Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Jak napsat dopis soudu, že splácíme společnosti Chytrý nájem. Dostali jsme od nich dopis, že do dnešního dne jsme uhradili pouze 2.000 Kč a celkově jsme jim poslali skoro 50.000 Kč. Máme výpisy od banky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

31.7.2020 jsem si vyzvedl z datové schránky Rozsudek odvolacího soudu. Tento Rozsudek potvrdil rozsudek soudu 1. stupně, že žaloba o vydání bezdůvodného obohacení se zamítá. Ten samý den t. j. 31.7.2020, jsem podal k soudu 1. stupně žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dlužil jsem jedné společnosti peníze, náhodou jsem zjistil, že byl společností podán návrh na žalobu. Částku jsem zaplatil a společnost nechce žalobu stáhnout zpět, dokud nezaplatím ještě tzv. příslušenství (advokát, soudní poplatek, atd.). Od soudu mi ještě nic nepřišlo (platební rozkaz). Mám společnosti zaplatit i to příslušenství? Děkuji moc za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Spoluvlastním s bratrem rovným dílem bytovou jednotku, na kterou má naše sestra evidovanou adresu trvalého bydliště ještě z doby, kdy byt vlastnila naše matka. Sestra trpí duševní poruchou, nespolupracuje, poplatky spojené s užíváním bytu neplatí, nájemní smlouvu nemá.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Vedl jsem banální spor o zaplacení nákladů za vlastní vybudování půdní vestavby v roce 1989-1990 s restituentkou. Soudy všech stupňů si však vyměnily roli s žalovanou a vlastní iniciativou (argumenty žalované pominuly) a objektivně lžemi mojí žalobu na zaplacení nákladů zamítly. Zcela objektivně, každý jinak, ale lžemi.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

S manželem jsme podali po 10 letech (2010-2020) společného manželství žádost o nesporný rozvod. Máme dvě nezletilé děti (8 let a 2 roky). Soud o děti již proběhl a byla nám schválená společná péče, na které jsme se dohodli. SJM nemáme, nemovitosti i pozemky manžel dostal darem před manželstvím a dědictvím v průběhu manželství, takže i majetkové vypořádání je vyřešeno.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chtěla bych se zeptat, jaké jsou důsledky obnovy řízení.   Jedná se mi o případ, kdy došlo k rozsudku v roce 2012 - jednalo se o formu osobního sporu, který přerostl svým charakterem do kategorie trestní. Rozsudek byl na několik měsíců podmíněného trestu. Následně byla amnestie, tj. trest byl zahlazen.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn spáchal přečin ohrožení pod vlivem návykové látky v Olomouckém kraji a následně ještě jednou v okrese Nový Jičín dne 16.8.2019, kdy mu byl odebrán řidičský průkaz. Informoval policii o tom, že proti němu je již zahájeno trestní řízení. Rozhodnutím okresního soudu v Olomouci, které nabylo právní moci dne 7.9.2019 mu byl také uložen peněžitý trest ve výši 30.000 Kč, zákaz řízení a úhrada soudních výdajů, přestože soud neproběhl.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může moje nepřítomnost jako žalobkyně při jednání o zajištění úhrady výživy a některých nákladů neprovdané matce mít negativní vliv na rozhodnutí soudu? V předvolání se uvádí, že pokud se nedostavím, může soud (samosoudkyně) věc projednat a rozhodnout v mé nepřítomnosti. Soud v místě žalovaného je pro mne daleko a je problém tam jet a zajistit hlídání pro mé 2 leté dítě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Potřebuji k soudu obhájit právní zájem vedlejšího účastníka. Podle procházení internetu "právní zájem" téměř nikdo nechápe, neboť jsou ve výsledku nejvyššími soudy všechny žádosti (odvolání, dovolání atp.) zamítnuty právě z tohoto důvodu. To je to tak složité pochopit a jednoduše vysvětlit?