Počet stránek ve webu: 39.086

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vedeme menší spor s jedním z našich radních a rád bych zjistil jak z pohledu právníka hodnotíte odstavec 7 v článku 4 jednacího řádu viz příloha. Jde o zveřejňování dokumentů na stránkách města. Pan radní nás přesvědčuje o tom, že zveřejněním je myšleno zpřístupnění bodů a podkladů (příloh anonymizovaných i neanonymizovaných) zastupitelům, kteří jej poté mohou na žádost zaslat občanům.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Předkládal jsem radě města návrh na změnu smluvních stran (z rodičů na syna) u pronájmu městského bytu, ke kterému připadá smlouva o smlouvě budoucí kupní. Návrh byl přislíben projednat k určitému datu, což nebylo projednáno. Nakonec byl projednán s opožděním více jak 1 měsíc. K zamítnutí návrhu se mi nikdo nevyjádřil, až na moje opakované urgence emailem starosta města.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zjistil jsem zveřejnění Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 8.8.2017 zn. Pl ÚS 9/15, které se týká plateb za komunální odpad v návaznosti na ustanovení § 10b zákona 565/1990 Sb. Rozumím tomu tak (zjednodušeně řečeno), že Ústaví soud ČR říká, že nezletilé fyzické osoby, tedy jednoduše řečeno = děti do 18 let, za odpad neplatí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme problém se sousedem. Máme vedle sebe vjezdy. Udělali jsme si novou dlažbu a on nám neustále čtyřkolkou a vozíkem rozjíždí hlínu na dlažbu nebo nám částečně parkuje dodávkou na našem vjezdu. Proto jsme si na naši stranu na obecní pozemek dali kámen, který ho rozčiluje, jeden nám ukradl. Dali jsme si tam nový.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zastupitelstvo obce schválilo změnu územního plánu (ÚP) a já jsem se zpožděním cca dvou let (2015-2017) zjistil, že přes můj pozemek s rodinným domem vede biokoridor, zabírající více než 50% jeho plochy. Má se jednat o zatím nefunkční biokoridor, ale nikdo mi nebyl schopen předložit odůvodnění takového rozhodnutí, ani to, zda se do budoucna nebudou na pozemek vztahovat omezení, která by jej mohla znehodnotit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zastupitelstvo obce schválilo změnu územního plánu (ÚP) a já jsem se zpožděním cca dvou let (2015-2017) zjistil, že přes můj pozemek s rodinným domem vede biokoridor, zabírající více než 50% jeho plochy. Má se jednat o zatím nefunkční biokoridor, ale nikdo mi nebyl schopen předložit odůvodnění takového rozhodnutí, ani to, zda se do budoucna nebudou na pozemek vztahovat omezení, která by jej mohla znehodnotit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zastupitelstvo obce schválilo změnu územního plánu (ÚP) a já jsem se zpožděním cca dvou let (2015-2017) zjistil, že přes můj pozemek s rodinným domem vede biokoridor, zabírající více než 50% jeho plochy. Má se jednat o zatím nefunkční biokoridor, ale nikdo mi nebyl schopen předložit odůvodnění takového rozhodnutí, ani to, zda se do budoucna nebudou na pozemek vztahovat omezení, která by jej mohla znehodnotit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodiče koncem 90. let neuplatnili z důvodu stáří a nemoci právo připomínek proti novému návrhu územního plánu ÚP, který zrušil na jejich pozemku, ležícím mimo jejich bydliště, stavební místo. Ponechal mu jen jako způsob využití bydlení a rekreaci a označil ho jako stabilizovanou plochu, na níž územní plán ÚP nedovoluje stavět, takže ho nešlo využít ani k účelu, který mu ÚP vymezuje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodiče koncem 90. let neuplatnili z důvodu stáří a nemoci právo připomínek proti novému návrhu územního plánu ÚP, který zrušil na jejich pozemku, ležícím mimo jejich bydliště, stavební místo. Ponechal mu jen jako způsob využití bydlení a rekreaci a označil ho jako stabilizovanou plochu, na níž územní plán ÚP nedovoluje stavět, takže ho nešlo využít ani k účelu, který mu ÚP vymezuje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodiče koncem 90. let neuplatnili z důvodu stáří a nemoci právo připomínek proti novému návrhu územního plánu ÚP, který zrušil na jejich pozemku, ležícím mimo jejich bydliště, stavební místo. Ponechal mu jen jako způsob využití bydlení a rekreaci a označil ho jako stabilizovanou plochu, na níž územní plán ÚP nedovoluje stavět, takže ho nešlo využít ani k účelu, který mu ÚP vymezuje.