Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Firma, která sousedí s naším pozemkem, nechala vyvézt na něj výkopek z výstavby hal, které stavěla na svém pozemku. Co vše v navážce je mi není známo. Jedná se o plochu cca 1000 m2 a původní terén byl zavezen do výše 2-3 metry. Jedná se tedy o cca 2500 m2 výkopku. Již asi před třemi lety majitel firmy nechal vyvézt výkopek na mojí parcelu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Sousední pozemek je v katastru uveden bez majitele. Je možné získat stavební povolení, povolení na studnu apod. ? Jak jej získat, na jaké zákony / procedury se odvolat? Cesta 3-3,5 m široká v plánu je, ale momentálně je zarostlá náletovými dřevinami. V jakém stavu musí být cesta pro hasiče, aby bylo stavební povolení uděleno?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zakoupil jsem pozemek v zahrádkářské kolonii. Dodatečně bylo zjištěno, že pod pozemkem vede potrubí ethylbenzenu. V katastru nemovitostí ale žádné věcné břemeno zaznamenáno není. Dotyčná firma mi brání v postavení drátěného plotu, i když ostatní mají ploty bez problému. Patrně ploty vznikly za minulého režimu. Totéž je problém s povodím Vltavy. Prý je to v povodňovém pásmu. Ostatní uživatelé zahr. kolonie v uvedeném prostoru problémy nemají. Poraďte co, s tím.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Plánujeme výstavbu celoročně využívatelné zimní zahrady 15m2 (vyhřívané) k bytovému domu o 4 patrech. K našemu bytu náleží zahrada o velikosti 264 m2. Byli jsme na místním stavebním úřadě a tam nám bylo oznámeno, že by to problém být neměl, ale nejdříve musíme mít schválení od odboru územního plánování v Černošicích.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

05/2005, se soused nezákonně bez stavebního povolení načerno připojil do našeho HUP na základě nějakého projektu. Letos (2022) 2022, na jaře, chceme HUP stavebně opravit, zjistili jsme na stavebním úřadě, že je soused připojen nelegálně. Stavební úřad rozhodl, že musí do června 2022 odstranit černou stavbu (připojení) což začal soused napravovat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z důvodů, že v našem městě je schválená stavební uzávěra, je pro výstavbu nutné zastupitelstvo požádat o výjimku ze stavební uzávěry. V našem případě zastupitelé k žádosti o výjimku ze stavební uzávěry požadovali předložit k nahlédnutí projektovou dokumentaci (PD) rodinného domu, pro který výjimku požadujeme. Celou PD jsme spolu s žádostí o výjimku na město předložili.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme vlastníkem objektu bývalé prodejny v zastavěné obytné části obce. Objekt je uveden v územním plánu v textové části jako prodejna smíšeného zboží, území je vedeno jako zastavěná část obce registrovaná do 2017. Nájemce obchodu vypověděl smlouvu a my nechceme dále obchod provozovat - chtěli jsme objekt předělat na bydlení, neboť údržba neobydleného objektu je plýtvání prostředky, kterých není nadbytek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme stavební pozemek, který je součástí oblasti, pro kterou je zpracovaná územní studie, která je zanesená v územním plánu. Na stavebním pozemku máme starou zděnou chatku (zanesenou v katastru, dokonce s číslem popisným) a rádi bychom ji zrekonstruovali a vedli k ní vodu a odpad z přípojek na hranici pozemku. V územním plánu přes náš pozemek vede plánovaná silnice, kterou bychom vedením vody a kanalizace křížili.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od kdy prosím začíná běžet stavebnímu úřadu lhůta pro vyjádření se ke společnému územnímu a stavebnímu řízení? 29.3.2022 Krajský úřad rozhodl, že výzva místním SÚ byla nezákonná a procesně nesprávná, postavená tak, že je nepřezkoumatelná a 29.3. kraj nařídil místnímu úřadu přezkoumání. Místní úřad obdržel spíš z kraje 14.4..

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nedávno jsem četl Váš článek Pasportování stavby s doměnkou legalizace černé stavby. Řeším podobný případ. Soused při koupi svého pozemku nechal pasportizací legalizovat na černo postavenou garáž, která navíc byla postavena přesně na hranici mého pozemku, ještě před tím, než jsem svůj pozemek koupil já. Nějak jsem to toleroval (což byla chyba) protože sousedkou byla stará paní.