Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o názor na smlouvu, která nám byla zaslána zájemcem o koupi. Je problém, že se jedná o zmocněnce zastupujícího jinou firmu? Administrativní nedostatky (nepřesná identifikace prodávajících oproti katastru, počet potřebných paré smlouvy) jsme již u kupujícího reklamovali. Ve smlouvě je uvedena formulace: "Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění prodávající obsažená v této smlouvě ukážou nebo stanou nepravdivými, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit."

Vnímáme to jako pojistku ze strany kupujícího a domníváme se, že ve smlouvě chybí info o možnosti odstoupení od smlouvy ze strany prodávajících v případě, že cena uhrazena v dohodnuté době nebude a rovněž info, že návrh na vklad do katastru bude proveden teprve po uhrazení celé kupní ceny na účty prodávajících. Pokud toto bude doplněno, bude smlouva funkční? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
V tomto případě lze doporučit, aby smlouva byla vyrovnaná v právech a povinnostech pro obě strany smlouvy. Obě strany by tak měly mít možnost odstoupit od smlouvy. U neuhrazení kupní ceny včas tato možnost pro prodávající vyplývá přímo ze zákona. Píše se to i do smlouvy, ale pokud by to tam nebylo, i tak byste to jako prodávající mohli udělat.
Pokud smlouvu uzavírá zmocněnec, je nutné ověřit jeho plnou moc a tu pak přiložit jako přílohu kupní smlouvy.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.