Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Soudní právo
zahrnuje procesní právo ústavní, občanské, trestní a správní.
Procesní právo občanské a trestní stanoví postup při soudním řízení. V trestním právu i postup vyšetřování trestných činů před zahájením soudního řízení.
Správní soudnictví je přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů soudem.