Počet stránek ve webu: 39.429

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V současném pronajatém bytě bydlíme téměř dva roky 2017-2019 (dva roky to budou až v listopadu, kdy jsme se sem nastěhovali). Nájem máme na dobu neurčitou, nájem platím včas a řádně, platila jsem i kauci při podpisu smlouvy a v bytě provádíme drobné opravy a údržbu dle potřeby na vlastní náklady.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pronajala jsem byt. Nájemníci se odstěhovali bez výpovědi, klíče mi hodili do schránky a byt řádně nepředali. V bytě zůstala část nábytku, na výzvy k vyklizení nereagují (telefon, SMS, doporučený dopis). Mohu nábytek odvézt do sběrného dvora?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Investor po mě chce uhradit práci, kterou po mě dodělával jiný řemeslník. Mohu vyžadovat po investorovi prokazatelné náklady, které obsahují informace na onoho živnostníka? Tím myslím doklad o zaplacení, který jsem dodnes nedostal. Už mi přišla i soudní obsílka. Děkuji Miloš.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

05/2018 jsem při jízdě poškodil garážová vrata SVJ, které dostalo "částečnou" náhradu od pojišťovny z povinného ručení. Po roce jsem dostal od SVJ dopis, ve kterém mě žádali o doplacení cca 14.500 Kč jinak, že to dají k soudu. Se známým advokátem jsme sepsali dopis a zkusili jsme zpochybnit nárok poškozeného SVJ, že cena byla pojišťovnou ohodnocena na určitou částku, kterou jim poukázala na jejich účet.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

09/2015 jsme koupili pozemek pro stavbu RD v dobré víře, že je všechno v pořádku. Při zahájení stavby 2017, kdy jsme nechali udělat znovu výměr parcely, jsme zjistili, že kus našeho pozemku je u souseda za plotem. Písemně jsme ho žádali několikrát o dohodu, ale jen poslal dopis, kde tvrdí, že nic řešit nehodlá, protože pozemek je jejich - pozemek je vydržený.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci si vzít hypotéku na dům. Banka zjistila, že pozemek pod komunikací před domem vlastní soukromá osoba. Tato cesta je užívaná více jak 25 let námi. Banka nyní potřebuje věcné břemeno - právo chůze a jízdy nebo vyjádření silničního správního úřadu o zařazení parcely komunikace do pasportu veřejných komunikací.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Babička je jedna ze dvou dědiček. Při dědickém řízení se domluvila s druhou dědičkou na tom, že druhá dědička zdědí celý byt po zesnulých s tím, že babičku vyplatí do jednoho měsíce od nabytí právní moci usnesení. Vznikla tak pohledávka v určité výši, na které se při dědickém řízení domluvili.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec pronajal pozemky místnímu zemědělci. Otec je už dost starý, pachtovní smlouvu tedy sestavoval zemědělec. Otec podepsal, v dobré víře, že jde o slušného člověka a standardní smlouvu. Po pár letech bohužel zjišťujeme, že je smlouva proti standardu dost upravena a naprosto nevyvážená.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jedná se o smlouvu na pronájem pozemků. Podepsaná 2.9.2005 Odstavec VII. zní: "Nájemné se sjednává na dobu určitou - 5 let, na roky 2005 - 2009 s výpovědní lhůtou vždy k 31.12. předposledního roku pětiletého období. Nájem pozemků nepřístupných neskončí dříve, než budou provedeny komplexní pozemkové úpravy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bylo nás 5 sourozenců. Jeden, bezdětný, svobodný po krátké těžké nemoci zemřel. Jedna naše sestra, která je bez domova s trvalým pobytem na MÚ a v exekuci se nastěhovala do bytu po bratrovi, který jí dal do opatrování bankovní kartu, kdyby něco potřeboval v době, kdy byl po těžké operaci umístěn na LDN.