Počet stránek ve webu: 39.100

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje maminka sepsala závět u notáře. Jednomu ze synů poskytla fin. prostředky již za svého života. Druhému ze synů přiřkla byt po své smrti. V závěti, ale je uveden jen jeden syn s dědictvím bytu. Dále mám 5 dospělých vnoučat, ale jen jednomu z nich odkázala pozemky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po rozvodu manželství vlastníme společně rodinný dům, který již pátým rokem (2014-2019) obývá pouze můj exmanžel. Jelikož soužití nebylo ideální, odstěhovala jsem se jinam, ale stále mu posílám polovinu na úvěr, na opravy a na různé zvelebování domu. Jezdím tam párkrát do roka na týden dva, když mám dovolenou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec je nyní v psychiatrické léčebně od února 2019. Jeho synovec (můj bratranec) od něho dostal půl domu 10/2017 v rámci darovací smlouvy. Jelikož se ale táta léčí s Alzheimerem a už chodil na neurologická vyšetření během roku 2018, je možné že nemoc už u něj postupovala v roce 2017 a jeho úsudek tedy nemusel být dobrý.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused si na naši zeď rodinného domu, tedy RD, namontoval kamerový systém, zjistili jsme to, až když jsme dělali fasádu. Nějak jsme to nekomentovali, ale moc se nám to nelibí. Hlavně to, že se ani nezeptal a bral to jako samozřejmost, což nám vadí nejvíce. Můžeme sousedovi nabídnout pronájem naší zdi?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych požádal o radu týkající se možnosti zbudování samostatného sjezdu na spoluvlastnickém pozemku. Hodláme si koupit pozemek, který sousedí s pozemky, které jsou ve spoluvlastnictví všech majitelů parcel. Od většiny máme vyslovený souhlas s možností vybudování samostatného sjezdu na naši parcelu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodiče měli na sebe napsaný družstevní byt, tedy družstevní podíl. V bytu již téměř 20 let bydlí moje dcera jako podnájemnice. Moji rodiče si bohužel byt nechávali jakoby jistotu, aby něco vlastnili. Otec 06/2019 zemřel, a tak členství a podíl družstevního bytu přechází ze zákona na žijící matku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na vás jako správce nemovitostí. V mnoha případech se nám opakuje stejný problém, uvedu jeden demonstrativní.
1) Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. , § 1177, odst. 2 říká: "Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce."

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je mi 78 let a z kupónové privatizace jsem měla 2 akcie Biotiky. Začaly je evidovat na Centrálním depozitáři cenných papírů Slovenské republiky, SR. Protože začali vybírat neúměrné poplatky, nechala jsem akcie převést do Patrie (ČR). Nyní jsem dostala výzvu k zaplacení za vedení účtu za rok 2013 ve výši 16,90 Euro.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nedávno jsem byla zastavana policejní hlídkou z důvodu běžné silniční kontroly. Vše jsem měla v pořádku, ale policista si mě vyhledal v nějakém jejich systému a zjistil, že jsem se v minulosti dopustila přestupku. Začal mě s touto okolností konfrontovat a vyžadovat vysvětlení. Jak k přestupku došlo, proč jsem se přestupku dopustila a vynášet i svoje osobní názory. Toto bych asi přešla, pokud by se mnou nebyla v autě jiná osoba.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem ohledně zasklení lodžie příslušné k mému bytu. 2010 jsem požádal SBD o povolení k zasklení lodžie. SBD mě povolení vydalo s podmínkou, že budou dodržena všechna ustanovení stavebního povolení, tzn. mimo jiné, že dolní část lodžie bude zasklena např. sklem s drátěnou vložkou, anebo podobně sklem, které bude splňovat bezpečnostní normy, tzn. odolnost a tloušťku.