Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přemýšlím o využití vodíku pro výrobu energie pro osobní spotřebu. Trápí mně ale, že nemohu najít informaci o povolení a podmínky. Existuje nějaká směrnice pro výstavbu nádrží pro H2, palivové články a elektrolyzéry? Pro osobní využití.   Děkuji vám.

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že platná česká právní úprava je v této souvislosti dosti skoupá. Nyní účinný stavební zákon se ve svém § 103/1 písm. f) bodě 10 zmiňuje o:
„zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze“
(a to jako o stavbě, pro kterou není nutné ani stavební povolení, ani stavební ohláška - postačí tedy získat pouze územní souhlas). Nový stavební zákon (účinný od 1. 1. 2024) pak ve své příloze č. 2 odst. 1 písm. k) hovoří o tom, že:
„zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze“
jsou tzv. jednoduchými stavbami, pro které je zapotřebí získat od stavebního úřadu povolení. V současné chvíli Vám doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a konzultovat s ním, za jakých podmínek by bylo možné Vámi zamýšlené zařízení vybudovat – právní názor stavebního úřadu pro Vás totiž bude určující.
K tomuto tématu se více dočtete zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/vodik-zdroj-energie-budoucnosti-z-pohledu-ceskeho-prava-114000.html
(včetně přehledu relevantní právní úpravy – která však s vodíkem počítá zatím převážně jako s pohonnou hmotou).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 283/2021 Sb. , stavební zákon

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.