Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2017 mi byla přiznána choroba z povolání "iritační dermatitida po pracovní obuvi". I tak jsem byl propuštěn z obecných příčin. Podal jsem žalobu na neplatnost výpovědi a po dvou letech vyhrál. Dostal jsem rentu.   Po dvou letech mi na kontrole na OCHP lékařka oznámila, že zahájí řízení o odebrání renty. Problémy pominuly, na kožní už nechodím. Jak zachránit rentu?

ODPOVĚĎ:
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (Vámi zmiňovaná renta) náleží zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem dosahovaným před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po nemoci z povolání nebo pracovním úrazu s připočtením případného invalidního důchodu. Aby nárok na rentu vznikl a dál trval, musí existovat příčinná souvislost mezi nemocí z povolání nebo pracovním úrazem a ztrátou (snížením) výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Jinými slovy na rentu máte nárok pouze tehdy, pokud je důvodem Vašeho nižšího výdělku nemoc z povolání nebo pracovní úraz.
Ve svém dotazu sám uvádíte, že Vaše zdravotní problémy vzniklé v posledním zaměstnání již pominuly - tím tedy pominul i důvod pro pobírání renty. Pokud stále dosahujete nižšího výdělku než dříve, ale důvodem nižšího výdělku už není nemoc z povolání (iritační dermatitida), pak Vám velmi pravděpodobně bude renta odebrána. Aby Vám nárok na rentu zůstal zachován, musel byste prokázat, že stále dosahujete nižšího výdělku kvůli zdravotním problémům z posledního zaměstnání. V opačném případě o rentu bohužel přijdete.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.