Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem jediný vlastník nemovitosti (rodinný dům), kde žije i můj postižený otec, který je ochrnutý má tu věcné břemeno užívání (doživotní). Po úmrtí mé mamky 07/2021, u nás v rodině vznikl spor s mým otcem a dětmi mé sestry. Otec chtěl dům (dar) zpět, a to pro nevděk – údajně jsem mu měl ubližovat atd.). V té době jsem měl otce v péči.

Z důvodů různých osočování a neshod v rodině k mé osobě, jsem se rozhodl péči o otce ukončit. Tuto péči musela vzít má neteř (tedy vnučka mého otce, jinak by přišli o příspěvek na péči 4. stupeň postižení). Neteř do mé nemovitosti samozřejmě chodí cca 4x denně (péče o otce, dal jsem ji klíče od domu). Péči jsem ukončil 12/2021. V 01/2022 mě otec zažaloval, že mu ubližuji atd. a že chce nemovitost, kterou mi daroval ještě s mamkou zpět. Dům mi rodiče darovali ještě za života mamky 04/2019 – došlo na soudní řízení 2022-2024, které jsem právě vyhrál. Soud otci a zbylé rodině vše co požadovali zamítl.   Jak se zachovat a jak konat, když má neteř stále vše fotí. Mé osobní věci, které jsou třeba na schodišti, cokoliv venku na dvoře zahradě udělám, nebo vyrobím zástěnu venku u posezení, přesunu cokoliv kamkoliv. Stále to fotí mé návštěvy z okna, jejich auta. Vše je v mém vlastnictví a můj majetek. Toto dělala i před soudem a fotografie dala i soudu, že mi chodí návštěvy atd. Na venkovní mé nemovitosti mám kamerový systém už léta (cca 2018 s označením na nemovitosti). Proto vím, že pořád fotí mé věci a pozemek atd. i po rozhodnutí soudu, že nemovitost zůstala v mém vlastnictví a otec tu má jen věcné břemeno (služebnost). Prosím, co mohu dělat, abych zabránil neteři focení, když s ní není řeč a že ona si může a bude dělat co chce. Myslím si že, že důkazy z kamer (že mi fotí venku nemovitost a mé osobní věci) asi nemohu nikde použít. Jak prosím postupovat, je nějaká možnost, jak toto řešit? Moc děkuji za jakoukoliv Vaší reakci. S pozdravem Oto.

 

ODPOVĚĎ:
Na Vámi popsaný případ je platnou právní úpravou výslovně pamatováno, a to v § 86 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit …“
Z tohoto obecného zákazu existuje samozřejmě výjimka, a to například § 88/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob. “
Ze znění dotazu však usuzuji, že výše citovaná výjimka z obecného zákazu nemůže být ve Vašem případě aplikována, jelikož soudní řízení, v jehož rámci by bylo možné práva Vašeho otce hájit, již skončilo.
Svou neteř můžete s odkazem na výše citovaný § 86 občanského zákoníku písemně vyzvat, aby svého počínání zanechala, přičemž jí můžete současně upozornit, že v případě neuposlechnutí Vaší výzvy jste připraven obrátit se s žalobou na soud.
Pakliže by Vaše neteř nedbala Vaší výzvy, mohl byste se (ještě před podáním žaloby) obrátit na obecní/městský úřad (a to na jeho přestupkovou komisi). Vaše neteř se totiž může dopouštět přestupku proti občanskému soužití, který dle § 7/1 písm. c) bodu 3. zákona o některých přestupcích spáchá fyzická osoba tím, že úmyslně naruší občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustí schválnosti. Za spáchání tohoto přestupku může být uložena pokuta do 20.000,- Kč.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.