Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Bydlím společně se dvěma zletilými dcerami, které studují VŠ. Odstěhovaná matka na ně platí pouze 2.000 Kč na každou. Já i dcery to pokládáme za nedostatečnou částku. Matka domluvu odmítá, proto dcery podaly k soudu návrh na určení výše výživného. Aby se nemusely u soudu přímo dohadovat s matkou, obě mi daly plnou moc k zastupování.

Žádný soud zatím neproběhl, ale ze soudu už přišlo vyjádření, že je lepší se mimosoudně domluvit. A tím, že už jde o civilní spor, obě strany samy obstarávají důkazy a tak hrozí některé straně prohra, což obnáší i vysoké náklady. Dále soud navrhuje mediaci. Rád bych se zeptal, o jaké "vysoké náklady se jedná". Dále bych se zeptal, pokud bude soud požadovat výslech dcer, jestli se budou muset dostavit osobně. A podobně, pokud by soud nařídil mediaci, bude se týkat mne a manželky (matky dcer) nebo dcer a matky? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Při určení výše výživného soud posuzuje schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného rodiče, jakož i odůvodněné potřeby oprávněného (Vašich dcer). Ve svém dotazu bohužel neuvádíte žádné bližší informace o matčině finanční situaci - výši jejích příjmů, výdajů na bydlení a dalších životních nákladů apod. Bez znalosti těchto informací bohužel nelze určit, zda je částka výživného, kterou matka dosud hradí, adekvátní nebo zda je nedostatečná a zda Vaše dcery mají tudíž šanci s požadavkem na vyšší výživné uspět.
Co se týče nákladů řízení, ty nelze předem odhadnout. Záleží mj. na tom, zda budou mít dcery či Vaše matka právní zastoupení, zda budou například nařízeny znalecké posudky apod. Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat. Soud by tedy měl zkoumat, zda v daném případě existují zvláštní okolnosti, ke kterým je třeba výjimečně přihlédnout. K výslechu účastníků řízení soud přistupuje velmi často, v tomto případě by se jednalo o výslech matky i obou dcer - dcery by se tedy musely k soudu dostavit osobně. To stejné platí pro mediaci - účastníkem řízení jsou dcery a jejich matka, Vy účastníkem řízení nejste - proto by se mediace týkala matky a dcer.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.