně prodala. Jenže předtím, ještě část pozemku prodala sousedům. Bohužel právě k tomuto pozemku byla přivedena přípojka elektřiny a dál do domu vede nějaký kabel přes již sousedův pozemek (věcné břemeno neexistuje a že vede kabel přes cizí pozemek jsme zjistili až po koupi).

S těmito sousedy nemáme obecně moc dobré vztahy a už od začátku, co jsme chtěli situaci řešit, tak nebyla z jejich strany žádná vůle. Stavební úřad chce samozřejmě, abychom před kolaudací domu měli toto vyřešené (dům je v podstatě připraven ke kolaudaci a pouze toto je problém).   Jelikož bychom se se sousedy nejraději vůbec nebavili, tak jsme zažádali energetiky o novou přípojku. Máme již smlouvu, ale bude to trvat nějaký čas a teď nám přišel dopis o prodloužení doby, jelikož mají problém s majetkoprávními vztahy.   Chci se zeptat, jak by bylo možné postupovat například v případě, že by k nám novou přípojku vůbec nebyli schopni přivést nebo bychom jen nechtěli čekat?   Je možné si u sousedů nějak vynutit věcné břemeno na kabel, se kterým pozemek kupovali? Nebo nám naopak hrozí, že když se jim prostě bude chtít, tak nás odpojí od elektřiny, nebo že budeme muset hradit náklady na odstranění kabelu? Předem děkuji za odpověď. Jaroslav.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Jak by bylo možné postupovat například v případě, že by k nám novou přípojku vůbec nebyli schopni přivést nebo bychom jen nechtěli čekat?
Vámi popsaná situace je právně jen velmi obtížně řešitelná, resp. nemusí být řešitelná vůbec. Skutečnost, že Vaše elektrická přípojka vede cizím pozemkem, by měla být právně ošetřena uzavřením příslušné smlouvy (nejlépe smlouvy o zřízení služebnosti – věcného břemene dle § 1260/1 občanského zákoníku, popřípadě alespoň smlouvy o výprose dle § 2189 a násl. občanského zákoníku či smlouvy nájemní dle § 2201 a násl. občanského zákoníku).
Nebude-li soused ochoten s Vámi smlouvu uzavřít, přicházelo by v úvahu podání tzv. určovací žaloby (§ 80 Občanského soudního řádu), jejímž prostřednictvím byste se domáhali, aby soud určil, že právo vést sousedovým pozemkem elektrickou přípojku jste získali na základě vydržení (§ 1089 a násl. občanského zákoníku), popřípadě na základě mimořádného vydržení dle § 1095 občanského zákoníku (pakliže zde tento stav existuje déle než dvacet let) – do doby držby se započítává i držba vykonávaná Vašimi právními předchůdci. Výsledek soudního řízení by však byl samozřejmě nejistý, přičemž soud by pravděpodobně nerozhodl rychle.
Teoretickou možností řešení je zahájení vyvlastňovacího řízení, a to dle § 170/2 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení totiž platí, že:
„Právo k pozemku … lze … omezit též k vytvoření podmínek pro … řádné užívání stavby …“
Nejsem si nicméně jist, zda lze přivedení elektrické přípojky považovat za podmínku pro řádné užívání stavby (v tomto ohledu by záleželo na právním názoru vyvlastňovacího orgánu). V tomto případě by mělo vyvlastnění podobu nuceného zřízení služebnosti (věcného břemene).
2/ Je možné si u sousedů nějak vynutit věcné břemeno na kabel, se kterým pozemek kupovali?
Na tento dotaz odpovídám de facto v odpovědi ad 1/ výše. Lze uvažovat o vydržení služebnosti (věcného břemene), popřípadě o zřízení služebnosti v rámci vyvlastňovacího řízení.
3/ Nebo nám naopak hrozí, že když se jim prostě bude chtít, tak nás odpojí od elektřiny, nebo že budeme muset hradit náklady na odstranění kabelu?
Sousedé nejsou v žádném případě oprávněni Vaši elektrickou přípojku jakkoli poškozovat, přerušovat či svépomocně přemísťovat. Jedná se stále o Váš majetek, který je v zásadě nedotknutelný.
Pakliže by sousedé s přítomností elektrické přípojky v jejich pozemku nesouhlasili, museli by Vás vyzvat k jejímu odstranění a pokud byste této výzvě nevyhověli, museli by na Vás podat k soudu žalobu. Pokud byste byli procesně neúspěšní (což není zdaleka jisté), mohla by Vám být soudem uložena povinnost přemístit předmětný kabel na Vaše náklady.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.