Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Našla jsem nevyžádané pozemky po předcích a 18.12.2023 podala žádost o otevření dodatečného dědického řízení, aby pozemky nepropadly státu. Vlastníci pozemků jsou bratr mojí mámy (já jsem jeho neteř) a jeho manželka. Oba zemřeli. Měli syna a ten také zemřel. Hned v lednu 2024 jsem dostala od soudu dopis, kde je žádost zamítnuta s vysvětlením, že nejsem právním dědicem a mohou žádat rodiče nebo potomci zemřelých.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o posouzení možností, kdy dědic odmítne dědictví ale jeden z jeho nástupců ho odmítne rovněž. Situace: Manželka je jedno ze 2 dětí, které spolu s jejich matkou = manželkou zůstavitele má dědit po otci ze zákona. Neboť k dohodě zřejmě nedojde, závěť neexistuje. Vypořádání společného jmění manželů ponechme stranou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj otec sepsal u notáře závěť. Zůstaly po něm dvě zletilé děti. Ovšem můj otec mi řekl, že budu univerzálním dědicem pouze já, protože moje sestra má exekuce a veškeré dědictví by připadlo na tyto exekuce. Říkal mi, že to má ošetřené s právníkem tak, abych opravdu veškerý majetek získala já.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žila jsem 3 roky ve společné domácnosti s mužem a podílela se finančně na přestavbě jeho domu. V 2022 jsme sepsali smlouvu o vypořádání nákladů na stavbu kde se praví že:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zemřela mi maminka, dědici jsme pouze já a moje sestra. V den úmrtí (9.12.2023) měla na běžném účtu, ke kterému mám já dispoziční právo, cca 36.000 Kč. Měla jsem bohužel špatné informace, že při úmrtí je účet ihned zmrazen, takže jsem 35.000 Kč převedla na svůj účet. Bylo třeba zaplatit pohřeb, budu se do vyřízení celého dědictví starat o platby záloh na plyn a elektřinu atd. , nevěděla jsem, že by pravidelné platby probíhaly normálně.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

K 1.1.2024 propadnou státu nedostatečně identifikované nemovitosti. Na portálu ceskazeme.cz jsme zjistili, že v katastru nemovitostí jsou dva pozemky, u kterých je stále zapsán zemřelý děda mého manžela. Děda měl dva syny, kteří měli manželky a s nimi měli celkem 5 dětí, včetně mého manžela. Tchán i strýc již zemřeli. Můj dotaz zní, pokud bychom se pokusili obnovit dědické řízení po dědovi, kdo by byl v současnosti dědic?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodinný dům získali moji rodiče v době, kdy byli manželé. Rozvedli se, dům zůstal otci a žil tam s bratrem. Našel si novou ženu a přestal se se mnou stýkat. Oženil se a mají spolu dceru. Bratra vystěhoval z domu když mu bylo 15, šel k matce. Nyní je otec dlouhodobě vážně nemocný a pravděpodobně brzy zemře. Rodinný dům daroval v únoru 2021 své druhé ženě, pravděpodobně proto, abychom já a bratr neměli nárok na dědictví. Lze se nějak bránit, řešit? Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po smrti mé maminky, o kterou jsem se (zvlášť během její nemoci) staral, jsme se se sestrou dohodli na vypořádání dědictví takto: Sestra se vzdá svého dědictví ve prospěch svého syna, který zdědí garáž se zahradou, o kterou měl již dříve zájem (jeho nemovitost totiž sousedí s tímto nově nabytým pozemkem, čímž se vyhnul věcnému břemenu přístupu ke své nemovitosti a zároveň zvětší a zhodnotí nemovitost).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám vlastního otce a matku, kteří jsou manželé. Otec má z prvního manželství syna, který nikdy nežil v naší společné domácnosti, ale udržuje s otcem kontakt.   Prosím o radu, jak probíhá dědické řízení v případě úmrtí jednoho z rodičů. Jak se vypořádám s bratrem, jestliže zemře nejprve moje matka nebo "náš" otec? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o informaci ohledně dědictví. Rodiče mají ve společném jmění manželů SJM byt, ve kterém bydlí. Dále pak je otec vlastníkem osobního vozu. Otec je vážně nemocný a rád by vyřešil majetkové věci vzhledem k tomu, že já - dcera, mám insolvenci. Dalšími dědici by byla sestra a matka. Dále dva vnuci (já i sestra máme každá jednoho syna) a otcova sestra.