Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním byt v osobním vlastnictví v činžovním domě a samostatnou garáž. Pozemek pod garáží i pod domem patří městu. To mě nyní nutí ke koupi pozemku pod garáží i 1/6 pozemku pod domem. Je to však navázáno i na koupi podílů na dalších 6-ti pozemcích, čímž se celá transakce stává finančně neúnosnou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím co znamená zápis na katastru nemovitostí "Dovolání se neúčinnosti právního jednání". Je to zapsáno u parcely, kterou má zájem koupit - je to vůbec s tímto zápisem možné a jaká rizika mě jako event. kupci hrozí?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme bytové družstvo a v jednom bytě v přízemí si před léty nechali dát mříže na 3 okna a jednu lodžii. A to tak, že jsou vypouklé a přesahují fasádu domu asi o 50 cm, země se nedotýkají. Je povinností platit obci za zábor pozemku? Pokud ano, odpovídá za nahlášení obci a placení osoba, která v bytě bydlí nebo bytové družstvo? Za jakou dobu zpětně může obec poplatek vymáhat? Děkuji. Judita.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lze na základě vydaného kolaudačního rozhodnutí považovat účelovou komunikaci za veřejně přístupnou viz. odvolání se na § 40 odst. 4 zákona 13/1997? Dále pak § 16 odst. 1 téhož zákona. Zákon 13/1997 tak stanovuje rozdíly ve stavebním řízení mezi veřejně přístupnou a neveřejně přístupnou účelovou komunikací a kolaudace neveřejně přístupné komunikace by pak probíhala u obecného stavebního úřadu?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj problém se týká ochrany majetku, rodinného domu v osobním vlastnictví. Dům jsme s manželem postavili 2014 v zaniklé osadě, kterou vede cesta (ve vlastnictví obce) ke kamennému lomu. Nyní asi po dvaceti letech se nový majitel rozhodl obnovit v tomto lomu těžbu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné získat od MHMP (odbor životního prostředí - lesy) přehled kolik bylo kladně vyřízeno žádostí o trvalé odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa. Vlastníme lesní pozemek, žádáme o jeho trvalé odnětí, ale nemůžeme prorazit přes úředníky MHMP (životního prostředí - lesy, myslivost, rybářství, CITES a veterinární péče).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme trvale v bytovém domku č. evidenční v zahrádkářské oblasti. Město nemá zájem o správu příjezdové cesty, kterou má v majetku. Kdo má povinnost se o ni postarat? Děkuji Oldřiška.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Od května 2019 řeším s městem spor ohledně parkování – město dopravní značkou "Obytná zóna" ubralo cca. 15 parkovacích míst v oblasti, kde již tak nebylo kde zaparkovat – a to bez jakékoli náhrady. Podotýkám, že auta v těchto místech parkovala od postavení sídliště. Dokonce tam byla vyznačená parkovací místa, které ale zub času smazal.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme pozemek se samostatně stojicím starým domem. Původní záměr byl, že dům necháme zbourat a postavíme na pozemku novostavbu. Bohužel jsme zjistili, že cesta k udělení stavebního povolení na novostavbu v ochranném pásmu silnice I. třídy a drah (kvůli hluku, který řeší hygiena) a v záplavovém území je více než trnitá, tak jsme se rozhodli na starém domě pouze zrekonstruovat střechu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 2014 probíhá územní řízení ve věci stavby rodinného domu, RD. Prvoinstanční stavební úřad vydá vždy kladné územní rozhodnutí, starosta obce podá odvolání a odvolací úřad zruší územní rozhodnutí a vrátí k novému projednání pod různými malichernými či nepravdivými záminkami.