Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lze na základě vydaného kolaudačního rozhodnutí považovat účelovou komunikaci za veřejně přístupnou viz. odvolání se na § 40 odst. 4 zákona 13/1997? Dále pak § 16 odst. 1 téhož zákona. Zákon 13/1997 tak stanovuje rozdíly ve stavebním řízení mezi veřejně přístupnou a neveřejně přístupnou účelovou komunikací a kolaudace neveřejně přístupné komunikace by pak probíhala u obecného stavebního úřadu?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj problém se týká ochrany majetku, rodinného domu v osobním vlastnictví. Dům jsme s manželem postavili 2014 v zaniklé osadě, kterou vede cesta (ve vlastnictví obce) ke kamennému lomu. Nyní asi po dvaceti letech se nový majitel rozhodl obnovit v tomto lomu těžbu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné získat od MHMP (odbor životního prostředí - lesy) přehled kolik bylo kladně vyřízeno žádostí o trvalé odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa. Vlastníme lesní pozemek, žádáme o jeho trvalé odnětí, ale nemůžeme prorazit přes úředníky MHMP (životního prostředí - lesy, myslivost, rybářství, CITES a veterinární péče).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme pozemek se samostatně stojicím starým domem. Původní záměr byl, že dům necháme zbourat a postavíme na pozemku novostavbu. Bohužel jsme zjistili, že cesta k udělení stavebního povolení na novostavbu v ochranném pásmu silnice I. třídy a drah (kvůli hluku, který řeší hygiena) a v záplavovém území je více než trnitá, tak jsme se rozhodli na starém domě pouze zrekonstruovat střechu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 2014 probíhá územní řízení ve věci stavby rodinného domu, RD. Prvoinstanční stavební úřad vydá vždy kladné územní rozhodnutí, starosta obce podá odvolání a odvolací úřad zruší územní rozhodnutí a vrátí k novému projednání pod různými malichernými či nepravdivými záminkami.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V létě můj kamarád - cizinec odlétal do USA. Měl zde v Česku na sebe napsaný vůz BMW. Před odletem mi vůz dal, sepsali jsme si plnou moc ke zprostředkování prodeje. Sháněl jsem nového majitele vozidla. Vůz jsem nakonec prodal kamarádovi za oboustranně výhodnou nabídku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Ráda bych se u vás informovala zda je pravda, že příjezdová komunikace k rodinnému domu musí vždy být veřejná a široká 8 m? Aktuálně chceme stavět dům na parcele určené k zástavbě rodinnými domy, je ale vzdálena více než 50 m od obecní komunikace. Kolem naší parcely vede pozemek široký 3,5 m a pokračuje dále k sousedním pozemkům (délka cca 250 m).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2019 jsem dostal do "Datové schránky" záznam o využívání údajů registru obyvatel. Z uvedeného plyne, že do registru několikráte vstoupil soudní exekutor, ale dny a časy na mne působí poněkud divně. Například:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

12.5.2017 jsem prodala auto známému, s tím, že si auto přepíše ihned jakmile vyřeší situaci ohledně trvalého pobytu. Místo toho, ale automobil prodal dál. Tento další prodal dál a dál a dál. Nyní je automobil bůhví kde a já jsem stále jako majitel. Mám pouze kupní smlouvu z 12.5.2017, nemám ani kontakt na nového majitele.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním nemovitost jako fyzická osoba v níž mám trvalé bydliště a bydlím zde. Majitel sousedního pozemku zahájil stavební řízení na výstavbu R. D. Stavební úřad mi tuto skutečnost jakožto účastníkovi řízení oznámil prostřednictvím datové schránky. Tato datová schránka byla však zřízena pro komunikaci s finančním úřadem, jelikož vlastním živnostenský list a podávám daňové přiznání prostřednictvím této datové schránky.