Počet stránek ve webu: 39.086

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych se zeptal, zdali je obec oprávněna zveřejnit moji žádost ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na elektronické desce obce. Moje údaje anonymizovali. Odpověď bude pravděpodobně také zveřejněna na desce podle jejich běžné praxe. Pokud je to rozporu se zákonem, jak se dá bránit? Děkuji. Zdeněk

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupila jsem pozemek, ke kterému bylo v roce 2008 vydáno řádné stavební povolení na dům a kanalizační a vodovodní přípojku. Realizována byla jen přípojka, dům jsme nezačali stavět. Nyní jsem chtěla od obce, aby mi dali vodoměr a mohla jsem začít na pozemku aspoň trochu pracovat. Obec mi řekla, že vodoměr mi dát nemůže, protože obecní přípojka vede přes soukromé pozemky, se kterými nebyla uzavřena smlouva o věčném břemeni a že:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Hledám pomoc při zjištění informace, co se týká připojení mého domu na obecní kanalizaci. Bydlím v obci Skalice, kde je zřízena obecní kanalizace. Můj dům se nachází asi 300 metrů od nejbližšího možného napojení na tuto kanalizaci. Je možné udělit nějakou výjimku ze stavebního zákona co se týká toho, abych se na tuto kanalizaci nemusel napojovat a zřídil si doma čističku odpadních vod?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

5.3.2018 jsem dopisem požádala Obecní úřad o skácení dvou náletových lísek na obecním pozemku u plotu naší ovocné zahrady. Dosahují přibližně 5 m výšky a značně stíní našim ovocným stromům. Do dnešního dne jsem neobdržela žádnou odpověď a ani lísky odstraněny nejsou. Není to první případ kdy starosta této malé obce (asi 125 občanů) se takto chová a ignoruje žádosti. Jak donutit vedení obce k aktivitě? Děkuji, Drahomíra.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Který § kterého zákona nebo řádu stanovuje povinnost státních orgánů (myslím úřady, nikoliv soud) zasílat přednostně poštu občanovi ne klasickou poštou ani emailem, ale do datové schránky, pokud ji občan má? Děkuji. Martin

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme u frekventované silnice, kde jezdí auta i kamiony 24 hodin denně. Před domem na silnici je hodně hlučný poklop, který pod každým autem bouchne. Na obci nám řekli, že už nemají na opravu peníze, opravili už jiné kanály. Je možné se někde obrátit, kde by to třeba přijeli změřit hluk (hygienická stanice) a nařídili obci hlučný poklop na vozovce opravit? Nebo musíme i tak čekat, až obec bude mít peníze? Silnice je majetkem obce. Děkuji, Zlata

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme v úseku probíhající pozemkové úpravy. Vydlážděný dvůr u domu. Oplocená zahrada a přístupové cesty vedené jako ostatní plocha - komunikace v našem vlastnictví byly bez našeho souhlasu zařazeny do pozemků řešených PU. Nejedná se o porušení zákona č. 139/2002? Děkuji, Stanislav.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych požádat o vysvětlení § 88 SZ. Jaký je rozdíl mezi "Plánovací smlouvou", která byla uvedena v § 88 zákona č. 183/2006 Sb. a "Smlouvou", která je uvedena v § 88 po novele č. 225/2017 Sb. , zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, která je účinná od 01.01.2018?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem týkající se jednání starosty a překročení jeho pravomocí. Třetí rok v malé obci o 500 obyvatel provozujeme farmu. Pomalu rozšiřujeme chov, zvířata paseme volně na loukách, zařizujeme minimlékárnu - zpracování vlastní produkce a investujeme do vybavení - přístřešků, napáječek, strojů atd.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mohli by jste mi poradit, jaká mám práva a jak se bránit v případě, že mi obec nakazuje odstavit tříkomorový vyhnívací septik? Než jsme započali s výstavbou domu byl tento septik podmínkou - tu jsme splnili a kolaudace je též platná. Dále jsem znechucena, že mi obec nařizuje vyměnit kameninové trubky za plastové - prý netěsní i když rozdíl od výpusti ze septiku až do kanalizace je převýšení určitě více než 5 metrů.