Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mě, zda mohu vykonávat autorskou činnost, konkrétně příležitostné psaní článků na web na základě licenční smlouvy, a být současně nezaměstnaná a v evidenci úřadu práce? Pokud ano, je nějaký finanční limit, který nesmím přesáhnout? Případně jiné náležitosti, které si ohlídat? Lze tuto činnost vykonávat i pokud člověk ještě pobírá podporu v nezaměstnanosti? Předem děkuji. S pozdravem Magda.

ODPOVĚĎ:
Co se týče výkonu autorské činnosti a evidence na úřadu práce, možnost jejich souběhu záleží na výši honoráře z autorské činnosti. Pokud úhrn příjmů z autorské činnosti nepřesáhne u jednoho plátce mzdy částku 10 000 Kč za měsíc, plátce příjmu z něj odvede 15% srážkovou daň. Takový příjem se nepovažuje za samostatnou výdělečnou činnosti ani za tzv. nekolidující zaměstnání, takže nebrání ani registraci na úřadu práce, ani pobírání podpory v nezaměstnanosti. Při příjmu do 10 000 Kč u jednoho plátce příjmu tedy můžete být evidovaná na úřadě práce a můžete také pobírat podporu v nezaměstnanosti.
Pokud by ale úhrn Vašich příjmů z autorské činnosti za kalendářní měsíc od jednoho plátce přesáhl 10 000 Kč, jste povinna oznámit okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti. Jako osoba samostatně výdělečně činná byste nemohla být v evidenci úřadu práce a tudíž ani pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.