Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Matce bylo doručeno předvolání k notáři ohledně dědického řízení po svém bratranci. Matka nyní žije v domově důchodců, je ležák, je dementní a není schopna vůbec cokoliv podepsat (od doporučené pošty až po smlouvy o nájmu atd.). Vůbec neudrží tužku, natož aby zvládla podpis nebo se zúčastnit nějakého oficiálního právního řízení.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Rád bych se informoval na proces vydědění. Matka nedávno zemřela a dle slov mého syna sepsala závěť, kde mu odkazuje veškerý majetek. Prý uvedla v závěti, že mne 2016 vystěhovala soudně ze svého domu, od této doby jsem jí nenavštívil, asi 02/2019 jí byla zjištěna rakovina, 12.6.2019 zemřela.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Naše teta zemřela v roce 1985. V současné době jsem zjistila, že asi vlastnila pozemek, který zřejmě zdědil stát. Lze znovu otevřít dědické řízení? Mám požádat soud? Musím majetek dopátrat? Kde najdu kdo dědil? Děkuji za praktické rady. S pozdravem Regina.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Při rozvodu jsem nechala manželovi dům s tím, že jednou zůstane našim 2 dětem. On mě vyplatil a je majitel celé nemovitosti. Teď se bude znovu ženit a ráda bych věděla, jak by se postupovalo v případě jeho smrti. Majetek nabyl před 2. svatbou, jeho budoucí žena tam má již 2 roky trvalý pobyt a vlastní svůj dům.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak postupovat v případě, že máme za zůstavitelem pohledávku ve výši cca 200.000 Kč. Dědička ze závěti a ze zákona se původně snažila dědictví odmítnout. Poté, když jsme notářku upozornili na majetek (mimo jiné i na účet, který dědička - původně pouze vypravitelka pohřbu, zatajila), byla vypravitelka pohřbu vyzvána, jestli chce uplatnit výhradu soupisu majetku.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Žiji v zahraničí a od rozvodu rodičů se svým otcem nejsem v kontaktu. Chtěla bych se zeptat, jak se mohu dozvědět o tom, že otec zemřel a jak se mohu přihlásit o svůj podíl dědictví, když žiji v zahraničí? Existuje např. nějaká online databáze zemřelých? V ČR nemám trvalý pobyt, ani poštovní adresu, takže i kdyby mě notář chtěl kontaktovat, tak nemá kam.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Po smrti rodičů jsem podepsala u notáře bratrovi dohodu o vypořádání dědictví, že se na něho převede rodinný dům, dvůr, zahrada a pozemky 15 ha, 73 a 77 m2 v užívání socialistické organizace (JZD). Dne 5.11.2010 byly parcely opět zaměřeny. Bylo zjištěno, že v dědictví jsou vodní plochy, travní plochy pod chatami, lesy aj.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

S manželem jsme ještě před uzavřením sňatku koupili bytový dům. Dům je ve vlastnictví v. o. s. , která je tvořena mnou a manželem. Budeme zakládat taky s. r. o. , která by do v. o. s. vstoupila, abychom se vyhnuli zániku v. o. s. v případě úmrtí jednoho z nás (děti nechceme do společnosti psát). Společenská smlouva umožňuje dědení obchodního podílu a každý z nás má po 50%.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká rodinného domu, který jsme postavili s manželem. Manžel zemřel, nezanechal závěť. Dům i pozemek je od počátku stavby zapsán v katastru nemovitostí ČR na moje jméno. Dům je splácen hypotékou. Měsíční splátky hradil manžel. V domě jsme společně bydleli.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

03/2019 jsem po mamince zdědila pozemek, na kterém hospodaří agrodružstvo. To mi poslalo dodatek, kde uvádí mne jako nového vlastníka/pronajímatele. Úplně s praktikami družstva nesouhlasím, proto zvažuji nepokračovat ve spolupráci. Můj dotaz se skládá ze dvou částí. Pokud se mění smluvní strana, je toto možné změnit dodatkem?