Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2019 jsme s manželem koupili zahrádku v obci Brandýsek. Kolem zahrádkářské kolonie je vybudováno oplocení, které je v katastrofálním stavu – rez, díry. Tento plot je, dle jejich prohlášení, ve vlastnictví Českého zahrádkářského svazu (ČZS), ale je vybudován na našem pozemku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem spoluvlastníkem ideální 1/3 pozemku, na kterém se bude budovat přístupová cesta ke stavebním pozemkům ostatních dvou spolumajitelů. Toto je pro ně jediná přístupová cesta na jejich stavební pozemky a tato cesta jinam nepovede. Přístup na ni tedy bude pouze z obecní komunikace z jedné strany a z jejich stavebních pozemků z druhé.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jedná se o dlouholetý jednostranný tlak souseda na mého otce, kdy soused po léta "upozorňuje" místní úřad na údajné nedostatky, které se týkají nemovitosti mého otce a mé matky. Nemovitost mých rodičů a nemovitost onoho souseda je ve vzdálenosti dalších 3 jiných nemovitostí v řadě. V prvé řadě bylo sousedem poukázáno na "neoprávněné užívání" pozemku - předzahrádky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Se sourozenci jsme zdědili po rodičích stodolu, která jim byla vrácena v restituci. Pak jsme ale zjistili, že stodola stojí na cizím pozemku. Je nějaký způsob, jak se jí zbavit? Nikdo ji koupit nechce. Majitel pozemku pod stodolou, kterému jsme ji nabízeli ke koupi nám na doporučené dopisy neodpovídá.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Darovací smlouvou snacha získala nemovitost, aniž by věděla, že byla s někým sepsána nájemní smlouva na dobu neurčitou i s trvalým bydlištěm. Snacha je už zapsaná v katastru nemovitostí ČR a chtěla by nájemní smlouvu i trvalé bydliště dotyčného zrušit. Nikdy tam dotyčný ani nebydlel a ani neplatil žádné měsíční poplatky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych Vás poprosit o zaslání formuláře - dohoda (prohlášení), ve které se spolumajitel vzdává předkupního práva na na svou část pozemku (vedeném jako ostatní plocha). Děkoji Sebastian.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zdědila jsem rodinný dům a začala ho pronajímat pracovníkům z Ukrajiny. Pán, co se o ty lidi stará a shání jim práci, mne požádal, zda by si nemohl v domě zřídit sídlo firmy. Pán je z Ukrajiny. Spolupracuji s ním už tři roky (2016-2019) a zatím s ním žádný problém nebyl. Chtěla bych Vás poprosit o radu, zda mu to mám povolit, či raději nepovolovat. Děkuji, Adéla.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1999 na mne babička převedla byt v bytovém domě, který spravuje bytové družstvo BD. Dala jsem svolení k užívání bytu příteli a nárok vznikl i dětem. S přítelem jsem vztah ukončila, ale on se odmítá odstěhovat, má v bytě prý trvalé bydliště, tak bude i bydlet. Jaké mám možnosti ke změně, aby bylo možné zrušit užívání a jeho trvalé bydliště. Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bývalý partner mi 2015 půjčil 70.000 Kč a 30.000 Kč na hypotéku. Poté mi ústně sdělil, že mu musím vratit 30.000 Kč, které byly od jeho matky a ten zbytek, že tedy necháme být. Že to mám jako odchodné. 30.000 Kč jsem mu vrátila. Na druhou částku nebyla sepsaná dohoda ani doklad peněz.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupil jsem pozemek vedený v katastru nemovitostí ČR, tedy KN jako trvalý travní porost. Zjistil jsem, že pod pozemkem vede funkční elektrický kabel z obce z trafostanice pro vzdálenou chatu. Stáří kabelu je údajně cca. 20 let (2000-2020). Na mapách energetiků tento kabel taky není zaznačen.