Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme vnučku v pěstounské péči. Studuje, je jí 19 let. Matkou je naše dcera, otec není v rodném listě uvedený. Dcera si biologickým otcem nebyla jistá. Nyní jsme podle jednoznačné podoby a krevní skupiny zjistili otce. Vnučka i otec jsou šťastni. Dcera platí státu výživné. Pokud otec chce být uveden do rodného listu, máme první otázku: Je potřeba soud nebo pouze prohlášení na matrice? Druhá otázka: Hrozí otci zpětné doplácení výživného státu, když je vnučka zletilá? Děkuji za odpovědi, Marina.

ODPOVĚĎ:
Podle § 970 občanského zákoníku pěstounská péče zaniká nejpozději, nabude-li dítě plné svéprávnosti, jinak jeho zletilostí. Dosažením zletilosti v 18. roce věku tedy pěstounská péče automaticky zaniká, v takovém případě není zapotřebí rozhodnutí soudu. Vaše vnučka tedy již není ve Vaší pěstounské péči, ale protože je nadále tzv. nezaopatřeným dítětem (soustavně se připravuje na budoucí povolání, nejdéle do 26 let věku), má stále nárok na pěstounské dávky.
K určení otcovství může dojít nejen u nezletilého, ale také u zletilého dítěte. Pokud otec vnučky není v jejím rodném listě uvedeném, není nutné podávat návrh (žalobu) k soudu). Postačí, když Vaše dcera (matka vnučky) spolu s otcem zajdou na matriční úřad v místě bydliště vnučky a učiní zde tzv. souhlasné prohlášení o otcovství. Na základě tohoto prohlášení pak bude moci být otec zapsán do rodného listu a bude mít vůči své dceři (Vaší vnučce) veškerá práva (například právo se s dcerou pravidelně stýkat), ale i povinnosti (vyživovací povinnost). Protože výživné pro nezletilé i zletilé dítěte je možné požadovat až tři roky zpětně, je ale možné, že jakmile úřad práce zjistí, že došlo k určení otcovství, bude po takto určeném otci požadovat výživné, a to až tři roky zpětně - tato situace tedy může nastat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.