Počet stránek ve webu: 39.429

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem zastupitel malé obce. Zastupitelstvo chce darovat cca 30.000-50.000 Kč soukromé osobě, které shořel dům. Tento sloužil jako chalupa a dotčené osoby zde budou za několik roků bydlet trvale. Jde například o uhrazení odvozu sutin, nákup dřeva na krovy a práce na pile. Osoby jsou platnými a bezproblémovými lidmi, a sami kdykoliv v okolí pomohou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám problém a nevím jak ho řešit. Bydlíme v rodinném domě v obci Xxxxxxxxxx. Před domem nám teče potok a souběžně s potokem vede silnice I. třídy číslo XX. Jediná přístupová cesta k domu vede přes most, který vede od silnice k naší brance přes zmiňovaný potok. Most i zídka pod ním i vedle něj je v havarijním stavu a hrozí při větším zatížení zřícením.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V naší obci, která má zhruba 900 obyvatel, byl do zastupitelstva zvolen občan, který je zaměstnanec obecního úřadu a pracuje jako vedoucí technických pracovníků. Je možné, aby vykonával i funkci zastupitele? Děkuji za odpověď. Evžen

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním rodinný dům v jedné obci, kde i žiji a bydlím. Před domem mám ovšem dvě lípy, které mě v poslední době již začínají velmi štvát. Nejen, že pokud spadnou, tak mi zboří půlku domu, ale kvůli lípám, které mi stíní na můj dům mi fasáda praská a plesniví a tím jsou mé finance vložené do domu úplně k ničemu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od pozemku, na kterém bude stát budoucí rodinný dům je cca 20 metrů veřejný kanalizační řád. Nad naším pozemkem jsou dva pozemky pro stavbu rodinných domů. Je z nějakého důvodu možné, aby nám město, jako provozovatel veřejných sítí, nepovolilo připojení na tento veřejný kanalizační řád? Děkuji za odpověď. Julie

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme k domu příjezdovou cestu, která je nejdřív obecní a potom až naše. Do té obecní cesty zasahují sousedovic stromy – větve. Ty větve, když jsou obsypané, jsou dost těžké a ani ne 1,5 metru nad zemí. Takže když jdeme domů, musíme se hodně vyhýbat nebo ohýbat a autem, menším a hlavně větším (např. kvůli uhlí, písek), je problém zajet.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych se zeptal, zdali je obec oprávněna zveřejnit moji žádost ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na elektronické desce obce. Moje údaje anonymizovali. Odpověď bude pravděpodobně také zveřejněna na desce podle jejich běžné praxe. Pokud je to rozporu se zákonem, jak se dá bránit? Děkuji. Zdeněk

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupila jsem pozemek, ke kterému bylo v roce 2008 vydáno řádné stavební povolení na dům a kanalizační a vodovodní přípojku. Realizována byla jen přípojka, dům jsme nezačali stavět. Nyní jsem chtěla od obce, aby mi dali vodoměr a mohla jsem začít na pozemku aspoň trochu pracovat. Obec mi řekla, že vodoměr mi dát nemůže, protože obecní přípojka vede přes soukromé pozemky, se kterými nebyla uzavřena smlouva o věčném břemeni a že:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Hledám pomoc při zjištění informace, co se týká připojení mého domu na obecní kanalizaci. Bydlím v obci Skalice, kde je zřízena obecní kanalizace. Můj dům se nachází asi 300 metrů od nejbližšího možného napojení na tuto kanalizaci. Je možné udělit nějakou výjimku ze stavebního zákona co se týká toho, abych se na tuto kanalizaci nemusel napojovat a zřídil si doma čističku odpadních vod?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

5.3.2018 jsem dopisem požádala Obecní úřad o skácení dvou náletových lísek na obecním pozemku u plotu naší ovocné zahrady. Dosahují přibližně 5 m výšky a značně stíní našim ovocným stromům. Do dnešního dne jsem neobdržela žádnou odpověď a ani lísky odstraněny nejsou. Není to první případ kdy starosta této malé obce (asi 125 občanů) se takto chová a ignoruje žádosti. Jak donutit vedení obce k aktivitě? Děkuji, Drahomíra.