Počet stránek ve webu: 39.637

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2016 jsme zakoupili pozemek 120/1 v katastru obce Kosičky, okres Hradec Králové s množstvím "zbytků" po předchozích stavbách a všeho možného stavebního odpadu. Po získání pozemku jsme ještě přikoupili od obce navazující pozemek 62/12, při jeho zaměřování godetem jsme byli upozorněni, že hranice pozemku směrem na západ k pozemku 121 a 122/1 je přeplotována a to ve značném rozsahu v náš neprospěch.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám na Vás dotaz ohledně darování. Můj bratr a jeho manželka vlastní rozestavěný domek ve SJM. Domluvili se s naším otcem, že mi tuto nemovitost darují a na oplátku jim otec daruje jinou nemovitost. Darovaní použijeme kvůli osvobození od daně, což by mělo platit i ze strany mé švagrové (přímá linie podle "švagrovství").

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ohledně kanalizace na mém pozemku. 1991 jsem sousedům, kteří stavěli na vedlejší parcele dvojdomek povolil přes moji parcelu vést kanalizační přípojku do hlavní kanalizace v Tulipánové ulici. V r. 1997 v Obvodní ulici byla zhotovená nová (dříve tam nebyla, každý dům používal septik), ale sousedé se nenapojili a používají původní.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Potřeboval bych poradit jak postupovat. Rodiče mi 2000 darovali dům i pozemky podle map, které jsme měli dotupné a zdálo se, že je vše v pořádku. Po digitalizaci (rozporovat na katastru už nelze) jsem zjistil, že část zahrady, kterou jsme moji rodiče i já 42 let využívali se ocitla ve vlastnicví města.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám polovinu nemovitostí = parcelu st. s domkem a parcelu jako zahradu. Obě nemovitosti jsou v katastru nemovitostí ČR uvedeny tak, že já mám u obou nemovitosti vždy 1/2 a druhou polovinu má z 1/4 vždy dcera a z 1/4 vždy syn. Chci tu svoji polvinu darovat tak, že 1/2 mého podílu (= tedy 1/4 z celku) dám ještě synovi a tu druhou polovinu mého podílu (=tedy také 1/4 z celku) dám synovi mé dcery.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Můj dotaz se týká pozemku za naším domem (orná půda), který využíváme už přes dvacet let (cca od 1999). Majitelka tohoto domu je nějaká paní nar. 1902 s bydlištěm v USA. Předpokládám tedy, že to byla emigrantka a nyní už nežije. Rád bych získal pozemek do svého vlastnictví, zajímá mě tedy jaký v tomhle postoj úřadů, zda bych za něj musel zaplatit, doplácel daně za roky využívaní atd. Děkuji moc za odpověď, Aleš.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Vlastním chatu, ke které vede cesta, ale není v mém vlastnictví. Tu cestu (je to spíše louka) vlastní církev. Já jsem písemně uzavřela dohodu, že jí můžu užívat a za to se o cestu "louku" budu starat, sekat, udržovat. Teď nastala situace, že by vedle mojí chaty měly postavit další dvě chaty. Takže hrozí, že by to církev mohla prodat budoucím sousedům.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žijeme na malé vesnici máme dvougenerační dům. Žijeme s přítelovými rodiči, dům i zahrada je přítele. Oni tu mají věcné břemeno. Vedle našeho domu se nachází zahrada a dům, který patří rodičům přítele jenže není obyvatelný a slouží jako úschovna různých věci a žijí zde hospodářská zvířata, která patří jim.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme pozemek s chatou a chtěli bychom na stejném místě postavit dům (bude kolaudován jako rekreační objekt, kde budeme mít trvalé bydliště). K pozemku vede cesta vlastněná soukromými osobami. Na všechny úseky cesty máme věcné břemeno, kromě úseku přímo před naším pozemkem, protože v minulosti byl pozemek, kde je cesta, součástí našeho pozemku a zapomněli na něj při dědickém řízení.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

2012 jsme darovali synovi chatu, kterou jsme s manželem v roce 1974-78 postavili svépomocí a na vlastní náklady. Měli jsme v plánu, že ji po nás zdědí. Dcera dostala domek po rodičích. Byli by vyrovnaní. Synova rodina se rozrostla a stávající prostory chaty byly malé. Syn žil v Praze, na chatu přijížděl jen několikrát do roka.