Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na chatě na svém pozemku jsme vlastníci studny, ke které mají právo užívání, respektive věcné břemeno s právem obslužnosti, i sousedi z vedlejší chaty sousedícího pozemku. Ještě minulý rok 2022 (minulé zúčtovací období) jsme se o náklady na elektřinu v rámci spotřeby vody a využívání studny dělili napůl, studna byla ještě tehdy připojená na společnou elektrickou přípojku (i pozemky včetně studny byly dříve společným majetkem obou rodin).

Došlo ale k rozdělení pozemků a nyní je studna součástí našeho pozemku, v našem vlastnictví. Studna je již připojena výhradně na naši vlastní elektrickou přípojku a proto musíme sousedům naúčtovat odebranou elektřinu v rámci jejich využívání naší studny. Protože vztahy se sousedy se rapidně zhoršily a společná komunikace je zcela zablokována, musíme toto nyní řešit sami. Formu vyúčtování v této nové situaci žádnou domluvenu nemáme, ve smlouvě o věcném břemenu není způsob vyúčtování a platby nijak řešen.   Chtěl jsem se tedy zeptat, jakým způsobem bychom jim měli nebo mohli kalkulovat jejich část nákladů na užívání studny. Studna má samostatný podružný elektroměr, díky němuž máme přesný přehled o jejich vlastní spotřebě ve chvíli, kdy my chatu nevyužíváme a tudíž ani studnu. Náklady na spotřebovanou elektřinu během souběžného užívání studny jsme ochotni dělit stejně jako dříve polovinou. Zajímalo by mne ale, jeli možné účtovat nějaké další poplatky sousedům v souvislosti s užíváním studny. Například poplatky za údržbu nebo za opotřebení čerpadla a dalších součástí studny, je-li na takovéto věci např. obecně pamatováno zákonem či jinak? Předem díky za jakoukoli odpověď či pomoc. S pozdravem Čestmír.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Jakým způsobem bychom jim měli nebo mohli kalkulovat jejich část nákladů na užívání studny?
Pakliže smlouva o zřízení služebnosti Vaše právo účtovat sousedům spotřebovanou elektřinu, resp. způsob tohoto vyúčtování, vůbec neřeší, jedná se o značný nedostatek. V krajním případě by totiž sousedé mohli tvrdit, že ke spoluúčasti na nákladech za spotřebovanou elektřinu nejsou vůbec povinni a o této otázce by musel rozhodnout soud (samozřejmě s nejistým výsledkem).
Vámi navržený způsob rozúčtování (tzn. účtovat sousedům plnou cenu za spotřebu v době, kdy jste nebyli přítomni a poloviční spotřebu za dobu, kdy jste studnu využívali Vy i sousedé) je ideální. V této souvislosti se tedy (samozřejmě po obdržení celkového vyúčtování od dodavatele elektřiny) obraťte na sousedy s písemnou výzvou (žádostí) o úhradu poměrné části vzniklých nákladů. V této výzvě podrobně rozepište, jak jste k účtované částce dospěli, resp. svá tvrzení doložte. Sousedům ve výzvě rovněž nabídněte, že zodpovíte jejich případné dotazy či jim poskytnete další podklady k vyúčtování.
Následně bude záležet na postoji sousedů – rozhodnou-li se Vaší výzvě dobrovolně vyhovět, bude vše v pořádku, pakliže nikoli, budete nuceni se po nich úhrady poměrné části nákladů domáhat soudní cestou.
2/ Je možné účtovat nějaké další poplatky sousedům v souvislosti s užíváním studny?
Občanský zákoník upravuje tuto problematiku pouze obecně, a to ve svém § 1263, dle něhož platí, že:
„Oprávněná osoba nese náklad na zachování a opravy věci, která je pro služebnost určena. Užívá-li však věci i ten, kdo je služebností obtížen, je povinen na náklad poměrně přispívat, anebo se užívání zdržet. “
Na základě tohoto ustanovení jste tedy oprávněni požadovat po sousedech poměrnou část nákladů na zachování a opravy studny (resp. jejího technického vybavení). Musí se samozřejmě jednat o náklady, které byly nezbytné, a to náklady přiměřené. Užívají-li sousedé studnu přibližně z 50%, můžete se po nich domáhat úhrady poloviny vzniklých nákladů. Tyto náklady je opět nutné sousedům řádně zdůvodnit a doložit jejich výši (a to vše písemně).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.