Počet stránek ve webu: 43.319

vznik škody v důsledku pádu stromu