Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

U nás v práci náš nadřízený dává dýchat, zda nejsme pod vlivem alkoholu. Nyní se stala situace, kdy dvěma zaměstnancům dal dýchnout. Několik minut před tím snědli zákusek, byla jim naměřená hodnota 0.120 a 0.189. Podotýkám, nic nepili. Po 10 minutách byla naměřená hodnota 0.09 a 0.011. Je tato zkouška negativní? A má právo se zaměstnancem udělat zápis? Moc děkuji za odpověď. Agáta.

ODPOVĚĎ:
Zaměstnanci mají povinnost podle ustanovení § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce podrobit se na pokyn zaměstnavatelem písemně určeného vedoucího zaměstnance kontrole, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Dechová zkouška má obecně pouze orientační charakter a její výsledky mohou být ovlivněny i faktory, které nemají s požíváním alkoholu zaměstnancem nic společného.
Lze tedy doporučit, aby zaměstnavatelé v případě pozitivního zjištění na základě dechové zkoušky nechali u dotyčného zaměstnance provést i odborné lékařské vyšetření, které zjistí hladinu alkoholu v těle s maximální přesností. Odborné lékařské vyšetření již nemůže provést sám zaměstnavatel.
Kontrolu může provádět jakýkoli pracovník, který k tomu byl písemně pověřen.
Na otázku, zda se jedná o negativní zkoušku, není možné odpovědět jednoduše. Soudy totiž konstatovaly, že pozitivní zjištění alkoholu neznamená vždy porušení povinností takové intenzity, aby je bylo možné kvalifikovat jako závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákoníku práce. Zbytkový alkohol v krvi zaměstnance proto není důvodem k výpovědi.
Jako porušení právních povinností vztahujících se k práci mírnější intenzity by to však bylo možné posoudit. Záleželo by také na druhu vykonávané práce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.