Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Na jaře 2023 jsem podávala žalobu o určení otcovství, svěření dítěte do péče a vyměření alimentů na syna, narozeného v lednu 2023. Na první jednání se expartner nedostavil. Na druhé jednání ano. Řekl soudu, že se necítí být otcem a o dítě nemá zájem. Byli nařízeny testy DNA. Ještě před provedením testu jsem podala Zpětvzetí žaloby.

Expartner se po druhém jednání se mnou sešel. Řekl mě, že k dítěti nic necítí, nemá o něj zájem, má dluhy. Žádal mě o zpětvzetí žaloby. V opačném případě bude prý trvat na styku s dítětem, i když zájem nemá, aby mě znepříjemňoval život, dělal potíže, platit nebude. Soud mě však zpětvzetí žaloby zamítnul. Odůvodnění je, že nesouhlasí opatrovník (zástupce zájmu dítěte) přidělený soudem k jednání. Že je v zájmu dítěte znát otce. Soudu jsem zmíněné informace uvedla. Chtěla bych se odvolat, nevím ale jak postupovat. Vystavují se i možnosti placení nějakých soudních výloh/poplatků? V usnesení se píše, že se mohu odvolat prostřednictvím Kladenského soudu ale u soudu v Praze. Soudu jsem dosud neuvedla skutečnost, že je expartner závislý na marihuaně. Nevím jestli toto zmiňovat? Bála bych se svěřit mu takhle malé dítě. Když sám nechce a styk by probíhal jen aby ve mě vzbuzoval strach? Proto jsem usoudila, že se raději vzdám alimentů ale budeme žít v klidu. Prosím o radu jak postupovat v odvolání a jakou mám šanci uspět? Jaký mám uvést argument? Děkuji, s pozdravem Alice.

 

ODPOVĚĎ:
Opatrovník, který byl dítěti v soudním řízení přidělen - předpokládám, že se jedná o orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) - má v řízení hájit nejlepší zájem dítěte, proto je logické, že OSPOD vyslovil se zpětvzetím žaloby nesouhlas. V zájmu dítěte totiž málokdy je, aby zůstalo bez otce. Pokud nedojde k určení otcovství, připravíte tím své dítě do budoucna především o styk s otcem a výživné, ale také například o možnost po otci dědit, získat sirotčí důchod apod. Proto dobře zvažte, zda se proti zpětvzetí žaloby chcete opravdu odvolávat.
Pokud jste rozhodnutá se odvolat, v odvolání bude zapotřebí velmi pečlivě zdůvodnit, proč se domníváte, že je v zájmu Vašeho dítěte (je pro Vaše dítě lepší), aby zůstalo bez otce. Při argumentaci můžete vycházet také z toho, čím OSPOD odůvodnil svůj nesouhlas se zpětvzetím žaloby. Proto doporučuji obrátit se se žádostí o pomoc při sepisu odvolání například na některou z občanských poraden nebo oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství. S právním poradcem pak můžete probrat i možnost hrazení soudních poplatků či nákladů právního zastoupení. Odvolání budete podávat k Okresnímu soudu v Kladně, který o zamítnutí zpětvzetí žaloby rozhodl, ale odvolání bude řešit nadřízený soud - Krajský soud v Praze.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.