Počet stránek ve webu: 38.729

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po smrti rodičů jsme s bratrem zdědili každý půlku majetku. Nyní se bratr rozhodl mi tu svou věnovat. Jak postupovat dál? Děkuji. Laura

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v pronajatém bytě a na konci dubna 2019 začal unikat plyn z kotle. Já a mé dvě kočky jsme se přiotrávily. Shodou okolností přišel na návštěvu můj kamarád, který mi je svědkem. Taktéž se trochu nadýchal, ale byl na tom lépe než já. V ten den přijel správce bytu, vypnul přívod plynu, za dva dny vyměnili kotel a po kontrole zjistili, že je i ucpaný komín. V bytě bydlím 09/2017-04/2019 a za tu dobu nebyla provedena žádná revize. Smlouva na dodávku plynu je napsaná na mě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera žila 18 let ve společném rodinném domu se svým strýcem, který neměl vlastní rodinu. Tento dům vlastnil z jedné poloviny uvedený strýc a z druhé poloviny jeho sestra, matka mé dcery. Vzhledem k tomu, že dům byl pouze jednogenerační (v patře byly pouze tři pokoje) sociální zařízení bylo pouze v přízemí a dcera čekala rodinu, rozhodli jsme se dům rekonstruovat.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

11.2.2019 jsem poslal doporučeně slovenskému soudu v Žilině - Návrh na projednání nově objeveného dědictví po mé zemřelé matce původně slovenské národnosti. Majetek spočívá převážně v zemědělských a stavebních pozemcích ve vesnici 6 km od Žiliny. K návrhu jsem přiložil důkazy, ale nezaplatil jsem předem soudní poplatek, protože očekávám, že k tomu budu vyzván soudem, který mi také sdělí výši poplatku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat na možnost náhrady škody na stroji a vybavení provozovny umístěném v pronajaté budově. K poškození/znehodnocení došlo tím, že vítr odfoukl krytinu střechy budovy a o pár dní později při dešti voda prokapávala na stroj a vybavení v hale. Zajímá mě, zda máme (firma) možnost nárokovat náhradu škody po majiteli budovy nebo případně majitel po pojišťovně?

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spoluvlastnicví jsem se stala jedinou vlastnicí rodinného domu. Ale nevím, od kdy: Od pravomocného rozhodnutí soudu (prosinec 2018) nebo od data zapsání do katastru nemovitostí (13.3.2019) nebo
od data předání bývalým spoluvlastníkem (10.4.2019-v rozsudku je psáno, že do této doby nemovitost vyklidí a předá klíče).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem podruhé vdaná a bydlíme v mém bytě. Hospodaříme odděleně. Dostala jsem od svých rodičů darem peníze za prodej jejich bytu. Přidala vlastní peníze a koupila další byt (bydlí v něm nyní má dcera). Všude jsem uvedená jako majitel já. Manžel to akceptuje. Přesto, kdyby se mu něco stalo, je to asi společný majetek. Jak mám právně ukotvit, že byt je můj a nebude spadat popřípadě do dědictví po manželovi. Děkuji, Lída

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

§ 2074, OZ: Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc." Bratr získal před lety značnou částku peněz na pořízení bydlení od mé matky (jediný žijící rodič), peníze ovšem získal "na ruku" bez jakéhokoliv zápisu o této skutečnosti. Za několik let později, v roce 2008 jsem dostal zase já od matky rodný domek darem s břemenem dožití matky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

23.4.2019 zemřel otec, který nadělal dluhy (cca 140.000 Kč - půjčky na své jméno, šlo o bankovní a úvěrové spol. , některé jsme nalezli až po jeho úmrtí, je možné, že o dalších nevíme). Neměl vůbec žádný majetek. Může jeho manželka (moje matka) odmítnout dědictví a jak se jí pak dluhy dotknou - bude muset i tak uhradit celou částku? Matka má malý důchod a téměř nevidí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zemřel partner se kterým jsem žila v krásném vztahu v jedné domácnosti 20 let. Po 11 měsících pobytu v nemocnici zemřel. Po celou dobu jsem se o něj také starala, rodina neměla moc čas. Nebyl rozvedený. Děti (45 a 54 let) mě často napadaly kvůli majetku a nerespektovaly tátovo přání ani vůli.