Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Probíhá územní řízení pro stavbu RD na mém pozemku v malé obci. Starosta stavbě nepřeje a zařadil tento můj STAVEBNÍ pozemek v novém územním plánu jako veřejné prostranství, Odvolací krajský úřad vyhověl mé námitce a TUTO ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - ZRUŠIL.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V obci, ve které podnikám v ubytovacích službách, je možné parkovat pouze na základě tištěného povolení od městského úřadu. Podnikatelé i soukromníci si musí každý rok podat žádost o určitý počet parkovacích míst, za která potom uhradí roční poplatek a mohou tato využívat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Letos (2020) jsem žádal obec, kde máme chalupu o prodej nevyužívané části lesní cesty, která rozděluje náš pozemek na 2 poloviny a druhá žádost se týkala odprodeje 25m2 lesního pozemku, kde máme studnu. Obě tyto moje žádosti byly obecním zastupitelstvem zamítnuty. Je nějaká právní možnost jak přimět obec k prodeji pozemků?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Město vynechalo naši ulici při plynofikaci, nechce postavit vodovod, městský pozemek smí používat pouze sousedi. Malé město v Jih. kraji před několika lety plynofikovalo většinu města, ale na naši ulici "zapomněli". Důsledek je, že moji staří rodiče musí topit uhlím a tímto znečišťují okolí. Při dotazu na obec, proč to neudělali i zde nemají odpověď a prý si to máme zaplatit sami.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obecní úřad na svém pozemku vybudoval sběrný dvůr. Tento pozemek sousedí s naším pozemkem, kde bydlíme a máme zahradu. Ze sběrného dvora jde nesnesitelný zápach, protože obsahuje i komunální odpad, který tam týden hnije a jistě tyto výpary jsou zdraví škodlivé.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na konci loňského roku 2019 jsme dostali stavební povolení, od té doby trošku bojujeme s panem starostou. Získali jsme i povolení na zkušební vrt pro zásobování vodou, pan starosta s tím nesouhlasil a od té doby se na nás "urazil". Například nám poslal na jaře v nouzovém stavu tuto zprávu:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám registraci vozu k dani silniční, vůz používám i k soukromým účelům, náklady si odečítám paušálem a mám tento vůz na úvěr od společnosti Essox. Majitelem vozu je Essox, já jsem provozovatel. 10/2020 mi Krajský úřad Středočeského kraje zaslal dopis, ve kterém mi jako podnikateli na ŽL nabízí bezúročnou půjčku na zmírnění následků Covid-19.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavím rodinný dům v obci a při instalaci jímky na dešťovou vodu jsem zjistila, že nemůžu provést bezpečnostní přepad z jímky do vsaku, protože okolní jílovité podloží nedovolí vsak žádného množství vody. V projektové dokumentaci RD sice návrh na přepad je, ale hydrogeolog vycházel z dostupných teoretických informací.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na naší ulici Vrchlického v Kyjově je parkování pouze na povolenku. Loňský rok 2019 jsme zde koupili byt a když jsme poté vyřizovali povolenku na parkování narazil jsme na problém, kde nám nechtěli povolenku vydat, protože za naším domem je dvůr, kde je možnost parkování.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Starostka obce uzavřela smlouvu na poskytování právních služeb. Tuto smlouvu jí schválilo zastupitelstvo obce ZO v listopadu 2019. Účinnost smlouvy je od 30.10.2018. V zápise ze zasedání zastupitelstva obce ZO, ale není uvedeno, že zastupitelstvo obce, tedy ZO schvaluje tuto smlouvu se zpětným datem, a pokud víme tak tuto smlouvu na zasedání ZO starostka ani nečetla.