Počet stránek ve webu: 43.234

diskriminace předsedou krajské rady