Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pobírám invalidní důchod, tedy ID I. stupně a jsem zaměstnaná na plný úvazek. V této práci končím a mám již zajištěnou práci novou. Jsem povinna při nástupu do nové práce uvést, že mám invalidní důchod I. stupně? Můj zdravotní problém nebude mít žádný vliv na výkon práce nebo spolupracovníky, ale vzhledem k charakteru nemoci by bych byla raději kdyby to nikdo nevěděl.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracují 2017-2019 ve firmě na pozici Administrativní podpora v callcentru, naše oddělení se ale ruší, což nám bylo oznámeno ústně v první polovině srpna 2019. Při nástupu do zaměstnání jsme část z nás podepisovali smlouvy, která je zaměřena na operátorské pozice, nicméně při nástupu nám bylo řečeno, že jde pouze o formalitu a že se tyto smlouvy podepisují již v celé firmě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ředitel ZŠ byl odvolán z funkce a končí pracovní poměr k poslednímu dni v srpnu. Při stěhování svých věcí ze školy odvezl i některé věci, které pořídil za peníze školy. Co můžeme udělat, aby se škole vrátily? Děkuji za odpověď.  

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V práci máme problém s dodržováním dlouhodobého plánu. Vedení nám dá dlouhodobý plán se zakomponovanou dovolenou na celý rok. Kdysi nám bylo řečeno, že podle toho si máme plánovat lékaře a různé jiné aktivity, oslavy, výlety, různé pobyty, kosmetiku, masáže, atd. Teď už to, ale z ničeho nic neplatí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám chybu v zápočtovém listu ohledně údaje o vzdělání. Je potřeba řešit to s bývalým zaměstnavatelem a znovu ho nechat vystavit mi nový nebo se předělávat nemusí a pouze upozornit nového zaměstnavatele? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

7/2018 jsem nastoupila do nového zaměstnání (mého prvního) v Praze. Podepsala jsem smlouvu a po pár měsících má zaměstnavatelka po mne vyžadovala, ať podepíšu dodatek ke smlouvě, ve které je uvedeno, že mne bude posílat na různá školení a moje osobní proškolení pro zvýšení mojí kvalifikace (jsem kadeřnice).

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jak řešit nesmyslnou buzeraci a šikanu šéfa v pracovním vztahu? Jedná se v tomto případě o nového šéfa (bývalý skladník) a já pracuji jako kostymérka (28 let) pro nejmenovanou televizi. Dokonce si vymýšlí a lže, jenom aby si našel jakoukoliv příčinu mě telefonicky napomínat a to velmi arogantně a sprostě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem. Pracovala jsem na IČO pro MPSS, při nástupu došlo k podpisu smlouvy a bylo mi nabídnuto náborové ohodnocení 15.000 Kč, max. na první 3 měsíce (údajně podpora do začátku od MPSS než začnu mít provize z obchodů). Podepsala jsem návrh na přiznání náborového ohodnocení, které putovalo na centrálu ke schválení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Odcházím ze starého zaměstnání, chtěl bych ale začít dělat pro nového zaměstnavatele na dohodu ještě během výpovědní lhůty (pro starého).
pro úplný kontext, starý zaměstnavatel mě nepropustí dřív. Problém je v tom, že mám ve smlouvě zákaz konkurence v době trvání prac. poměru, s písemnou hrozbou náhrady finanč. újmy. (jedná se o  paragraf 304, NE konkurenční doložku)

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat, zda když mám v pracovní smlouvě uvedenou pracovní pozici "operátor-mechanik", opravňuje to vedoucí pracovníky nasazovat mě libovolně na jakoukoli práci ve výrobě. Výroba byla odjakživa rozdělena na oddělení se specifickými skupinami výrobních operací, každé má své vedoucí pracovníky a zaměstnanci jim jsou administrativně přiděleni.