Počet stránek ve webu: 42.093

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká darovací smlouvy ze strany jihomoravského kraje vůči obci (vyměnili si pozemky) a také dodržení minulých závazků nového majitele, tedy obce. Rekonstruovali jsme dům, ke kterému vedla příjezdová cesta cca 3 m. Příjezd jsme chtěli rozšířit na 6 m a tak jsme nechali vyhotovit projekt, který je schválený od majitele dotčených parcel (jihomoravský kraj), policie a i od silnic.

To se stalo v 1/2021. Nyní v roce 2022 došlo ke změně majitelů (z JMK na obec) veřejného chodníku a obec nás požádala, abychom jim napsali e-mail, že žádáme o povolení rozšíření vjezdu. Rozšíření jsme chtěli realizovat teď, abychom stihli obecnou lhůtu 2 roky, máme povoleno od minulého majitele... ale obec nám to očividně nechce povolit a prý tato záležitost vyžaduje osobní konzultaci na stavebním úřadě. Je vůbec možné, aby obec nedodržela minulé závazky a rozšíření vjezdu nám dodatečně nepovolit, i když minulý majitel povolil? Může si obec vůbec dovolit takové jednání? Předem děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Dle platné právní úpravy je samozřejmě možné, aby obce a kraje svůj nemovitý majetek směňovaly (jak to vyplývá z § 39/1 zákona o obcích a z § 18/1 zákona o krajích).
Ve Vámi popsaném případě je otázkou, zda vůbec vznikl nějaký závazek kraje, který by následně přešel na nového vlastníka pozemku (tedy obec).
Ze znění dotazu se domýšlím, že jediné, co jste od kraje získali, byl souhlas s vypracovanou projektovou dokumentací, resp. souhlas s tím, aby byla tato projektová dokumentace zrealizována (tzn. souhlas s rozšířením příjezdové cesty).
Byť to v dotazu neuvádíte, předpokládám, že Vaše dohoda s krajem byla taková, že kraj bude s rozšířením příjezdové cesty (na jeho pozemku) souhlasit, přičemž vše ostatní (tedy získání příslušného povolení, financování a provedení prací) bude již Vaší záležitostí.
Pokud jste tedy od kraje získali pouze souhlas s projektovou dokumentací, resp. souhlas s Vaším stavebním záměrem, přičemž příslušné přivolení stavebního úřadu dosud nemáte, nelze dle mého názoru hovořit o vzniku nějakého závazku. Kraj tímto způsobem pouze vyjádřil, že jako vlastník předmětného pozemku souhlasí se stavební činností na něm (přičemž tento souhlas by byl následně použit v rámci řízení před stavebním úřadem).
Pokud však v mezidobí došlo ke změně vlastníka předmětného pozemku, pozbyl souhlas kraje své důležitosti. Dle § 184a stavebního zákona je totiž – v případě stavebního záměru na cizím pozemku – nutné doložit souhlas vlastníka dotčeného pozemku, kterým se samozřejmě myslí aktuální vlastník tohoto pozemku. Pakliže jste tedy dosud od stavebního úřadu nezískali příslušné přivolení s rozšířením příjezdové cesty, budete muset stavebnímu úřadu (až zahájíte příslušné řízení) doložit písemný souhlas aktuálního vlastníka pozemku (tedy obce).
Jsou-li mé výše nastíněné odhady správné a Vy máte k dispozici skutečně pouze písemný souhlas kraje s projektovou dokumentací, resp. s rozšířením příjezdové cesty na předmětném pozemku (přičemž se nejedná o žádnou smlouvu), bude skutečně nutné, abyste zahájili jednání s obcí za účelem získání jejího písemného souhlasu (jelikož souhlas kraje – který již není vlastníkem předmětného pozemku – Vám nebude v řízení před stavebním úřadem k ničemu).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 129/2000 Sb. , o krajích (krajské zřízení)
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.