Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec se rozhodl v darovací smlouvě darovat svému synovi (mně) více nemovitostí. Jedna nemovitost (orná půda) je však zatížena věcným břemenem (optickým kabelem zakopaným v zemi). Tento kabel vlastní firma. Veškerou dokumentaci (umístění a trasa kabelu pod pozemkem, adresa firmy) můj otec vlastní. Moje otázka: Musí se tato skutečnost (že je nemovitost zatížena tímto věcným břemenem) uvést v darovací smlouvě?

Pokud ano, co všechno je tam nutné zmínit? Pokud ano, musí dárce nebo obdarovaný této darovací smlouvy nějak oznámit změnu majitele daného pozemku firmě, která má na pozemku zřízené dané věcné břemeno (podzemní optický kabel)? Mohl by příslušný Katastrální úřad zamítnout vklad do Katatstru nemovitosti, kdyby u tohoto pozemku v darovací smlouvě nebylo uvedeno toto věcné břemeno? Předpokládám, že daná firma zapsání tohoto věcného břemene v roce 2000 řádně oznámila příslušnému Katastrálnímu úřadu a ten ho u daného pozemku řádně zaevidoval. (U běžného výpisu informací z katastrální mapy na www.ikatastr.cz se však toto zatížení věcným břemenem u daného pozemku nezobrazuje).   Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Musí se tato skutečnost (že je nemovitost zatížena tímto věcným břemenem) uvést v darovací smlouvě?
Nikoli, nutné to není - platná právní úprava žádnou takovou povinnost neukládá. Jedním dechem je však nutné dodat, že to patří k dobrým zvykům a lze to Vašemu otci i Vám doporučit (například pro případné budoucí prokázání dobré víry apod.).
2/ Pokud ano, co všechno je tam nutné zmínit?
Jak uvádím v odpovědi na dotaz ad 1/ výše, nejedná se o povinnou náležitost darovací smlouvy. Pokud byste se ovšem se svý otcem rozhodli tuto informaci do darovací smlouvy vtělit (což Vám doporučuji), postačí vše shrnout do jediného odstavce, v němž o předmětném věcném břemeni uvedete:
- o jaké věcné právo se jedná (tedy služebnost - věcné břemeno),
- co je obsahem tohoto věcného břemene,
- že bylo zřízeno smluvně a kdy se tak stalo,
- kdo je oprávněným z tohoto věcného břemene,
- na jakou dobu bylo věcné břemeno zřízeno,
- zda bylo věcné břemeno zřízeno úplatně (za jednorázovou úhradu či za periodické platby) či bezúplatně,
- kudy vede optický kabel,
- je rovněž vhodné uvést, že dárce předal při podpisu darovací smlouvy obdarovanému příslušnou dokumentaci k tomuto věcnému břemeni.
3/ Pokud ano, musí dárce nebo obdarovaný této darovací smlouvy nějak oznámit změnu majitele daného pozemku firmě, která má na pozemku zřízené dané věcné břemeno?
Platná právní úprava vlastníkovi (či nabyvateli) pozemku takovou povinnost neukládá. Je ovšem možné, že Váš otec na sebe tuto informační povinnost převzal při uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Doporučuji proto nahlédnout do smlouvy o zřízení věcného břemene a tento fakt (pro jistotu) ověřit.
4/ Mohl by příslušný Katastrální úřad zamítnout vklad do katastru nemovitosti, kdyby u tohoto pozemku v darovací smlouvě nebylo uvedeno toto věcné břemeno?
Katastrální úřad by z tohoto důvodu návrh na vklad vlastnického práva zamítnout neměl (jelikož zákonná povinnost zmínit v darovací smlouvě věcné břemeno neexistuje).
Nejste-li si jist, zda je předmětné věcné břemeno v katastru nemovitostí skutečně zapsáno, doporučuji Vám navštívit místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu a na tuto záležitost se zde informovat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.