Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podala jsem žádost o napojení přípojek a současně o uložení přípojek do městského pozemku. Majitel pozemků a správce inženýrských sítí je město. Když jsem po čtvrt roku nedostala vyjádření (rozhodnutí) na podané žádosti, poslala jsem dopis s upozorněním na správní řád a lhůty pro vyřízení písemností.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 8.12.2021 mě v obchodě zastavil policista, protože jsem neměla respirátor. Odmítla jsem zaplatit pokutu, ať předá věc do správního řízení. Chtěla jsem mít možnost se obhájit. Přišel mi dopis z KHS, příkaz, že proběhlo řízení a z důvodu porušení mimořádného opatření, kterého jsem se dopustila z nedbalosti mi vyměřili za přestupek 1.000 Kč. Zbývají mi 4 dny na odvolání.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V dubnu 2019 jsme zakoupili nemovitost v obci Zelenec, ke které náleží i veřejný chodník (jedná se o hlavní frekventovanou ulici). Nyní jsme měli s obcí rozhovor, kdo je zodpovědný za údržbu/opravu chodníků atd. Obec tvrdí, že všechny náklady by měli jít za majitelem (my) případně vyřešit vlastnictví tak, že obec chodník odkoupí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Už od přelomu let 2020/2021 se snažíme o to, abychom si mohli oplotit vlastní pozemek, který jsme odkoupili od souseda. Tento pozemek byl již dříve oplocen - betonové sloupky a mezi nimi dřevěné laťky. Bohužel se soused o plot nestaral, takže dřevěné laťky uhnily a betonové sloupky nakonec také odstranil.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych Vás požádat o radu ohledně možnosti na žádost o udělení výjimky obce na parkování v místě mého sídla podnikání. Sídlo firmy mám u mého bydliště a v současné době řeší obec (majitel komunikace) osazení dopravními značkami všechny parkovací místa v ulici (parkovaní u RD mého bydliště) pro obyvatele bytových domů pro které byli této parkovací místa zkolaudované, které jsou v našem sousedství.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v panelovém domě Praha 8, ul. Slunečná v rohovém, přízemním bytě (SVJ). Mezi naším a sousedním domem bylo malé dětské hřiště, které nyní při rekonstrukci Praha 8 rozšířila pod okna našeho bytu, ve vzdálenosti cca 5-6 m. Přitom byla zničena značná část zelené plochy a pod okny vystavěny houpačky, klouzačky apod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Píšu s dotazem ohledně promlčecí lhůty pokut u Dopravního Podniku Hlavního města Prahy. Dneska (18.12.2021) jsem si nechal vystavit výpisku se všemi pokutami a jejich stavem. Zjistil jsem, že kupodivu nebyla žádná postoupena soudu a tudíž ani žádné exekutorské kanceláři a to ani v případě těch pokut, které jsou z roku 2013. Zůstávají tedy stále v původní formě a částce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Spolu se svým sousedem chceme v rámci jedné smlouvy koupit od obce (souhlasí) každý jeden pozemek (jiný já a jiný soused). Jak a kde se musí vzorová kupní smlouva na pozemek (jeden kupující) změnit, aby byla platná pro náš případ? Děkuji. Andreas

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)

Jak postupovat, pokud chci podat žádost o vyjmutí pozemků z půdního fondu? Jaké problémy a potíže mohu čekat ze strany úřadu? Co všechno musím dokládat? Od čeho se odvíjí platba za vyjmutí ze ZPF? V současné době jsem však navíc vázána pachtovní smlouvou uzavřenou se zemědělským družstvem až do roku 2026.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavebník užívá a ničí okolní pozemky obce vedené jako orná půda a vodní plocha, obec nekoná a odmítá poskytnout informace o eventuelním záboru nebo pronájmu pozemků. Přikládám dopis o odmítnutí informací na základě nějakého "vytváření nových informací".