Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Náš soused na hranici svého a našeho pozemku provedl bez jakéhokoliv povolení (sousedů, stavebního úřadu) rozsáhlé zemní práce, kde odtěžil část prudkého svahu v délce cca 20 metrů do hloubky až 2 metry a zároveň zde postavil opěrnou zeď o výšce až 2 metry, aby se svah nesesunul. Svah se ovšem částečně sesunul a s ním i část opěrné zdi.

Soused nelenil a zeď uvedl do původního stavu. Svah se mi zdá nestabilní a situace nebezpečná, při dalším sesuvu hrozí, že se sesune i část svahu na naší zahradě, což by mohlo ohrozit nejen náš majetek, ale i naše zdraví nebo dokonce život. Může soused bez našeho souhlasu realizovat takové stavby (zemní práce do hloubky 2 metry, opěrná zeď vysoká 2 metry) na společných hranicích našich pozemků? Není nutné dodržet odstup 2 metry od našeho pozemku? Stavební úřad už záležitost řeší, ale zatím je vše v počáteční fázi.

 

ODPOVĚĎ:
K tomu, aby soused mohl provádět terénní úpravy (zemní práce) či budovat opěrnou zeď bez jakéhokoli přivolení stavebního úřadu a bez nutnosti získávat souhlas svých sousedů, by se muselo jednat o:
- terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím,
- opěrnou zeď do výšky 1 m, která nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a která se nachází v zastavěném území či v zastavitelné ploše  (jak to vyplývá z § 80/3 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. b) stavebního zákona a z § 79/2 písm. f) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona).
Ze znění dotazu vyplývá, že sousedem realizované terénní úpravy i jím vybudovaná opěrná zeď tyto podmínky nesplňují (jsou rozsáhlejší/větší) – soused byl tedy povinen předem získat příslušné veřejnoprávní přivolení stavebního úřadu.
K žádostem o některá veřejnoprávní přivolení stavebního úřadu (územní souhlas a souhlas s tzv. stavební ohláškou) je stavebník povinen předložit i písemné souhlasy vlastníků sousedních pozemků (a to v podobě podpisu situačního výkresu). Pakliže stavebník tyto písemné souhlasy nezíská, neznamená to ovšem, že by byl jeho stavební záměr definitivně zhacen – v takovém případě se ovšem musí vydat administrativně náročnější cestou (zažádat o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení).
Co se týče minimální dvoumetrové odstupové vzdálenosti od hranice pozemků, nejedná se o nepodkročitelnou podmínku. U některých staveb (oplocení, ovšem rovněž opěrné zdi) by bylo ostatně nelogické, aby musely být budovány dva metry od skutečné hranice pozemků.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.