Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můžu nosit zvukové nahrávací zařízení v práci a pořizovat zvukovou nahrávku mé pracovní doby, kdy není účelem šíření nebo zveřejňování, pouze pro právní ochranu mé osoby, pro případy kdy jsou porušovány moje práva, kdy potřebuju dokázat jaká byla skutečnost, jestli že je uváděna jinými osobami lživě, a to aniž bych o nahrávání informoval osoby vyskytující se v té době v mé blízkosti?

ODPOVĚĎ:
Vámi zamýšlený postup není platnou právní úpravou výslovně regulován. Je obecně zakázáno pořizovat nahrávky soukromého života jiných lidí bez jejich souhlasu – platí však, že projevy lidí v zaměstnání se nepovažuji za soukromé.
Nemusím patrně zdůrazňovat, že utajené nahrávání jiných lidí (a to i v práci) je eticky velmi diskutabilní, resp. již za hranou etické přípustnosti. Existuje však judikatura, která takto tajně pořízené nahrávky připouští jako důkaz, a to právě v situacích, kdy se jedná prakticky o jediný prostředek obrany slabší smluvní strany (typicky zaměstnanec x zaměstnavatel, spotřebitel x prodávající).
Ve Vašem případě doporučuji pořizovat nahrávky pouze v těch situacích, kdy to bude nutné – tedy tehdy, když s Vámi bude ze strany zaměstnavatele jednáno.
Jelikož Vámi zamýšleným způsobem může docházet rovněž ke zpracování osobních údajů, doporučuji Vám vymazávat ty části nahrávek, které pro Vaší eventuální budoucí právní obranu budou irelevantní.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.