Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Uplatnila jsem v zaměstnání odečet z daní z důchodového soukromého připojištění. Mzdové účetní jsem předložila potvrzení o částce ke zdanění vydané pojišťovnou. Nyní po mě mzdová účetní požaduje celou smlouvu o důchodovém připojištění. Má na to právo? Jsem povinna tuto smlouvu předložit? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
V tomto případě na to má mzdová účetní právo, protože při prokazování nároku na nezdanitelnou část základu daně podle § 38l odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, se v případě důchodového připojištění a sokromého životního pojištění prokazuje nárok na nezdanitelnou část základu daně smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo smlouvou o doplňkovém penzijním spoření, smlouvou o soukromém životním pojištění a každoročně pak potvrzením pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období a potvrzením penzijní společnosti o části měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, ke které náleží maximální státní příspěvek. Takže v zaměstnání při uplatnění nezdanitelných částek poprvé předložíte kopii smlouvy a pokud se nic nezmění pak každoročně už jen potvrzením o zaplacených příspěvcích nebo pojistném.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.