Počet stránek ve webu: 39.429

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelkou rekreační nemovitosti, která v době, kdy ji rodiče kupovali (1973) a ještě mnoho let poté byla napojená na malý spádový vodovod s pitnou vodou (dnes 11 odběratelů), který v obci je nejméně od dob první republiky. Podle rozboru, který si dala udělat sousedka, má voda kvalitu kojenecké vody, je v ní však velké množství koliformních bakterií (pesticidy nebyly předmětem rozboru).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu jak napsat Žádost o proplacení nákladů na opravu chodníku u rodinného domu na Zahradní ul. v Bruntále. Na tuto ulici vjíždějí kamióny přes Zákaz vjezdu. 2017 jsme žádali (8 majítelů rod. domů) o vyřešení místní radnici. Nic se však nestalo a přes důkazy, které máme, radnice tvrdí, že zde žádné kamióny nejezdí. V důsledku provozu mi na domku praskl chodník a gajgr na děšťovou vodu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na našem pozemku, který byl dosud veden zahrada, jsme si chtěli postavit rodinný dům. Otec vlastní 3 velké pozemky vedle sebe, Jeden pro ně, druhý dal sestře, která RD již postavila a 3 byl pro mne. Nechali jsme k pozemku před několika lety zavést kanalizaci, vodu - máme i smlouvu s vodárnou, elektřinu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebovala bych nutně vědět, zda má Magistrát města, který instaluje nové radary, povinnost při udělování pokut za překročení rychlosti uvést kromě formální stránky i materiální vyjádření do rozhodnutí o pokutě. Tedy jak konkrétně řidič ohrozil bezpečnost provozu při mírném překročení rychlosti - o 5 km/h. , na přehledné komunikaci, na konci obce, minimálním pohybu osob atd.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem rozvedená, žiji se synem (13) společně s mou matkou v jejím bytě. Pracuji, nikde nic nedlužím, žijeme slušně. Ráda bych si vzala od obce do nájmu byt, právě proto, že jsem sama a na koupi vlastní nemovitosti prostě sama tolik nevydělá. Snažím se získat obecní byt do nájmu už 2013-2019 a zatím vždycky, při každé vhodné příležitosti, z různých důvodů, se to nepodařilo. S panem starostou nemáme úplně dobré vztahy.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Náš soused měl dle územního rozhodnutí dokončit stavbu manipulační plochy pro obsluhu zahrady k 31.12.2018. Stavba v těsné blízkosti našeho plotu není dokončena a neodpovídá projektové dokumentaci a navíc je zneužívána, stejně jako jeho zahrada, pro podnikatelské účely stavebníka - dovoz a prodej štěrku, vrakoviště, parkoviště pro bagry a těžkou dopravní techniku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše obec vyvěsila návrh nového územního plánu obce a vznesla informaci, že je možné podávat námitky a připomínky.
Na základě tohoto faktu mí rodiče podali námitku a tu je menší problém, na který jsem přišel bohužel až po onom podání.
V námitce je uvedeno:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před několika lety jsem rekonstruoval pozemek před svým domem, přičemž část byla na obecním pozemku. Po opakovaných stížnostech sousedů jsem musel objekty (zábradlí, chodník, výsadba) zasahující do obecního pozemku odstranit. Nedávno jsem se rozhodl tuto část od obce odkoupit. Prodejem by sousedé nebyli nijak omezeni a přístup do domu by jim zůstal zachován.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obdržel jsem rozhodnutí správního orgánu, které nebylo vydáno v souladu s § 71 správního řádu ve stanovené lhůtě. Lhůta 30 dnů od zahájení řízení nebyla dodržena. Doba nezbytná k opatření údajů podle § 6 odst. 2 správního řádu uplynula dne 20.08.2018. V souladu s § 71 odst. (3) písm. a) a odst. (4) uplynula lhůta pro vydání platného rozhodnutí dne 19.09.2018.
Je takové rozhodnutí platné? Děkuji, Matouš

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel si 2017 koupil byt od jeho bývalé přítelkyně. Byt je tedy v jeho osobním vlastnictví. Jeho ex přítelkyně je ze Slovenska, má tedy trvalé bydliště na Slovensku a v bytě který od ní přítel koupil, chtěla zachovat přechodné bydliště. Udajně hlavně kvůli poštovní schránce. Přístup do bytu nemá, klíče také ne, jen od té schránky. Předpokládám, že toto bydliště chtěla zachovat kvůli cizinecké policii.