Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vedl jsem banální spor o zaplacení nákladů za vlastní vybudování půdní vestavby v roce 1989-1990 s restituentkou. Soudy všech stupňů si však vyměnily roli s žalovanou a vlastní iniciativou (argumenty žalované pominuly) a objektivně lžemi mojí žalobu na zaplacení nákladů zamítly. Zcela objektivně, každý jinak, ale lžemi.

Včetně Ústavního soudu - vrchol arogance (cca rok 2017). Nyní jsem zjistil jeden vlastní důležitý argument, který nikdy nezazněl. Dotaz: lze znovu otevřít případ, lze nějak zažalovat soudy, soudce, stát? Předem Vám děkuji a srdečně Vás zdravím. Tibor.

 

ODPOVĚĎ:
Právní řád předvídá situace, kdy lze již uzavřené řízení (rozhodnutí) znovu napadnout, pokud se objeví nové skutečnosti a/nebo důkazy – hovoříme o institutu obnovy řízení. Je zde ovšem limitace lhůtou, a to:
(1)   Žaloba na obnovu řízení musí být podána ve lhůtě tří měsíců od té doby, kdy ten, kdo obnovu navrhuje, se dozvěděl o důvodu obnovy, nebo od té doby, kdy jej mohl uplatnit; běh této lhůty však neskončí před uplynutím tří měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí.
(2)   Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí může být žaloba na obnovu řízení podána jen tehdy, jestliže trestní rozsudek nebo rozhodnutí o přestupku nebo jiném správním deliktu, na jejichž podkladě bylo v občanském soudním řízení přiznáno právo, byly později podle příslušných právních předpisů zrušeny.
Stát byste mohl zažalovat v případě, že by bylo rozhodnuto, že došlo nezákonným postupem soudu k újmě na Vašich právech. V případě soudců či soudů možnost zažalování za jejich rozhodovací činnost není.