Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kupuji nemovitost a v tuto chvíli mám podepsanou rezervační smlouvu (třístrannou - kupující, prodávající, zprostředkovatel - realitní kancelář). Ve smlouvě je uvedena kupní cena za nemovitost ("Zájemce se zavazuje uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, na základě které odkoupí nemovité věci za sjednanou cenu xyz") a je zde uvedeno, že úschova peněz v advokátní úschovně je součástí realitních služeb zprostředkovatele.

Jiné poplatky v rezervační smlouvě nejsou zmíněny. Smlouva počítá se sankcemi za nepodepsání smlouvy (100.000 Kč z důvodů na straně kupujícího, 50.000 Kč na straně prodávajícího). K rezervační smlouvě nebyla přílohou smlouva kupní. V návrhu kupní smlouvy je povinnost kupujícího zaplatit poplatek za vklad katastr nemovitostí. Já, jako kupující, nesouhlasím s platbou poplatku, protože se domnívám, že:
- Je to z mého pohledu, de facto, navýšení kupní ceny a tedy porušení rezervační smlouvy.
- Nejde o obvyklou praktiku (bývá zvykem, že poplatek platí strana prodávajícího/zprostředkovatel) a proto je na ni třeba upozornit v rezervační smlouvě.
Prodávající odmítá poplatek uhradit také, stejně jako zprostředkovatel. Otázka:   Musím jako kupující podepsat smlouvu, přestože jsou v ní uvedené dodatečné náklady, které nebyly předmětem předchozí smlouvy? Lze požadování poplatku považovat za, de facto, navýšení kupní ceny a tedy porušení rezervační smlouvy ze strany prodávajícího? Děkuji. Jan

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 3 Zákona o správních poplatcích je poplatníkem:
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.
(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.
Pokud tedy není v rezervační smlouvě informace o tom, kdo poplatek hradí, hradí jej dle zákona navrhovatel, případně osoba, v jejíž prospěch je úkon proveden, tedy se jedná o osobu kupujícího. Jako kupující tedy poplatek uhradit musíte, neboť ze zákona je povinen jej hradit kupující a pokud byste tedy smlouvu nepodepsal, nastaly by podmínky pro to, aby po Vás byla uplatněna smluvní pokuta. Je chyba, že toto nebylo sjednáno dopředu, nicméně toto není povinnou náležitostí ani zprostředkovatelské smlouvy. Z morálního hlediska je to tedy vůči Vám nefér, ovšem je to v souladu se zákonem.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.