Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

11.1.2024 jsem zrušil živnostenské podnikání vč. DPH - jsem důchodce. V majetku mám osobní automobil, pořízený v roce 2018, pořizovací cena 407.000 Kč, u kterého bylo uplatněno DPH. Automobil je odepsaný, zůstatková cena je 0. Jak je to s vypořádáním DPH - platí stále cena obvyklá vynásobená koeficientem? Nebo - je možné auto darovat manželce a tím se vyhnout placení DPH? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Automobil je dlouhodobým majetkem a při jeho vyřazení se postupuje podle § 78 a následujících zákona o DPH, podle kterého si při změně ve využití dlouhodobého majetku provádí úprava původně uplatněného odpočtu DPH, pokud ještě neuběhla lhůta pro provedení této úpravy, která činí 5 let a počíná běžet rokem, ve kterém byl automobil zakoupen. Na dlouhodobý majetek se nepoužije ustanovení o dodání zboží, kterým se rozumí použití majetku k jiným účelům než je podnikání a nepoužije se tedy případné dodanění z ceny obvyklé u takového majetku. Vzhledem k tomu, že byl automobil pořízen v roce 2018, tak už uběhla 5 letá lhůta pro úpravu odpočtu DPH, takže při převedení automobilu do osobního užívání i při jeho darování manželce už nemusíte provádět jakékoliv úpravy v oblasti DPH.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.