Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Starostka obce uzavřela smlouvu na poskytování právních služeb. Tuto smlouvu jí schválilo zastupitelstvo obce ZO v listopadu 2019. Účinnost smlouvy je od 30.10.2018. V zápise ze zasedání zastupitelstva obce ZO, ale není uvedeno, že zastupitelstvo obce, tedy ZO schvaluje tuto smlouvu se zpětným datem, a pokud víme tak tuto smlouvu na zasedání ZO starostka ani nečetla.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl jsem se prosím zeptat, zda-li je obec, či město povinno na požádání zveřejnit smlouvu uzavřenou s třetí osobou, či mi sdělit její podmínky, byť v dané obci nebydlím? Děkuji. Leo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byt v osobním vlastnictví, v bytovém domě o 6 jednotkách, pozemek pod domem patří obci. Obec nám chce pozemek prodat, ale podmiňuje to nutností koupí další pozemků - pro nás bezcenných - plocha, kde parkují auta z jiných nemovitostí apod. Lze v tomto případě použít §3054-3056 občanského zákoníku o předkupním právu a hlavně odst, 2 §3056 o oddělení pozemků?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním byt v osobním vlastnictví v činžovním domě a samostatnou garáž. Pozemek pod garáží i pod domem patří městu. To mě nyní nutí ke koupi pozemku pod garáží i 1/6 pozemku pod domem. Je to však navázáno i na koupi podílů na dalších 6-ti pozemcích, čímž se celá transakce stává finančně neúnosnou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme bytové družstvo a v jednom bytě v přízemí si před léty nechali dát mříže na 3 okna a jednu lodžii. A to tak, že jsou vypouklé a přesahují fasádu domu asi o 50 cm, země se nedotýkají. Je povinností platit obci za zábor pozemku? Pokud ano, odpovídá za nahlášení obci a placení osoba, která v bytě bydlí nebo bytové družstvo? Za jakou dobu zpětně může obec poplatek vymáhat? Děkuji. Judita.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme trvale v bytovém domku č. evidenční v zahrádkářské oblasti. Město nemá zájem o správu příjezdové cesty, kterou má v majetku. Kdo má povinnost se o ni postarat? Děkuji Oldřiška.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme majiteli 3 domů s jedinou přístupovou cestou po cestě, která původně patřila městu. Nyní jsme zjistili, že město tuto jedinou přístupovou cestu převedlo na soukromou osobu a tím nám zrušilo přístup k našim parcelám. Je tento postup města možný? U města jsme věcné břemeno nezřídili.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Spolu s manželkou vlastníme podíly na dvou účelových pozemních komunikacích, které vznikly v roce 2/1974 bez našeho souhlasu.
1) První poz. komunikace o výměře 863 m2 vede ze státní silnice do obce jejíž jedna část a) tvoří náš podíl 3711/6000 a podíl spoluvlastníka je 2289/6000. Druhá část b) má náš podíl 3243/6000, podíl spoluvlastnice je 2000/6000 a podíl obce je 757/6000.  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na moji žádost obec umístila na sloup k tomu určený osvětlení, protože poslední lampa byla v polovině ulice a já chodila domů potmě. Krom toho, že jsem se nemohla trefit do zámku u vrat, jsem v zimě i několikrát upadla. Obec tedy v rámci bezpečnosti této žádosti vyhověla.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v řadovém domě na kraji. Celý blok domů je tvořen z šesti jednotek. Okolo celého bloku je chodník/cesta v podílovém vlastnictví majitelů domů, šíře cesty je cca 2,5 m. Ke každému domu patří dvě parkovací místa. Jeden ze sousedů neparkuje na svém místě, ale na chodníku vedle mé předzahrádky kde máme vchod do domu.