Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může moje nepřítomnost jako žalobkyně při jednání o zajištění úhrady výživy a některých nákladů neprovdané matce mít negativní vliv na rozhodnutí soudu? V předvolání se uvádí, že pokud se nedostavím, může soud (samosoudkyně) věc projednat a rozhodnout v mé nepřítomnosti. Soud v místě žalovaného je pro mne daleko a je problém tam jet a zajistit hlídání pro mé 2 leté dítě.

V mém návrhu jsem žádala o vyslechnutí u mě místně příslušného soudu, ale nebylo mi vyhověno. Zároveň nesouhlasím s údaji v písemném vyjádření žalovaného. Jak tedy nejlépe postupovat, prosím? Soud je stanoven na 9.12.2019. Děkuji za odpověď. S pozdravem, Žaneta.

 

ODPOVĚĎ:
Rozhodně doporučuji k soudu jet. Vaše nepřítomnost může způsobit odročení jednání a požadavek druhé strany, abyste uhradila náklady za zmařené jednání. Zároveň Vaše neúčast může vyústit i v celkové nepochopení situace ze strany soudu a zamítnutí žaloby. U odvolacího soudu už byste pak měla pouze omezené možnosti obrany. Takže jediný možný postup, který doporučuji je, zúčastnit se jednání. Další možností by bylo zajistit si advokáta, pak by Vaše přítomnost nebyla nutná, nicméně to je zase spojeno s vysokými výdaji, nejen na cestovné advokáta, ale i na poskytnutí jeho právní služby.