Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem chvíli v civilním sektoru a už nesloužím v AČR, ale armáda mě zařadila do záloh automaticky po ukončení služby. Vztahuje se na mě také právo odmítnutí mimořádné vojenské služby z důvodu svědomí či náboženství? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Právo odmítnout vojenskou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání je podle § 6 zákona č. 585/2004 Sb. , branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, možné uplatnit jen ve dvou poměrně úzce vymezených časových úsecích. Konkrétně buď do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydaného při odvodním řízení, nebo do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. NA Vaši situaci se toto ustanovení tedy nevztahuje.
Určitou možnost Vám zřejmě dává zákon č. 45/2016 Sb. , o službě vojáků v záloze. V § 35, který upravuje vyřazení z aktivní zálohy, se v odstavci 2 hovoří o tom, že vojáka v aktivní záloze, pokud o to požádá, „lze vyřadit z aktivní zálohy před uplynutím doby, na kterou byl do ní zařazen, na základě jeho žádosti z důvodů zvláštního zřetele hodných“. Zákon dále uvádí výčet některých takových důvodů, svědomí ani náboženské vyznání mezi nimi nefiguruje. Uvedený výčet ale není taxativní, vyřazení z aktivní zálohy je tak teoreticky možné i na základě dalších důvodů, v zákoně neuvedených. Žádost by byla posuzována individuálně, na její kladné vyřízení není výslovný zákonný nárok.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.