Počet stránek ve webu: 42.676

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obecní úřad nám vyvlastnil pozemky. Jedná se o polní cesty, které vedou pouze k lesu. K lesům vedou i jiné veřejné cesty. To vše udělali bez toho, aniž by nás o něčem informovali a bez náhrady odškodnění. Že nejsme již majitelé jsme se dozvěděli v katastru nemovitostí ČR, tedy KN ČR. O cesty se OÚ nestará, měli na vyvlastnění právo? Děkuju za odpověď.

ODPOVĚĎ:

Vámi popsaná situace se jeví nanejvýš podivně. Jednalo se v daném případě skutečně o vyvlastnění?

Dle platné právní úpravy je obec v první řadě povinna pokusit se získat předmětné pozemky dohodou (tedy na základě směny či kupní smlouvy). Nepodaří-li se kupní či směnnou smlouvu uzavřít, je obec oprávněna zahájit u místně příslušného vyvlastňovacího úřadu vyvlastňovací řízení. Vyvlastnění je pak možné pouze za odpovídající náhradu. Vyvlastnění se může rovněž provést pouze ze zákonem přesně vyjmenovaných důvodů. O zahájení a vedení vyvlastňovacího řízení pak musí být vlastník písemně informován (jelikož je účastníkem tohoto řízení).
Ve Vámi popsaném případě je důležité, zda Vám byly v této věci doručeny nějaké písemnosti, resp. zda jste si řádně přebírali poštu. V současné chvíli Vám doporučuji kontaktovat místně příslušný obecní úřad a podrobně se zde informovat na podmínky, za kterých došlo k převodu vlastnického práva k předmětným pozemkům z Vás na obec. Je zapotřebí zjistit, zda se tak stalo skutečně na základě vyvlastnění, jaký byl jeho zákonný důvod, proč jste nebyli o ničem informováni apod.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.