Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Poprosil bych Vás o doporučení optimálního postupu při řešení problému s parkováním sousedových aut na společné jednosměrné cestě. Typicky parkuje dvě osobní auta a jednu nebo i dvě dodávky, vzniká mi problém s vyjížděním z vlastního pozemku, nemluvě o zúžené komunikaci, opakovaného přeparkovávání dodávek atd.

Na opakované pokusy domluvu samozřejmě nijak nereaguje atd. Soused částečně pracuje pro místní obecní úřad, který jej plně podporuje v čemkoliv, ergo standardní postupy jsou i tam neúčinné, zamítnuty z nejrůznějších údajně objektivních důvodů, "no to se nedá nic dělat, ono se to časem nějak srovná…" atp. Představoval bych si nějaké řešení se žlutou čárou a/nebo svislou značkou o zákazu stání. Můžete prosím poradit, jak nejúčinněji postupovat, jaký typ práva a právníka, vybrat atd. ? Předpokládám, že bez delegování na zkušenou osobu to nepůjde. Jedná se o oblast Sulice, Praha-Východ. Děkuji, Gabriel.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud jsem Váš dotaz správně pochopil, je jednosměrná cesta předmětem spoluvlastnictví, přičemž spoluvlastníky jste Vy a soused (z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet).
Vzhledem k tomu, že vlastníky této cesty jsou fyzické osoby, musí se jednat o účelovou komunikaci (jak to vyplývá z § 9/1 zákona o pozemních komunikacích).
V první řadě Vám doporučuji obrátit se na místně příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy městského úřadu) a požádat ho o úpravu či omezení veřejného přístupu na předmětnou cestu, a to například v podobě vymezení oblastí, kde není možné parkovat. Konkrétně dle § 7/1 zákona o pozemních komunikacích platí, že:
„Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. “
Nebudete-li u silničního správního úřadu úspěšný, nezbude Vám než se pokusit řešit věc soukromoprávní cestou. V takovém případě byste se musel obrátit na soud s žalobou, v níž byste se domáhal, aby soud zakázal sousedovi parkovat v místech, kde je Vám tím ztíženo vyjíždění z Vašeho pozemku. V této souvislosti lze odkázat na tato ustanovení občanského zákoníku:
- § 1117 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Každý spoluvlastník má právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. “
- § 1012 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. “
Pro přípravu žaloby, stejně jako pro zastupování v průběhu soudního řízení, Vám lze doporučit advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
(a to advokátem zabývajícím se oblastí občanského práva).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.