Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na zahradě domu v SVJ máme dva suché stromy, ořešák a břízu. Bříza je nakloněná nad chodník a ořešák je na zeleni v majetku SVJ (s pokácením souhlasí více jak 90% majitelů bytů a pozemku - hlasování proběhlo formou ankety). MÚ nám v tomto případě dělá s kácením problémy, dokonce našemu dodavateli arboretních služeb vyhrožoval pokutou až 1.000.000 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obecní úřad nám vyvlastnil pozemky. Jedná se o polní cesty, které vedou pouze k lesu. K lesům vedou i jiné veřejné cesty. To vše udělali bez toho, aniž by nás o něčem informovali a bez náhrady odškodnění. Že nejsme již majitelé jsme se dozvěděli v katastru nemovitostí ČR, tedy KN ČR. O cesty se OÚ nestará, měli na vyvlastnění právo? Děkuju za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před mým RD je na pozemku, který patří městu je umístěn reklamní poutač firmy Krásno s nabídkou "Krkoviček apod.". Přenosná tabule je zde umístěna už asi 10 let, stará sestra tuto situaci neřešila, já po přestěhování do RD v minulém roce to chci vyřešit, protože s umístěním tabule nesouhlasím.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2014 jsem koupil RD se zahradou, ale nyní se ukázalo, i když to není zřejmé a vidět na oplocení, že část zahrady 25 m2, je na městském pozemku a to nyní chce, abych jej odplotil z důvodu narovnání vlastnických vztahů. Na mapě katastru to tak bohužel je. Toto oplocení je zde ale cca 100 let, dle informací od místních.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2019 jsme od obce koupili pozemek ke stavbě rodinného domu s tím, že si přípojky k novostavbě rodinného domu vybudujeme sami. Koncem roku 2021 jsme podali žádost o souhlas s napojením našich přípojek na veřejný řad. Stavbu rodinného domu chceme realizovat na jaře 2022. K našemu údivu jsme se dověděli, že chce obec v dané lokalitě vybudovat inženýrské sítě sama s možností napojení na veřejný řad.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám chalupu v obci XXX, okr. Kolín. Chalupa bohužel stojí na hranici pozemku a okolo ní je silnička spíš cesta a od srpna 2021 po ní starosta povolil PIDu podle mého točnu on tvrdí, že je to normální doprava pro občany. Autobusy jsou to velké ale jezdí prázdné. První jede 5.30 a to se opakuje 12-14x denně, chalupa začne rezonovat a v oknech drnčí skla.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

22.1.2022 mi přišel dopis od starosty obce, ve kterém mi vysvětluje, že na účelové komunikaci, (kterou NIKDO nepoužívá, jejíž šíře je 75 cm - 90 cm), budou po celé délce mého pozemku umístěna světla veřejného osvětlení. (Nákres na mě působí tak, že jsou dokonce světla zakreslená na mém pozemku, možná jim to pouze tzv. uteklo).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V našem městě je ohromný nešvar s parkováním. Za parkovací oprávnění se platí, sám ho platím, ale někteří ne, hlavně z řad podnikatelů. Kontrola ze strany městské policie je velmi mizerná. V loňském roce 2021 se přešlo na digitální oprávnění registrované na konkrétní SPZ, čili z hlediska občana je možnost kontroly nulová.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V územním plánu je na horní části pozemku plánována malá lokální cesta přes můj pozemek. Mám povinnost pozemek uvolnit? Děkuji za radu. Julie

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podala jsem žádost o napojení přípojek a současně o uložení přípojek do městského pozemku. Majitel pozemků a správce inženýrských sítí je město. Když jsem po čtvrt roku nedostala vyjádření (rozhodnutí) na podané žádosti, poslala jsem dopis s upozorněním na správní řád a lhůty pro vyřízení písemností.