Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem většinovým vlastníkem nemovitosti. Nyní došlo k dodatečnému dědickému řízení, ke kterému se přihlásilo 5 dědiců. Jelikož jsem do nemovitosti vložila nemalý obnos (po vichřici nová střecha, omítka, plot a další nutné opravy). Chci uplatnit pohledávku z titulu zhodnocení nemovitosti. Chtěla bych vědět, komu, kdy a kam mám tuto pohledávku doručit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při projednávání dědictví po naší matce - vdově, jsem se dědictví vzdala ve prospěch mého mladšího bratra. Po několika letech jsem se dověděla, že bratr projednával dodatečně restituční nároky, které se objevily až po uzavření dědictví.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Teď řeším problém v souvislosti s mým chronickým onemocněním a koronavirem. Mám dvě půjčky od ČSOB, které vzorně splácím. Na obou mám sice pojištění pro případ smrti, zase od ČSOB, ale konzultovala jsem s kamarádem likvidátorem jiné pojišťovny a ten mě upozornil na to, že pokud bych zemřela na koronavirus v důsledku svých chronických zánětů dutin a průdušek, pojišťovna by stoprocentně odmítla plnit, a tak by obě půjčky přešly na dědice!

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žiji s přítelem ve společné domácnosti již 8 let (2012-2020). Trvalý pobyt v jeho nemovitosti ale nemám. Přítel mi chce v závěti odkázat polovinu pozemku a domek. Druhou polovinu by zdědil jeho bratr. Pokud by se jednou bratr přítele rozhodl svůj díl prodat, mám automaticky předkupní právo? Nebo je nutné to v závěti uvést? Děkuji Lenka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat, jak nejlépe postupovat v případě, kdy chci vydědit zadluženou dceru. Mám dvě děti, které by po mé smrti měly dědit. Jde o rodinný dům, polnosti, pozemky, fin. hotovost a další prostředky na spořícím účtě. Bohužel má dcera je zadlužená a zároveň invalidní, takže své dluhy splácí jen srážkami z inv. důchodu a zbývá jí jen zákonem dané minimum, tato strhávaná částka, ale pokrývá jen minimum jejích dluhů a alespoň podle toho, co vím, další exekutoři čekají v řadě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

12/2019 mi zemřel otec. Zbyli jsme tři dědicové, já, bratr a matka. Měli bychom si v dědictví rozdělit dům a pozemek. Nyní přišel bratr s návrhem, abychom se vzdali svého podílu ve prospěch matky. Chci se zeptat, co by to pro mě znamenalo a zda mě to nemůže nějak poškodit v případném budoucím dědictví po matce. Děkuji Viktor.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

S přítelem jsme 2019 koupili chatu, žijeme spolu 10 let (2010-2020) v jedné domácnosti. Přítel má dospělou dceru a já jsem bezdětná. Platíme společně úvěr a děláme i postupně rekonstrukci, každý něco ze svých peněz a výdaje si zapisujeme kolik kdo co zaplatí. 2020 navíc prodáváme MŮJ byt a budeme se stěhovat na chatu, kde budu mít trvalé bydliště.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

U sourozenců platí rovnost mezi "vlastními a nevlastními" (tj. se společným jedním rodičem). Platí totéž při dědictví v 6 tř. u sestřenic a bratranců? Mám dědit po bezdětné vlastní sestřenici, (jediné dceři nežijícího bratra mého otce), ale mám i „nevlastní“ sestřenice (a bratrance) - dědeček se znovu oženil a můj otec měl další sourozence, které měl můj děda s druhou manželkou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byly jsme 3 sestřenice. Má sestřenice č. 1 (vlastní plnorodá) zemřela bezdětná. Má stejný nárok na dědictví jako já i naše sestřenice č. 2, která je sice vlastní ale polorodá? Nikdo jiný z dědiců již nežije. Děkuji Brigita.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2019 mi zemřel manžel. Tchýni byly vydány doklady k pohřbu a pohřeb zařídila po svém. Náklady dala ze zákona do dědictví. Měla nárok na to, aby ji byly vydány doklady, uspořádala pohřeb a chtěla to dát do dědictví? Myslela jsem, že jako manželka mám větší právo. Tchýně se me na nic neptala. Děkuji.