Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v malé vesnici. Dá se zde reálně jezdit maximálně rychlostí 30 km /hod. , jelikož "ulice" jsou velmi úzké. 2021 nadřazené město Plánice nás zaprodalo a povolilo závod Rallye. O tomto nás ani neinformovali a dozvěděli jsme se to až uzavřením jediné příjezdové cesty týden předem a vesnice v den akce tak, že nás kdosi neoznačený odmítl pustit do vesnice a po vesnici se proháněla auta skutečně šílenou rychlosti.

Prý jsme se měli odvolat, ale nikdo nás předem neinformoval. 2022 se Rallye Šumava opět pořádá, tentokrát kvůli protestům ostatních lidí ve vesnici 2021 nám 11.4.2022 alespoň hodili oznámení do schránek. Rallye nás přímo omezuje a ohrožuje v pohybu.   Jako vesnice bychom se potřebovali bránit, město Plánice bude tvrdit, že dalo již povolení a dává od toho ruce pryč. Na dopravniinfo.cz není uzavírka zatím ohlášená předem. Chtěla jsem se zeptat a moc poprosit, jestli by nějaký Váš právník nevěděl, jak se oficiálně dá efektivně bránit, abychom letos (2022) už nebyli uzavřeni. Předem moc děkuju za pomoc, Božena.

 

ODPOVĚĎ:
Dopravní uzavírky a objížďky jsou upraveny v § 24 zákona o pozemních komunikacích. Dle tohoto ustanovení (mimo jiné) platí, že:
- provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka,
- nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky,
- o uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce,
- příslušný silniční správní úřad žádost projedná:
a/ s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka,
b/ s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
c/ s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci,
- při rozhodování příslušný silniční správní úřad dbá, aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem,
- silniční správní úřad může v rozhodnutí stanovit podmínky, při jejichž nesplnění může udělené povolení omezit nebo zrušit,
- odvolání proti rozhodnutí o uzavírce či objížďce nemá odkladný účinek.
Ve Vámi popsaném případě je nutné zjistit, zda příslušný silniční správní úřad již vydal rozhodnutí, kterým byla uzavírka povolena. Pokud toto rozhodnutí bylo vydáno, ovšem dosud nenabylo právní moci, může se proti němu někdo z účastníků řízení odvolat (kdo byl účastníkem řízení by mělo být rovněž zjistitelné z tohoto rozhodnutí).
Iniciativa by v této souvislosti měla vzejít samozřejmě ze strany vedení Vaší obce, s nímž byla, jak předpokládám, uzavírka projednávána. Pakliže vedení obce tuto uzavírku odsouhlasilo, bude obrana proti ní v podstatě vyloučena.
V současné chvíli Vám doporučuji:
- oslovit příslušný silniční správní úřad s žádostí o předložení rozhodnutí o uzavírce (pokud již bylo vydáno), popřípadě se v této souvislosti můžete obrátit rovněž na Ministerstvo dopravy, které vede evidenci těchto rozhodnutí,
- obrátit se na vedení obce s dotazem, zda byla uzavírka z jeho strany schválena, popřípadě za jakých podmínek.
Pakliže silniční správní úřad stanovil ve svém rozhodnutí nějaké podmínky, které musí být v rámci uzavírky splněny, můžete se na tento úřad obrátit s informací, že ke splnění podmínek nedošlo (pokud skutečně dojde k jejich porušení) – z tohoto důvodu by mohlo být rozhodnutí o uzavírce zrušeno.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.