Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před mým RD je na pozemku, který patří městu je umístěn reklamní poutač firmy Krásno s nabídkou "Krkoviček apod.". Přenosná tabule je zde umístěna už asi 10 let, stará sestra tuto situaci neřešila, já po přestěhování do RD v minulém roce to chci vyřešit, protože s umístěním tabule nesouhlasím.

Kontaktovala jsem emailem manažera ve firmě Krásno a žádala jsem ho o přemístění asi o 15 m blíže k městu, opět na obecní pozemek, který leží před pozemkem typu Zbořeniště (z výpisu v KN), kde není žádná stavba, tudíž to nebude nikomu vadit. Manažer neshledal důvod pro přemístění tabule, že řádně platí městu, že to nebrání výjezdu z domu atd. Jak se mohu jako občan bránit a jaká mám občanská práva? Žádná? Dá se tato situace vyřešit? Děkuji za právní odpověď. Lucia.

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám doporučuji obrátit se na majetkový odbor města a informovat se zde, jaký právní vztah existuje mezi městem a předmětnou firmou. Předpokládám, že se bude jednat o vztah nájemní. V takovém případě požádejte město o poskytnutí kopie uzavřené nájemní smlouvy. Tímto způsobem byste měla zjistit, zda město předmětné firmě pronajalo právě tu část městského pozemku, která se nachází před Vaším domem, anebo zda je předmět nájmu vymezen jinak.
Je pravdou, že se primárně jedná o vztah předmětné firmy a města, resp. že město je oprávněno pronajmout městský pozemek (jeho část), komu uzná za vhodné. V tomto ohledu nemůžete do smluvních vztahů města a jeho smluvních partnerů prakticky nijak zasahovat. Je nutné si uvědomit, že instalací reklamního poutače na městském pozemku (za předpokladu, že je tento pozemek řádně pronajat) neporušuje předmětná firma žádnou svou právní povinnost (tzn. že se nejedná o protiprávní stav, proti němuž by bylo možné se bránit).
Město (jeho majetkový odbor) můžete samozřejmě požádat, zda by bylo ochotno s předmětnou firmou dojednat přesun reklamního poutače na jiné (ne příliš vzdálené) místo. V tomto ohledu bude však záležet na tom, bude-li město ochotno Vaší žádosti vyhovět či nikoli.
V úvahu přichází ještě zahájení tzv. sousedského sporu, a to ve smyslu § 1013/1 občanského zákoníku, popř. jiný typ obrany Vašeho vlastnického práva. Musela byste tvrdit, že instalací reklamního poutače je nad míru přiměřenou místním poměrům zasahováno do výkonu Vašeho vlastnického práva, a to například tím, že tento reklamní poutač stíní Váš pozemek (je-li tomu ovšem tak). Popřípadě byste mohla tvrdit, že instalací reklamního poutače před Vaším domem je snižována jeho hodnota (jelikož tím utrpěl jeho vzhled). Můžete zároveň tvrdit, že reklamní poutač Vás omezuje ve výhledu, čímž je opět zasahováno do výkonu Vašeho vlastnického práva. Pakliže by město nebylo ochotno vyhovět Vašim požadavkům mimosoudní cestou, nezbylo by Vám nic jiného, než se obrátit na soud s žalobou. Pro přípravu žaloby a pro zastupování v rámci soudního řízení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
Doporučuji Vám nicméně dobře zvážit, zda věc řešit soudní cestou - domnívám se totiž, že šance na Váš procesní úspěch by byla poměrně malá.
Pokud se reklamní poutač nachází v blízkosti pozemní komunikace, můžete v této věci kontaktovat ještě místně příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy městského úřadu) a informovat se u něj, zda tím není porušeno některé pravidlo z hlediska bezpečnosti silničního provozu.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.