Počet stránek ve webu: 39.848

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem vlastníkem bytu. V bytě mám nájemníka. Na byt mám uzavřenu pojistku proti škodě způsobené mnou, či provozem bytu na jiném bytě. V nájemní smlouvě s mým nájemníkem mám klauzuli, že je povinen si zřídit a udržovat pojistku právní odpovědnosti (je tato klauzule nutná/rozhodující pro další postup níže? ).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V průběhu realizace stavby našeho rodinného domu došlo k zásadní chybě z důvodu nedodržení projektové dokumentace a rozestavěná stavba musela být zdemolována a postavena znovu. Tímto došlo k posunutí smluvně dohodnutého termínu dokončení stavby o 3 měsíce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pomáhám s problémem staršímu pánovi, kterému se v důsledku zprovoznění firemního areálu v bezprostřední blízkosti jeho domu, dům pomalu rozpadá. Kauza se táhne 2008-2019, je k tomu spoustu dokumentů. Jde o to, že firma pracuje s velkými nákladními vozy, které dle kolaudačního rozhodnutí měly jezdit pouze jednosměrně, obec však následně povolila provoz obousměrný a téměř neustálý.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

02/2019 mi byla doručena stavebním úřadem v Aši, výzva ke zjednání nápravy. Důvod: 2016 jsem si všiml, že ve štítové zdi našeho domu se objevily praskliny. Můj stavební technik, mě upozornil, že praskliny jsou zřejmě důsledkem chybějící opěrné zdi, která by zabránila ujíždění terénu mezi námi a sousedovou nemovitostí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme spolupodílníci domu napojeného na centrální městskou výtopnu. Již několik let si stěžujeme na nedostatečnou teplotu TUV, způsobenou ohřevem zásobníku vody "zpátečkou" namísto "přívodu". Protože jsme malé město a všichni se známe, tak jsme si stěžovali vždy pouze ústně řediteli teplárenské firmy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastníme restauraci v obci Dolní Podluží. Od konce července a v srpnu 2019 nám byly zcela nebo částečně přerušeny dodávky vody z důvodu havárie vodovodního řádu - celkem 7 dnů. Protože jsem musela v těchto dnech restauraci zavřít, přišla jsem o tržby za min. 170.000 Kč + ušlá mzda zaměstnanců atd.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje dcera brigáduje ve firmě s občerstvením. Pro rychlé vyřízení jedné zakázky chyběl řidič služební dodávky. Proto vedoucí poprosila přítele mojí dcery, který se tam náhodou vyskytoval, jestli by to nemohl odřídit. Přítel dcery však neměl s firmou žádnou smlouvu, nebo příkaz k jízdě a celé to dělal bez nároku na odměnu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Investor po mě chce uhradit práci, kterou po mě dodělával jiný řemeslník. Mohu vyžadovat po investorovi prokazatelné náklady, které obsahují informace na onoho živnostníka? Tím myslím doklad o zaplacení, který jsem dodnes nedostal. Už mi přišla i soudní obsílka. Děkuji Miloš.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

05/2018 jsem při jízdě poškodil garážová vrata SVJ, které dostalo "částečnou" náhradu od pojišťovny z povinného ručení. Po roce jsem dostal od SVJ dopis, ve kterém mě žádali o doplacení cca 14.500 Kč jinak, že to dají k soudu. Se známým advokátem jsme sepsali dopis a zkusili jsme zpochybnit nárok poškozeného SVJ, že cena byla pojišťovnou ohodnocena na určitou částku, kterou jim poukázala na jejich účet.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

3.8.2019 jsem z důvodu prasklé hadice přívodu vody vytopil sousedku v bytě pode mnou. Jednalo se o promáčený strop, válendy a koberec. Bohužel jsem v té době neměl uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu. Sousedka nahlásila škodu své pojišťovně, u které má uzavřenou pojistku domácnosti, a ta ji odškodnila částkou cca 8.000 Kč, které následně vymáhá po mně.