Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused si před cca 20 lety na jeho cestu položil zatravňovací tvárnice. Tyto jsou položeny těsně bez izolace na zeď mojí sousedící garáže. V rozměru asi půl metru x metr začala zeď garáže vlhnout a částečně opadla omítka. Přes několikerou ústní žádost o odstranění přiléhajících tvárnic souseda to nezajímá.

Nevím co dál, jak se řeší náhrada za venkovní omítku, jestli se hradí celá stěna nebo jenom odpadlý kus? Materiál a barva již nebude stejná jako původní. Se sousedem máme špatné vztahy, již několikrát jsem se obracela na policii. Děkuji za vyřízení, Evelína.

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě se můžete obrátit na obecní/městský úřad (na jeho přestupkovou komisi) a vznést zde podnět k zahájení přestupkového řízení. Váš soused se totiž možná dopustil přestupku, a to přestupku proti občanskému soužití. Konkrétně dle § 7/1 písm. c) bodu 3. zákona o některých přestupcích se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že úmyslně naruší občanské soužití tak, že:
„se vůči jinému dopustí schválnosti“
Za spáchání tohoto přestupku může být uložena pokuta do 20.000,- Kč.
Sousedovo počínání by bylo možné kvalifikovat rovněž jako přestupek proti majetku, kterého se dle § 8/1 písm. a) bodu 4. zákona o některých přestupcích dopustí fyzická osoba tak, že úmyslně způsobí škodu na cizím majetku:
„zničením nebo poškozením věci z takového majetku“
Za spáchání tohoto přestupku hrozí pokuta do 50.000,- Kč. V případě tohoto přestupku je ovšem diskutabilní, zda je možné považovat poškození Vaší zdi za sousedovo úmyslné jednání.
Bude-li v této věci zahájeno přestupkové řízení, budete v jeho rámci moci požadovat náhradu vzniklé škody (kterou bude zapotřebí přesně vyčíslit).
Aby v této věci poškozování Vašeho majetku nepokračovalo, můžete se obrátit rovněž na místně příslušný stavební úřad a požádat ho, aby sousedovi uložil povinnost zabezpečit Vaší zeď proti dalšímu vlhnutí.
Nebude-li přestupkové řízení zahájeno, resp. nebude-li možné se náhrady škody po sousedovi v rámci přestupkového řízení domoci, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. V rámci soudního řízení bude nutné tvrdit a především prokázat, že poškození Vašeho majetku (vlhnutí zdi) je zapříčiněno právě sousedovou činností. Náhradu škody můžete požadovat v rozsahu nového nátěru (omítky) na celou zeď – dospěje-li soud k závěru, že žádáte příliš mnoho, bude náhrada škody poměrně zkrácena. Pro přípravu žaloby a pro zastupování v průběhu soudního řízení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.