Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V dubnu 2019 jsme zakoupili nemovitost v obci Zelenec, ke které náleží i veřejný chodník (jedná se o hlavní frekventovanou ulici). Nyní jsme měli s obcí rozhovor, kdo je zodpovědný za údržbu/opravu chodníků atd. Obec tvrdí, že všechny náklady by měli jít za majitelem (my) případně vyřešit vlastnictví tak, že obec chodník odkoupí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Už od přelomu let 2020/2021 se snažíme o to, abychom si mohli oplotit vlastní pozemek, který jsme odkoupili od souseda. Tento pozemek byl již dříve oplocen - betonové sloupky a mezi nimi dřevěné laťky. Bohužel se soused o plot nestaral, takže dřevěné laťky uhnily a betonové sloupky nakonec také odstranil.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych Vás požádat o radu ohledně možnosti na žádost o udělení výjimky obce na parkování v místě mého sídla podnikání. Sídlo firmy mám u mého bydliště a v současné době řeší obec (majitel komunikace) osazení dopravními značkami všechny parkovací místa v ulici (parkovaní u RD mého bydliště) pro obyvatele bytových domů pro které byli této parkovací místa zkolaudované, které jsou v našem sousedství.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v panelovém domě Praha 8, ul. Slunečná v rohovém, přízemním bytě (SVJ). Mezi naším a sousedním domem bylo malé dětské hřiště, které nyní při rekonstrukci Praha 8 rozšířila pod okna našeho bytu, ve vzdálenosti cca 5-6 m. Přitom byla zničena značná část zelené plochy a pod okny vystavěny houpačky, klouzačky apod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Spolu se svým sousedem chceme v rámci jedné smlouvy koupit od obce (souhlasí) každý jeden pozemek (jiný já a jiný soused). Jak a kde se musí vzorová kupní smlouva na pozemek (jeden kupující) změnit, aby byla platná pro náš případ? Děkuji. Andreas

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavebník užívá a ničí okolní pozemky obce vedené jako orná půda a vodní plocha, obec nekoná a odmítá poskytnout informace o eventuelním záboru nebo pronájmu pozemků. Přikládám dopis o odmítnutí informací na základě nějakého "vytváření nových informací".

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Probíhá územní řízení pro stavbu RD na mém pozemku v malé obci. Starosta stavbě nepřeje a zařadil tento můj STAVEBNÍ pozemek v novém územním plánu jako veřejné prostranství, Odvolací krajský úřad vyhověl mé námitce a TUTO ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - ZRUŠIL.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V obci, ve které podnikám v ubytovacích službách, je možné parkovat pouze na základě tištěného povolení od městského úřadu. Podnikatelé i soukromníci si musí každý rok podat žádost o určitý počet parkovacích míst, za která potom uhradí roční poplatek a mohou tato využívat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Letos (2020) jsem žádal obec, kde máme chalupu o prodej nevyužívané části lesní cesty, která rozděluje náš pozemek na 2 poloviny a druhá žádost se týkala odprodeje 25m2 lesního pozemku, kde máme studnu. Obě tyto moje žádosti byly obecním zastupitelstvem zamítnuty. Je nějaká právní možnost jak přimět obec k prodeji pozemků?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Město vynechalo naši ulici při plynofikaci, nechce postavit vodovod, městský pozemek smí používat pouze sousedi. Malé město v Jih. kraji před několika lety plynofikovalo většinu města, ale na naši ulici "zapomněli". Důsledek je, že moji staří rodiče musí topit uhlím a tímto znečišťují okolí. Při dotazu na obec, proč to neudělali i zde nemají odpověď a prý si to máme zaplatit sami.