Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Město zřídilo dětské hřiště 3 metry od našeho plotu jeden workoutový prvek (hrazdy 2,2m) používají děti 6-15 let jako rozhlednu a pozorují náš pozemek. Město nechce naše žádosti řešit. Vidíte nějakou cestu, jak donutit úřad věc řešit? Děkuji Jakub.

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je v první řadě nutné zjistit, zda bylo hřiště vybudováno legálně - tzn. zda s jeho zřízením vyslovil souhlas stavební úřad. Za tímto účelem proto můžete kontaktovat místně příslušný stavební úřad a dotázat se ho, zda bylo z jeho strany vydáno příslušné veřejnoprávní přivolení se zřízením hřiště na sousedním pozemku. Pokud by vyšlo najevo, že hřiště bylo zřízeno bez získání příslušného veřejnoprávního přivolení, mohli byste u stavebního úřadu iniciovat zahájení řízení o nařízení odstranění tzv. černé stavby (§ 129 stavebního zákona. V rámci tohoto řízení by však stavební úřad umožnil městu tzv. černou stavbu (hřiště) dodatečně legalizovat (tímto způsobem byste tedy definitivního řešení patrně nedocílili).
Pohledem ze sousedního pozemku (resp. z hřiště na sousedním pozemku) můžete být obtěžováni do té míry, že Vám vznikne právo bránit se pomocí § 1013/1 občanského zákoníku. Toto ustanovení upravuje tzv. sousedské vztahy a zakazuje jakékoli obtěžování, které nad míru přiměřenou poměrům negativně ovlivňuje výkon vlastnického práva.
Pakliže by město nereagovalo ani na písemnou výzvu ke zjednání nápravy, kterou byste městu zaslali, nezbylo by Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. O úspěchu žaloby lze mít však určité pochybnosti - z dotazu zaprvé nevyplývá, že byste byli pohledy hrajících si dětí obtěžováni v takové míře, že by byl negativně ovlivněn výkon Vašeho vlastnického práva, zadruhé je podstatné, že odstupová vzdálenost hřiště od Vašeho plotu je poměrně velká, zatřetí může být Vaše situace vyřešena přímo Vámi (a to například zvýšením plotu, jeho zneprůhledněním apod.). Rozhodnete-li se řešit spor soudní cestou, lze Vám doporučit využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
K této problematice se více dočtete například zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/sousedske-spory-o-nahlizeni-do-oken-114876.html
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.