Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

S manželem jsme podali po 10 letech (2010-2020) společného manželství žádost o nesporný rozvod. Máme dvě nezletilé děti (8 let a 2 roky). Soud o děti již proběhl a byla nám schválená společná péče, na které jsme se dohodli. SJM nemáme, nemovitosti i pozemky manžel dostal darem před manželstvím a dědictvím v průběhu manželství, takže i majetkové vypořádání je vyřešeno.

Než jsme žádost podali, předcházela dlouhá debata o tom, jestli je to opravdu jediná možnost a neviděli jsme jiné východisko. I přes vzájemnou dohodu je pro nás tento proces velmi psychicky náročný a došli jsme k tomu, že bychom zkusili náš partnerský vztah obnovit za pomoci manželské poradny. Je možné v tomto případě požádat soud o odročení jednání o rozvodu? Žádost a již schválenou dohodu ohledně dětí by jsme neradi rušili, jen by jsme chtěli dostat trochu času ještě zkusit partnerství (hlavně partnerskou komunikaci) napravit. Je vůbec možné o něco takového soud požádat? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Občanský soudní řád upravuje určité situace, kdy je možné řízení přerušit. Paragraf 100 odst. 2 občanského soudního řádu říká, že: Je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor“) v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu. Po uplynutí 3 měsíců soud v řízení pokračuje.
Ve vaší situaci bude ale pravděpodobně vhodnější využít § 110 občanského soudního řádu, podle kterého platí, že: Jestliže to účastníci shodně navrhnou nebo jestliže se nedostaví bez předchozí omluvy k jednání anebo jestliže to alespoň jeden z účastníků navrhne a ostatní se nedostaví bez předchozí omluvy k jednání, soud řízení přeruší, jestliže se to nepříčí účelu řízení. Jestliže je řízení přerušeno podle § 110, pokračuje v něm soud na návrh po uplynutí 3 měsíců. Soud může na návrh, jsou-li pro to závažné důvody, a i bez návrhu v případě, že to odůvodňují zájmy nezletilého dítěte, pokračovat v řízení i před uplynutím této lhůty. Není-li návrh na pokračování v řízení podán do jednoho roku, soud řízení zastaví.
Pokud se chcete s manželem pokusit Váš vztah zachránit, můžete k soudu podat návrh na přerušení řízení. Pokud následně zjistíte, že chcete v rozvodovém řízení pokračovat, můžete do jednoho roku podat návrh na pokračování v řízení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.