Počet stránek ve webu: 39.076

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj partner má milionové dluhy (hypotéky, úvěry v bankách, které řádně splácí). Chceme se vzít a máme ročního syna. Uvažujeme o předmanželské smlouvě, abychom předešli možnému převedení dluhu na mě či syna. Pomůže v tomto tato smlouva? Někde jsem četla, že tato smlouva zaniká např. smrtí dlužníka a dluh se automaticky převede na manžela/manželku, což by bylo pro mě zničující a nebyla bych schopná se synem fungovat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec zanechal jasně definovanou závěť, ve které nikoho neopoměl, sepsal ji u notářky, která vede dědické řízení a ta nám řekla, že pokud se nedohodneme s vlastnicí 1/4 domu, který my dědíme ze 3/4 na tom, že jí darujeme 1/4 domu, není pro ni směrodatná závěť a ona rozdělí majetek podle zákona a ne podle závěti, že má na to právo. Stojí vždy závěť sepsaná notářem nad zákonem?
Děkuji, Jiří

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebuji poradit ohledně manželova bankovního účtu. Manžel má svůj bankovní účet, na kterém má větší obnos peněz. Z prvního manželství má dva syny. Já jsem jeho druhá manželka. Se svými syny se nestýká. Zajímá mě v případě úmrtí manžela, jak by byly peníze z jeho účtu děleny mezi mě a jeho 2 syny.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželem jsme cca. 1999 koupili družstevní podíl na byt. V té době jsme ještě nebyli manželé. Poté se nám narodila dcera a vzali jsme se. Dnes (24.07.2019) je dcera již plnoletá. Vzhledem k tomu, že peníze na družstevní podíl nám poskytli moji rodiče, chci, aby výhradním dědicem družstevního podílu byla naše dcera a nikoli manželův syn z prvního manželství. Jak máme postupovat?   Děkuji, Jarka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zemřel mi bratranec. Jeho majetkové poměry jsou nejasné, včetně možných dluhů. Nevím, jestli se přihlásit jako dědička, abych jeho dluhy nemusela splácet. Na druhé straně nevím, jestli majetek nepřevyšuje dluhy. Mohu se předem dozvědět, co je předmětem dědictví, abych se mohla rozhodnout, zda ho přijmout či ne? A jak bych měla postupovat? Děkuji. Marie

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

06/2018 jsem si nechával přepravit auto odtahovou službou do servisu kvůli poruše. Při cestě došlo k poškození mého auta vinou řidiče odtahové služby. Pojišťovna řešila škodní událost více než rok. Nakonec tedy zaplatila část peněz a část má doplatit majitel odtahové služby jako spoluúčast. Jenomže tady je ten problém, nechce zaplatit a stále se na něco vymlouvá. Je nějaká cesta, jak z něj ty peníze dostat nebo co bych mohl udělat v této situaci? Děkuji, Ivan

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

02/2019 proběhlo dědické řízení po mém otci, na jehož základě mně a bratrovi má vdova po otci vyplatit podíl. Nechci se jí něják připomínat. a to je právě jádro mého dotazu. Nehrozí, že díky mojí neaktivitě dojde k nějákému promlčení nároku a podobně? Nerad bych, aby se stalo něco ve smyslu, že budu čekat, na to, až se vdova po otci rozhoupe a mezitím dojde k zániku nároku na dědictví. Děkuji za odpověď, Daniela

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám manžela, se kterým máme v podílovém spoluvlastnictví dům, SJM v podstatě kromě televize a pár dalších věcí řekněme nemáme téměř žádné. Já vážně uvažuji nad rozvodem, manžel to však stále nebere v potaz. Nyní přišel s návrhem, že si na koupi nové střechy vezme půjčku 100.000 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused má na svém pozemku vzrostlé jasany a vrby, které přesahují 3 m a jsou některé 0,5 m - 1,5m od hranice našeho pozemku. Kořeny nám ničí zahradu, a na naše prosby na odstranění větví v době vegetačního klidu nereaguje vše musíme udělat sami a uklidit listí kterého máme velký valník. Jelikož je manžel už v důchodovém věku nemůže nadále takhle vysoké stromy ořezávat. A soused nám tvrdí že určené metry na vzdálenost stromů od hranice sousedního pozemku už neplatí. Děkuji, Magda

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat v rámci dědického řízení. Čekáme na vyjádření notáře. Zákonný dědic manželka zemřelého a nezletilá dcera, závěť není (tedy neví se o ní momentálně). V dědictví je řada nemovitých a movitých věcí. Jedna z nemovitostí by měla být darována matce zemřelého na základě přání manželky a vlastně dohody s ní. Tuto nemovitost manželka zesnulého nechce - jedná se o rodinný dům pokolení po zesnulém, tudíž manželka zesnulého chce nemovitost přenechat matce zesnulého.