Počet stránek ve webu: 39.429

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Který § kterého zákona nebo řádu stanovuje povinnost státních orgánů (myslím úřady, nikoliv soud) zasílat přednostně poštu občanovi ne klasickou poštou ani emailem, ale do datové schránky, pokud ji občan má? Děkuji. Martin

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme u frekventované silnice, kde jezdí auta i kamiony 24 hodin denně. Před domem na silnici je hodně hlučný poklop, který pod každým autem bouchne. Na obci nám řekli, že už nemají na opravu peníze, opravili už jiné kanály. Je možné se někde obrátit, kde by to třeba přijeli změřit hluk (hygienická stanice) a nařídili obci hlučný poklop na vozovce opravit? Nebo musíme i tak čekat, až obec bude mít peníze? Silnice je majetkem obce. Děkuji, Zlata

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme v úseku probíhající pozemkové úpravy. Vydlážděný dvůr u domu. Oplocená zahrada a přístupové cesty vedené jako ostatní plocha - komunikace v našem vlastnictví byly bez našeho souhlasu zařazeny do pozemků řešených PU. Nejedná se o porušení zákona č. 139/2002? Děkuji, Stanislav.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych požádat o vysvětlení § 88 SZ. Jaký je rozdíl mezi "Plánovací smlouvou", která byla uvedena v § 88 zákona č. 183/2006 Sb. a "Smlouvou", která je uvedena v § 88 po novele č. 225/2017 Sb. , zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, která je účinná od 01.01.2018?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem týkající se jednání starosty a překročení jeho pravomocí. Třetí rok v malé obci o 500 obyvatel provozujeme farmu. Pomalu rozšiřujeme chov, zvířata paseme volně na loukách, zařizujeme minimlékárnu - zpracování vlastní produkce a investujeme do vybavení - přístřešků, napáječek, strojů atd.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mohli by jste mi poradit, jaká mám práva a jak se bránit v případě, že mi obec nakazuje odstavit tříkomorový vyhnívací septik? Než jsme započali s výstavbou domu byl tento septik podmínkou - tu jsme splnili a kolaudace je též platná. Dále jsem znechucena, že mi obec nařizuje vyměnit kameninové trubky za plastové - prý netěsní i když rozdíl od výpusti ze septiku až do kanalizace je převýšení určitě více než 5 metrů.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vedeme menší spor s jedním z našich radních a rád bych zjistil jak z pohledu právníka hodnotíte odstavec 7 v článku 4 jednacího řádu viz příloha. Jde o zveřejňování dokumentů na stránkách města. Pan radní nás přesvědčuje o tom, že zveřejněním je myšleno zpřístupnění bodů a podkladů (příloh anonymizovaných i neanonymizovaných) zastupitelům, kteří jej poté mohou na žádost zaslat občanům.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Předkládal jsem radě města návrh na změnu smluvních stran (z rodičů na syna) u pronájmu městského bytu, ke kterému připadá smlouva o smlouvě budoucí kupní. Návrh byl přislíben projednat k určitému datu, což nebylo projednáno. Nakonec byl projednán s opožděním více jak 1 měsíc. K zamítnutí návrhu se mi nikdo nevyjádřil, až na moje opakované urgence emailem starosta města.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zjistil jsem zveřejnění Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 8.8.2017 zn. Pl ÚS 9/15, které se týká plateb za komunální odpad v návaznosti na ustanovení § 10b zákona 565/1990 Sb. Rozumím tomu tak (zjednodušeně řečeno), že Ústaví soud ČR říká, že nezletilé fyzické osoby, tedy jednoduše řečeno = děti do 18 let, za odpad neplatí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme problém se sousedem. Máme vedle sebe vjezdy. Udělali jsme si novou dlažbu a on nám neustále čtyřkolkou a vozíkem rozjíždí hlínu na dlažbu nebo nám částečně parkuje dodávkou na našem vjezdu. Proto jsme si na naši stranu na obecní pozemek dali kámen, který ho rozčiluje, jeden nám ukradl. Dali jsme si tam nový.